Program Dnů lidí dobré vůle 2021

Sobota 3. července 2021

1 100. výročí smrti sv. Ludmily – Výstava o kněžně a světici

Kde: nádvoří u baziliky
15:00

Řeckokatolická liturgie

Celebruje: Vladyka Cyril Vasil', apoštolský administrátor sede plena košické eparchie
Kde: bazilika
16:30

Byzantský zpěv z kláštera sv. Jovan Bigorski, Severní Makedonie

Kde: bazilika

Neděle 4. července 2021

7:00

Mše svatá

10:00

Mše svatá

10:00 - 23:00

Prezentace Charita Prostějov

 • sbírka "Skákání pomáhá" - skákací hrad pro děti
 • nabídka výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
 • možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu, nebo placku
Kde: u ZŠ
10:00 – 23:00

Charita – oslava výročí Antonína Cyrila Stojana a sv.  Ludmily

 • připomenutí 170. výročí od narození zakladatele charity - Antonína Cyrila Stojana
 • 1100 výročí úmrtí sv. Ludmily
 • představení zdravotní a sociální práce Charity v pandemické krizi
Kde: u baziliky
12:00 – 21:00

Program s Kristýnem služebníkem

 • skvělá káva z rodinné pražírny Café Gapea
 • bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA  spol.  s r.o.
 • prezentace a prodej mešních vín z Arcibiskupského zámeckého vína Kroměříž

Benefiční CD "Písničky pro tatíčka Stojana" - z prodeje alba podpoříme rekonstrukci farního kostela sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi, který byl poškozen ničivým tornádem. Moravská Nová Ves byla založena krátce před rokem 1265 cisterciáckým klášterem na Velehradě. Velehradští cisterciáci zde také postavili faru s kostelem sv. Jakuba staršího.

Audiokniha "Antonín Cyril Stojan - Být vše vším" - fascinující příběh Antonína Cyrila Stojana interpretován na dvou CD v podání herce Igora Bareše.

Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu
13:00 – 20:00

Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
14:00 – 16:00

Soutěž ve fotbalových dovednostech

Kde: fotbalové hřiště
Pořádá: Orel
15:00 – 22:00

Mladí fandí Velehradu

15:00Zahájení - úvodní slovo, uvítání, představení aktivit a programu
15:10Představení Worship Brno, Medici na ulici
15:15Parkour Improve Yourself – před podiem
15:40pozdrav armádního generála Emila Bočka
15:45Kamila Polonyová a Honza Grebík
16:15Autogramiáda + focení s Kamilou Polonyovou a Honzou Grebíkem
16:15Soutěž „VELEHRADSTAR - Zazpívej na Velehradu“ – pod taktovkou Credo
16:30Projekt ON a zdravice Godzone
16:45Kamila Polonyová a Honza Grebík
17:15„VELEHRADEMA - Zatancuj si s námi“ – pod taktovkou Credo
17:30Parkour
18:00Pauza a přesun na Večer lidí dobré vůle
21:15Koncert GODZONE Worship Nights VELEHRAD 2021
Kde: areál ZŠ
15:00

Mezinárodní setkání vozíčkářů

15:00 Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky v bazilice
17:15 Setkání vozíčkářů – hudebně doprovází cimbálová muzika Pentla
Kde: nádvoří před ZŠ

Výstavy ve Stojanově gymnáziu

15:00 Vernisáž "Světlo písma"
15:30 Vernisáž "Zdravotníci děkujeme"
16:00 Vernisáž "Cestou dvou bratří"
16:30 Vernisáž "Pocta kapitánu Emilu Josefu Kapaunovi"
17:00 Vernisáž "Problematika zaměstnávání vězňů v podobě černobílých fotografií Jindřicha Štreita"
Kde: Stojanovo gymnázium
16:00

Písnička pro „tatíčka Stojana“

U příležitosti 100 výročí jmenování dr. Antonína Cyrila Stojana olomouckým arcibiskupem a u příležitosti 170. výročí jeho narození

Písničku "tatíčkovo Stojanovi", který měl rád a podporoval folkĺórní soubory přijedou věnovat Vlasta Mudríková, Šohajka, Franta Uher a Valašský Vojvoda.

Celé odpoledne, s řadou dalších zajímavých hostů moderuje a provází Petr Šiška.

Pořad je natáčen pro TV Šlágr

Kde: Archeoskanzen Modrá
17:30

Vernisáž Antonín Cyril Stojan

Kde: Sál kardinála Tomáše Špidlíkam
18:30

Modlitba za vlast - ve spolupráci s Armádou ČR za přítomnosti historických praporů naší země

Kde: Sál kardinála Tomáše Špidlíka
19:30

VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE

Slavnostní večer u příležitosti svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů.

Přímý přenos slavnostního večera ve 20.00 na ČT 2 a Českém rozhlase Radiožurnálu

Účinkující:

 • Petra a Rafael Alvárezovi a jejich synové Francisco a Josue
 • Václav Hudeček, Marek Pavlica
 • David Deyl
 • Jiří Pavlica, Alice Holubová a Hradišťan
 • Antikvartet Dušana Vančury
 • Sbor dětí Střípky se svými rodiči, sbormistr Pavel Kocián
 • Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, sbormistryně Věra Hrdinková
 • Jiří Pospíchal & Slovácký komorní orchestr a členové Filharmonie B. Martinů Zlín
 • Dirigent Stanislav Vavřínek

Večerem provází: Marcela Augustová a Jiří Václavek

Kde: nádvoří před bazilikou
21:00 - 23:00

Adorace v Bazilice

Kde: bazilika
23:00

Mše svatá

Kde: bazilika

Pondělí 5. července 2021

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2021

Mše svaté v bazilice:

6:30 Celebruje duchovní správce farnosti
7:30 Hlavní celebrant, provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8:30 Celebrují novokněží České republiky
8:00 – 10:00

Program s Kristýnem služebníkem

 • skvělá káva z rodinné pražírny Café Gapea
 • bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA spol.  s r.o.
 • prezentace a prodej mešních vín z Arcibiskupského zámeckého vína Kroměříž

Benefiční CD "Písničky pro tatíčka Stojana" - z prodeje alba podpoříme rekonstrukci farního kostela sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi, který byl poškozen ničivým tornádem. Moravská Nová Ves byla založena krátce před rokem 1265 cisterciáckým klášterem na Velehradě. Velehradští cisterciáci zde také postavili faru s kostelem sv. Jakuba staršího.

Audiokniha "Antonín Cyril Stojan - Být vše vším" - fascinující příběh Antonína Cyrila Stojana interpretován na dvou CD v podání herce Igora Bareše.

Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu
8:00 – 12:00

Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
8:00 - 13:00

Prezentace Charita Prostějov

 • sbírka "Skákání pomáhá" - skákací hrad pro děti
 • nabídka výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
 • možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu, nebo placku
Kde: u ZŠ
8:00 – 13:00

Charita – oslava výročí Antonína Cyrila Stojana a sv. Ludmily

 • připomenutí 170. výročí od narození zakladatele charity - Antonína Cyrila Stojana
 • 1100 výročí úmrtí sv. Ludmily
 • představení zdravotní a  sociální práce Charity v pandemické krizi
Kde: u baziliky
9:40

Modlitba růžence v bazilice

10:30

Slavnostní poutní mše svatá

Kde: nádvoří před bazilikou

Hlavní celebrant: Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský

Kazatel: Mons. Vojtěch Cikrlea, biskup brněnský

Koncelebrují čeští a moravští biskupové

Slavnostní poutní mši je přenáší Česká televize a Český rozhlas Radiožurnál

15:00 Řeckokatolická liturgie

Hlavní celebrant: Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha v ČR

Kde: bazilika

Úterý 6. července  2021

18:00 Mše svatá – celebrují čeští a moravští biskupové

Středa 7. července 2021

7:00 Mše svatá – celebrují čeští a moravští biskupové
3. - 15. července 2021 Po stopách sv. Cyrila a Metoděje
Kde: kaple Cyrilka
3. - 31. července 2021 30 let Cyrilometodějských dní v Terchové
Kde: Turistické centrum Velehrad

Změna programu vyhrazena.