Program Dnů lidí dobré vůle 2023

Úterý 4. července 2023

9:00 - 12:00

Vzdělávací seminář pro rodiče

 • „Konflikt v rodině a jeho vliv na dítě” – PhDr. Jaroslav Šturma
 • „Problémy s úzkostí a strachem dětí a jak je řešit” - MUDr. Eva Rozsívalová, a téma „Mediace jako jedna z cest k řešení konfliktů v manželství” – doc. PhDr. Lenka Holá
 • pořádáno pod odbornou garancí CMTF UP Olomouc
Kde: aula Centra Slováckých tradic
Info a registrace
10:00 - 23:00

Prezentace Charita Prostějov

 • sbírka "Akce cihla" - skákací hrad pro děti
 • nabídka výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
 • možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu nebo placku
Kde: u ZŠ
10:00

Zaostřeno na fotografii – přednáška a setkání s fotografem a pedagogem Ondřejem Durczakem

Info a registrace

Kde: altánek Poutního domu Stojanov
10:00 – 23:00

Prezentace Arcidiecézní charita Olomouc – zdravotní a sociální služby v Arcidiecézi olomoucké a pomoc Ukrajině

11:00 – 19:00

Tradiční zastávka u svatého Kristýna

 • skvělá káva z rodinné pražírny Café Gape z Lošova
 • osvěžující točená zmrzlina Adria Gold z Nivnice
 • vynikající bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA a spol. s r.o. a z Restaurace a pizzerie U Kristýna z Olomouce
 • prezentace a prodej mešních vín od Arcibiskupského zámeckého vína Kroměříž
 • soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda
 • aktivity pro děti se SOŠ sv. Jana Boska z Kroměříže na téma „Co nám dává les“ s interaktivním modelem kácení stromů
 • oblíbené malování na obličej a airbrush
 • spousta zábavy s elektrickými vláčky a další překvapení
Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu
13:00 – 20:00

Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
14:00 – 16:00

Soutěž ve fotbalových dovednostech

Kde: fotbalové hřiště
Pořádá: Orel
14:00 – 23:00

Mladí fandí Velehradu

14:00Velehradské hry · stan Grand šapitó s HUDEBNÍ kavárnou a chill zónou
19:00Inspirativní TALK SHOW
21:20Worship párty se svědectvím – kapely gedeON worship, Lamačské chvály, TowMeot
Kde: areál ZŠ
14:00 - 23:00

Výstavy ve Stojanově gymnáziu

 • Výtvarná soutěž „Cestou dvou bratří“
 • Výstava „Papež Benedikt XVI.“
 • Výstava „Fotografická soutěž Dny lidí dobré vůle – Velehrad 2022“
 • Výstava Jindřicha Štreita o službě vězeňských kaplanů, Ze tmy ke světlu, Římská II
Kde: Stojanovo gymnázium
15:00 – 18:00

Velehrad dětem

 • odpolední program pro rodiny
 • hry a soutěže
 • klauni
 • dětské disco
 • kuličková dráha
 • hlavolamy
 • bubliny
 • fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí (info a registrace)
 • Čiperkové
 • Ovečky na cestách
15:35Ovečky na cestách – pódiová verze dětského pořadu TV Noe
17:00ČIPERKOVÉ – vystoupení dětské hudební kapely
16:00

Přednáška o velehradských zvonech

Přednášejícím bude hlavní velehradský zvoník David Vojáček. Přednášku zaštiťuji Velehradští zvoníci.

Kde: kaple Cyrilka
15:00

Mezinárodní setkání vozíčkářů

15:00 Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky v bazilice – Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
16:30 Setkání vozíčkářů – hudebně doprovází cimbálová muzika Pentla
Kde: nádvoří před ZŠ
16:00

Požehnání uměleckého artefaktu Stojanovo otcovské srdce

Kde: bazilika
16:00, 21:20

Být všem vším – Antonín Cyril Stojan

Autorské čtení v podání herce Igora Bareše – dramatické zpracování života „tatíčka Moravy“, režie Michal Bureš

Kde: Románská kapitulní síň (lapidárium)
17:00

Slavnostní vyhlášení cen o nejlepší městský a obecní zpravodaj roku 2022

Pořádá: Katedra politologie a evropských studií FF  Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Angelus Aureus o.p.s. a Sdružení místních samospráv ČR pod záštitou Tomáše Holuba, biskupa plzeňského

Kde: obecní úřad
18:00

Modlitba za vlast - ve spolupráci s Armádou ČR za přítomnosti historických praporů naší země

Přímý přenos TV NOE

Kde: bazilika
19:30

VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE

Slavnostní večer u příležitosti svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů.

Přímý přenos slavnostního večera ve 20:04 na ČT 2 a Českém rozhlase Brno a Zlín

Účinkující:

 • Jiří Pavlica a Hradišťan
 • Michal Hrůza
 • Sima Magušinová Martausová
 • Thabata Oliver (Brazílie)
 • Petra Janů
 • Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
 • Slovácký orchestr mladých
 • Akademický sbor Žerotín
 • Spojené dechové hudby Bojané a Staroměstská kapela

Večerem provází: Marcela Augustová a Jiří Václavek

Kde: nádvoří před bazilikou
21:00 - 23:00

Adorace v Bazilice

Kde: bazilika
23:00

Mše svatá v bazilice

Hlavní celebrant: Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., pomocný biskup pražský

Středa 5. července 2023

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2023

Mše svaté v bazilice:

6:30 Hlavní celebrant: P. Josef Čunek, rektor baziliky
7:30 Hlavní celebrant: P. Petr Přádka, provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8:30 Celebrují novokněží České republiky
8:00 – 10:00

Tradiční zastávka u Kristýna

 • skvělá káva z rodinné pražírny Café Gape z Lošova
 • osvěžující točená zmrzlina Adria Gold z Nivnice
 • vynikající bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA a spol. s r.o. a z Restaurace a pizzerie U Kristýna z Olomouce
 • prezentace a prodej mešních vín od Arcibiskupského zámeckého vína Kroměříž
 • soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda
 • oblíbené malování na obličej a airbrush
Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu
8:00 – 12:00

Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
8:00 - 13:00

Prezentace Charita Prostějov

 • sbírka "Akce cihla" - skákací hrad pro děti
 • nabídka výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
 • možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu nebo placku
Kde: u ZŠ
8:00 – 13:00

Prezentace Arcidiecézní charita Olomouc – zdravotní a sociální služby v  Arcidiecézi olomoucké a pomoc Ukrajině

Kde: u baziliky
9:40

Modlitba růžence v bazilice

10:30

Slavnostní poutní mše svatá

Hlavní celebrant: J. Exc. Mons. Jude Thaddeus Okolo, arcibiskup, apoštolský nuncius

Kazatel: Mons. Josef Nuzík, biskup a administrátor olomoucké arcidiecéze

Koncelebrují biskupové z Čech, Moravy a Slezska

Hudební doprovod: Spojené dechové hudby Moravy, Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad

Svatopluk – smíšený pěvecký sbor Uherské Hradiště

Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Brno a Zlín.

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.

Kde: nádvoří před bazilikou
12:30 - 13:00

Koncert dechové muziky

13:00 - 15:00

Lamačské chvály a gedeON worship family – program pro rodiny s dětmi

Kde: podium u Ambitu
13:00

Výstava Antonín Cyril Stojan

Kde: prostory Stojanova gymnázia (jihovýchodní křídlo)
15:00

Řeckokatolická svatá liturgie

Hlavní celebrant: Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., apoštolský exarcha v ČR

Kde: bazilika
17:00

Pouťové zakončení s Cimbálovou muzikou Velehrad

Kde: ve vstupu do poutního areálu

Neděle 9. července 2023

MALÁ POUŤ

Mše svaté v bazilice: 7.30, 15.00.

10:00 Mše svatá
Hlavní celebrant: Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký

Změna programu vyhrazena.