Od mne k tobě. Starost o sebe i o druhého

Přednáška německého katolického kněze Anselma Grüna

Kdy: čtvrtek 4. 7. 2019 / 9:00 - 13:30 hod.
Kde: Turistické centrum Velehrad (Salašská 328, Velehrad)

Cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s organizačním výborem Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, si Vás dovolují pozvat, v rámci Cyrilometodějských slavností a Národní pouti na Velehrad, na přednášku německého katolického kněze Anselma Grüna, který je také mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury. Řada jeho knih byla přeložena do několika jazyků, více než třicet titulů se dočkalo i českého vydání. Mimořádně inspirativní je Anselm Grün nejen ve svých knihách, ale také při osobním setkání. Přijměte pozvání k účasti na seminář, který je určen rodičům, pedagogům i všem, kteří s dětmi a mládeží pracují, a který se bude věnovat dvěma tématům: "Ode mne k tobě. Starost o sebe i o druhého.“ a „Práce s emocemi".

Překlad je zajištěn.

Anotace

Od mne k tobě. Starost o sebe i o druhého.
Přáním každého rodiče je naplnit svou roli jak jen nejlépe lze. Naplňujeme-li ji tím, že zaujmeme postoj tzv. hodného rodiče, pak důsledky tohoto přístupu shledáme zpětně jako neblahé. Hodný rodič je jistě tím, kdo to s dítětem myslí dobře. Ve skutečnosti ho však svým výchovným přístupem přivádí k úzkosti, vnitřní nejistotě, sebelítosti a na straně druhé, ke kritice druhých. Hodný rodič je ten, který je svým dítětem tak zaujat, že se domnívá, že musí pro dítě udělat vše, co je v jeho silách. Tím však dítě zbavuje možnosti vykročit k samostatnosti a nezávislosti. Naopak, cítí se neschopné, očekává stále něco od ostatních, stává se sobeckým a nadřazeným. Jeho sebekázeň ustupuje. Vztah k dětem má však být naplňován zdravými projevy lásky...

Práce s emocemi
Emoce k životu patří. Jsou přirozenou výbavou mužů i žen, dospělých i dětí. Ke snaze o dobrý život patří i umění práce s našimi emocemi. Zvláště je to důležité v kruhu rodiny...

Cena:
250 Kč jednotlivec
400 Kč manželský pár

Přihláška na přednášku

O přednášejícím...

Anselm Grün, OSB (* 14. ledna 1945 Junkershausen) je německý katolický kněz, benediktinský mnich, ekonom, filosof a teolog (žák Karla Rahnera). Je mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury a hlavním ekonomem opatství Münsterschwarzach. Napsal okolo dvou set knih. Řada z nich byla přeložena do několika jazyků, více než třicet titulů se dočkalo i českého vydání. Inspirativní je nejen ve svých knihách, ale také při osobním setkání, kde předává své cenné rady pro duchovní život.