Program Dnů lidí dobré vůle 2017

Úterý 4. července 2017

8:00 - 20:00

Výstava Ikonografie – výstava ikon pravoslavných ikon ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem

Vernisáž proběhne od 14:30 hod.

Kde: kostel Zjevení Páně (kaple Cyrilka)
9:00 – 13:30

Vzdělávací seminář: "CO NÁS BOLÍ V RODINÁCH aneb proměny rodiny a z nich plynoucí důsledky"

Přednášející:

 • Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. - český filosof, překladatel, vysokoškolský pedagog a publicista
 • Mgr. Dominik Opatrný, ThD. - morální teolog
 • Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. - socioložka, odborně se zaměřující na sociologii rodiny, soukromého života a rodinnou politiku
 • Mgr. Milena Mikulková - sociální pedagog, zaměřující se na rozvíjení životních dovedností dětí i dospělých
Kde: Hotel Skanzen - přednáškový sál (Modrá 227, Velehrad)
Podrobné informace a přihláška na seminář
9:00 - 17:00

Turnaj v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“

Kde: ZŠ Velehrad
Pořádá: Orel
10:00 - 12:00

Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky – kvalifikace pro veřejnost

Kde: Fotbalové hřiště
Pořádá: Orel
10:00 - 15:00
10:00 - 18:00

Aktivity pro životní prostředí

 • ekohry pro celou rodinu
 • drobné, svěží občerstvení
 • ekologicky v domácnosti
 • letní ekotábory
 • aktuální kampaně a kauzy
 • městečko neziskových organizací
Kde: Archeoskanzen
Pořádá: Hnutí Brontosaurus
10:00 - 19:00

Program s Kristýnem služebníkem

 • skvělá káva z rodinné pražírny Café Gape
 • vynikající bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA a spol. s r.o.
 • prezentace a prodej mešních vín
 • soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda
 • malování na obličej a dočasné tetování
 • prodej a prezentace deskové hry Po stopách svatých Cyrila a Metoděje
 • spousta zábavy s elektrickými vláčky a další překvapení
Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu
10:00 - 23:00

Prezentace Charity Prostějov

 • sbírka "Skákání pomáhá" - skákací hrad pro děti
 • prodej výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
 • možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu nebo placku
Kde: u ZŠ
10:00 - 23:00

Domácí hospicová péče a Charita

 • „stan Charity jako domov“ – prezentace služby Domácí hospicové péče
 • rady od odborníků na Domácí hospicovou péči
 • fotografie Jindřicha Štreita na téma stáří
 • tvůrčí dílnička pro děti
 • v 18:00 hod. charitní kvíz s losováním o atraktivní ceny (tablet, mobilní telefony od T-Mobile)
Kde: u baziliky
13:00 - 22:00

Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
14:00 - 16:00

Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky - finále

Kde: Fotbalové hřiště
Pořádá: Orel
14:00

Výstavy a prezentace ve Stojanově gymnáziu

15:00 Prezentace DMS projektu: Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, kolébka Salesiánů Dona Boska v ČR
15:30 Prezentace Papežských misijních děl
16:00 Výstava Haiti - Všechny barvy naděje
16:30 Vernisáž vítězných fotografií Fotografické soutěže Velehrad 2016
17:00 Prezentace Vězeňské duchovenské péče z.s.
17:30 Vernisáž vítězných obrázků soutěže v malování Cestou dvou bratří
15:00 – 18:00

Odpoledne pro děti s Michalem Nesvadbou

Podium

14:30 – 15:00 Balonkové písničky – hádanky z nafukovacích balonků, dětské písničky o vymodelovaných zvířátkách, účinkuje Michal Georgiev
15:00 – 15:30 Hry a soutěže pro více dětí a jejich rodiče najednou
15:30 – 16:20 Divadlo Víti Marčíka - představení Sněhurka, hraje Víťa a Jarda Marčíkovi
16:20 – 16:30 Hry a soutěže pro děti a jejich rodiče
16:30 – 17:00 Zpívání rodičů s dětmi – Zrnka, moderní křesťanská autorská tvorba
17:00 – 18:00 Michal Nesvadba

Mimo podium

 • odpolední program pro rodiny
 • zpívání rodičů s dětmi – Zrnka, moderní křesťanská autorská tvorba
 • hry, hlavolamy, soutěže, rukodělná činnost a malovací kolo
 • pohádka „Sněhurka“ v podání Divadla Víti Marčíka
 • vystoupení Klaunského divadla MIMO
 • výstava: 100. výročí Fatimy
 • stavba Velehradské baziliky z malovaných krabic
 • fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí (informace + registrace)
Kde: pódium u baziliky
16:00 - 22:30

Mladí fandí Velehradu

16:00 Zahájení
16:10 Zkušení parkouristé z L.E.A.D Parkour
16:30 Adam Bubik - akustické vystoupení
17:30 Pavel Callta
18:30 Rozhovor s kapelou Slza
19:00 Losování cen Velehradského pasu a soutěží
19:15 Zkušení parkouristé z L.E.A.D Parkour
19:30 - 21:00 Večer lidí dobré vůle (nádvoří u baziliky)
21:30 Kapela Slza
 • projdi celý areál s „Velehradským pasem“ a vyhraj zájezd k moři
 • seznámení se s osobnostmi, které zanechaly stopu
 • zóna RELAXU (volnočasové aktivity)
 • ZPOVĚDNÍ zóna (možnost rozhovoru s knězem)
Kde: Pódium na hřišti ZŠ
facebook.com/mladifandivelehradu
16:00

Mezinárodní setkání vozíčkářů

16:00 Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky v bazilice
17:15 Setkání vozíčkářů - hudebně doprovází Cimbálová muzika Pentla
Kde: nádvoří před ZŠ
17:00

Vyhlášení výsledků turnaje v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“

Kde: ZŠ Velehrad
Pořádá: Orel
19:30

VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE

Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů.

Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 na ČT 2 a Českém rozhlase Dvojka.

Účinkující:

 • Jiří Pavlica a Hradišťan
 • Marie Rottrová
 • Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka
 • Peter Cmorik Band
 • Slza
 • Jaroslav Wykrent
 • Sbor Stojanova gymnázia Velehrad a další

Moderátoři: Filip Tomsa a Tereza Kostková

Jiří Pavlica a Hradišťan
21:00 - 23:00

Program církevních hnutí a komunit

Kde: Bazilika - duchovní program - adorace
21:20

Mladí fandí Velehradu - vystoupení kapely SLZA

Kde: pódium na hřišti ZŠ
23:00

Mše svatá

Kde: Bazilika

Středa 5. července 2017

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2017

Mše svaté v bazilice: 6:30, 7:30

8:30 Celebrují novokněží České republiky

7:00 – 10:00

Program s Kristýnem služebníkem

 • skvělá káva z rodinné pražírny Café Gape
 • vynikající bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA a spol. s r.o.
 • prezentace a prodej mešních vín
 • soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda
 • malování na obličej a dočasné tetování
 • prodej a prezentace deskové hry Po stopách svatých Cyrila a Metoděje
 • spousta zábavy s elektrickými vláčky a další překvapení
Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu
8:00 - 18:00

Výstava Ikonografie – výstava ikon pravoslavných ikon ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem

Kde: kostel Zjevení Páně (kaple Cyrilka)
8:00 - 15:00

Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
8:00 - 13:00

Domácí hospicová péče a Charita

 • „stan Charity jako domov“ – prezentace služby Domácí hospicové péče
 • rady od odborníků na Domácí hospicovou péči
 • fotografie Jindřicha Štreita na téma stáří
 • tvůrčí dílnička pro děti
 • v 11:30 hod. charitní kvíz s losováním o atraktivní ceny (tablet, mobilní telefony od T-Mobile)
Kde: u baziliky
8:00 - 13:00

Prezentace Charity Prostějov

 • sbírka "Skákání pomáhá" skákací hrad pro děti
 • prodej výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
 • možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu nebo placku
Kde: u ZŠ
9:40

Růženec v bazilice

10:30

Slavnostní poutní mše svatá

Kde: nádvoří před bazilikou

Hlavní celebrant: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy
Kazatel: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové

Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří

15:00 Mše svatá byzantsko-slovanského ritu (bazilika)

Hlavní celebrant: Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský a apoštolský exarcha

Neděle 9. července 2017

MALÁ POUŤ

Mše svaté v bazilice: 7:30, 10:00, 15:00

16:00 Beseda z cyklu Cesty za hodnotami – s literátem Jiřím Dunďěrou a scenáristou Oldřichem Seluckým o životě a tvorbě na křesťanských základech
Kde: Zimní sál Stojanova gymnázia

Více info: www.farnostvelehrad.cz, www.velehradinfo.cz

Změna programu vyhrazena.