„CO NÁS BOLÍ V RODINÁCH?“

aneb proměny rodiny a z nich plynoucí důsledky

Kdy: úterý 4. 7. 2017 / 9:00 - 13:30
Kde: Hotel Skanzen - přednáškový sál (Modrá 227, Velehrad)

Přednášející:
Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc; Mgr. Dominik Opatrný, ThD.; Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.; Mgr. Milena Mikulková

Od 19. století prošla rodina jako instituce různými proměnami, které se promítají do života dnešní rodiny velmi významně. Avšak, v jakých důsledcích? Co tato proměna s sebou konkrétně nese? Které z těchto změn nás v rodinách zatěžují či ohrožují? A co s tím? To jsou některé z otázek, které si v čase semináře budeme s našimi hosty klást a na ně hledat odpovědi.

Seminář je určený pro rodiče, pedagogy, sociální pracovníky, vychovatele a všechny ty, kteří otázce rodiny a z ní vycházejících problematik věnují pozornost. Odbornou garanci i záštitu nad vzdělávacím seminářem převzala od letošního roku CMTF UP Olomouc v zastoupení pana děkana Prof. Ing. Mgr. Petera Tavela, Ph.D.

Cena:
250,- Kč / jednotlivec
400,- Kč / pár

Přihláška na seminář

O přednášejících...

Jan Sokol
Český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Jeden z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednáší na četných českých i zahraničních univerzitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech 2000–2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. V letech 1990–1992 byl poslancem Federálního shromáždění, ministrem školství v Tošovského vládě (1998) a posledním protikandidátem Václava Klause ve volbách prezidenta ČR v únoru 2003.

Dominik Opatrný
Přednáší morální teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2007-2013 byl redaktorem časopisu Studia theologica. Dlouhodobě se podílí na projektu Pražského pastoračního střediska „Linka důvěry“. Zaměřuje se na základy křesťanské etiky a angažuje se jako vědecký pracovník v centru excelence „Historie a interpretace Bible“.

Hana Šlechtová
Socioložka a vysokoškolská pedagožka, která se specializuje na sociologii soukromého života, rodiny a na rodinnou politiku. Učí studenty sociální práce.

Milena Mikulková
Sociální pedagožka, která se zaměřuje na rozvíjení životních dovedností dětí i dospělých. Pomáhá lidem naučit se rozumět sami sobě, zorientovat se ve vlastních potřebách a očekáváních. Učí je rozumět svým blízkým, asertivně i empaticky komunikovat s druhými, řešit obtížné situace a zvládat konflikty. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v terapii pevným objetím pod vedením známé Dr. phil. Jiriny Prekopové (s paní doktorkou Prekopovou jste se mohli na Velehradě setkat na loňském semináři).