Program Dnů lidí dobré vůle 2019

1150 let od smrti sv. Cyrila a jmenování prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje

200. výročí jmenování Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem

30. výročí svatořečení Anežky České

PALLADIUM ZEMĚ ČESKÉ SE VRACÍ NA VELEHRAD – projevit osobní úctu bude možné ve dnech 4. a 5. 7. 2019

Svátost smíření probíhá 4. 7. v bazilice před každou mší svatou, dále u pódia pro mladé během odpoledne a 5. 7. ráno a dopoledne v bazilice a na venkovním prostranství.

Středa 3. července 2019

19:00

Přednáška: "Anselm Grün kněžím"

Přednášející:

 • Anselm Grün, OSB, německý katolický kněz, benediktinský mnich, ekonom, filosof a teolog (žák Karla Rahnera). Je mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury a hlavním ekonomem opatství Münsterschwarzach.
Kde: Hotel u Skanzenu - přednáškový sál (Modrá 227, Velehrad)
Podrobné informace a přihláška

Čtvrtek 4. července 2019

9:00 – 13:30

Vzdělávací seminář: "Ode mne k tobě. Starost o sebe i o druhého" a "Práce s emoceni"

Přednášející:

 • Anselm Grün, OSB, německý katolický kněz, benediktinský mnich, ekonom, filosof a teolog (žák Karla Rahnera). Je mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury a hlavním ekonomem opatství Münsterschwarzach.
Kde: Turistické centrum Velehrad (Salašská 328, Velehrad)
Podrobné informace a přihláška na seminář
10:00 - 12:00

Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky – kvalifikace pro veřejnost

Kde: Fotbalové hřiště
Pořádá: Orel
10:00 - 15:00

Zaostřeno na fotografii – přednáška a setkání s osobností české fotografie Liborem Fojtíkem

Kde: altánek Poutního domu Stojanov
10:00 - 18:00

Aktivity pro životní prostředí

 • ekohry pro celou rodinu
 • představení osvědčených přístupů v recyklaci odpadů a v úspoře drahých energetických zdrojů
 • globální environmentální výzvy a jejich domácí odpovědi
 • nabídka příležitostí k „dobrovolničení“ při ochraně přírody
 • drobné občerstvení
 • doplňovací kvízy pro děti
Kde: Archeoskanzen
Pořádá: Hnutí Brontosaurus
10:00 - 19:00

Program s Kristýnem služebníkem

 • skvělá káva z rodinné pražírny Café Gape
 • bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA spol. s r.o.
 • prezentace a prodej mešních vín
 • soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda
 • prodej a prezentace deskové hry Po stopách svatých Cyrila a Metoděje
 • spousta zábavy s elektrickými vláčky a další překvapení
Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu
10:00 - 23:00

Prezentace Charity Prostějov

 • sbírka "Skákání pomáhá"
 • skákací hrad pro děti
 • nabídka výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
 • možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu nebo placku
Kde: u ZŠ
10:00 - 23:00

Charita – misie lásky. Přidejte se...

Stan Charity jako galerie dobrých skutků a inspirace Papežem Františkem. Zkuste na Velehradě vykonat dobrý skutek, popište ho nebo nakreslete na papír a přineste do charitního stanu. Šiřte s námi milosrdnou lásku, uděláte radost sobě i druhému a můžete se dostat do losování o atraktivní ceny.

 • výstava figur ztělesňujících „misionáře lásky“ a dobré skutky
 • práce umělců v přímém přenosu, tvořte s nimi
 • workshopy nejen pro děti
 • Interaktivní hra – Rozhlédněte se kolem sebe a vykonejte dobrý skutek
 • v 18:00 hod. losování cen
Kde: u baziliky
13:00 - 21:00

Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
14:00 - 16:00

Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky - finále

Kde: fotbalové hřiště
Pořádá: Orel
od 14:00

Výstavy a prezentace ve Stojanově gymnáziu

Prezentace DMS projektu
Prezentace Papežských misijních děl
Výstava Rudolf Jan
Výstava Návštěva papeže Benedikta XVI. v ČR
15:30 Vernisáž o životě a díle P. Františka Josefa Řezáče – Vězeňská duchovenská péče
17:00 Vernisáž vítězných obrázků soutěže v malování Cestou dvou bratří (Stojanovo gymnázium)
17:30 Vernisáž vítězných fotografií Fotografické soutěže Velehrad 2018
15:00

Přednáška: „1819-2019: 200 let od ustanovení Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem“

Kde: prostory expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin
(v přízemí VDCM naproti Infocentra Velehrad, U Lípy 302).
15:00 – 18:00

Odpoledne pro děti s Michalem Nesvadbou

15:00 Zahájení
15:00 – 15:35 Hry a soutěže na téma Anežka Česká a její doba pro více dětí a jejich rodiče
15:40 – 16:30 Divadlo Já to jsem Víti Marčíka ml., představení Eliščiny pohádky. Hraje Vítězslav Marčík ml.
16:30 – 17:00 Taneční hry středověké
17:00 – 18:00 Michal Nesvadba

Mimo podium:

 • Výstava a hry na téma Anežka Česká a její doba
 • Obří hlavolamy
 • Tvoření – rukodělná činnost
 • Stavba Velehradské baziliky z malovaných krabic
 • Dětský cyklokolotoč
Kde: pódium u baziliky
17:00

Vystoupení Michala Nesvadby

Kde: pódium u baziliky
15:00

Instalace Palladia země České v Královské kapli

15:45

Přenesení Palladia země České na hlavní oltář

Kde: bazilika
16:00 - 22:30

Mladí fandí Velehradu

16:00 Zahájení
16:10 PARKOUR show (profesionální parkourista Jan Hanko/Lubo Baum se skupinou Improve Yourself)
16:30 - 16:45 Autogramiáda (focení)
17:00 18:00 PARKOUR workshop (Improve Yourself) + soutěže o ceny
17:00 Ed Sheeran songs v podání Tomáše Löbla
18:20 PARKOUR show
18:40 - 18:55 Autogramiáda (focení)
19:00 Losování cen Velehradského pasu a soutěží
19:30 - 21:00 Večer lidí dobré vůle (nádvoří u baziliky)
21:30 Kapela SEBASTIAN
22:30 ukončení programu
Kde: Pódium ZŠ
facebook.com/mladifandivelehradu
16:00

Mezinárodní setkání vozíčkářů

16:00 Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky v bazilice
17:15 Setkání vozíčkářů - hudebně doprovází Cimbálová muzika Pentla
Kde: nádvoří před ZŠ
17:40

Modlitba za vlast - ve spolupráci s Armádou ČR za přítomnosti historických praporů naší země

Kde: bazilika
18:05

Přenesení Palladia země České do Královské kaple

18:10 - 24:00

Možnost uctění Palladia země České

19:30

VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE

Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů. Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 na ČT 2 a Českém rozhlase Brno a Zlín.

Účinkují:

 • Marek Ztracený
 • Hana a Petr Ulrychovi a Javory Beat
 • houslista Bohuslav Matoušek a jeho žák Jakub Junek
 • Jiří Pavlica a Hradišťan
 • Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka
 • Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad a další

Moderují: Barbora Černošková a Filip Tomsa

Jiří Pavlica a Hradišťan
21:00 - 23:00

Adorace v bazilice – vedena hnutími a komunitami s přímluvnými modlitbami

Příležitost ke svátosti smíření a k osobním rozhovorům.

23:00

Půlnoční mše svatá – Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický

Pátek 5. července 2019

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2019

6.00 – 9.30 Palladium země České (Královská kaple)

Mše svaté v bazilice: 6:30, 7:30 (hlavní celebrant provinciál Tovaryšstva Ježíšova)

8:30 Celebrují novokněží České republiky

8:00 – 10:00

Program s Kristýnem služebníkem

 • skvělá káva z rodinné pražírny Café Gape
 • bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA a spol. s r.o.
 • prezentace a prodej mešních vín
 • soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda
 • prodej a prezentace deskové hry Po stopách svatých Cyrila a Metoděje
 • spousta zábavy s elektrickými vláčky a další překvapení
Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu
8:00 - 13:00

Charita – misie lásky. Přidejte se...

 • výstava figur ztělesňujících „misionáře lásky“ a dobré skutky
 • práce umělců v přímém přenosu, tvořte s nimi
 • workshopy nejen pro děti
 • Interaktivní hra – Rozhlédněte se kolem sebe a vykonejte dobrý skutek
 • v 11:30 hod. losováním cen
Kde: u baziliky
8:00 - 14:00

Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
8:00 - 13:00

Prezentace Charity Prostějov

 • sbírka "Skákání pomáhá" skákací hrad pro děti
 • nabídka výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
 • možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu nebo placku
Kde: u ZŠ
9:40

Modlitba růžence (bazilika)

10:30

Slavnostní poutní mše svatá

Kde: nádvoří před bazilikou

Hlavní celebrant a kazatel: Mons. Charles D. Balvo, apoštolský nuncius v ČR
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové

Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Vltava

15:00 Řeckokatolická svatá liturgie (bazilika)

Hlavní celebrant: Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha v ČR

Sobota 6. července 2019

7:00 Mše svatá – celebrují čeští a moravští biskupové (bazilika)
15:00 Koncert k poctě sv. Cyrila – Musica cordis – Hudbou k srdci (bazilika)

Neděle 7. července 2019

Změna programu vyhrazena.