Fotografický workshop Velehrad 2015

Lektor: MgA. Jan Mahr
Termín: sobota 4. července 2015, 10:00 – 15:00 hodin
(Přestávka na oběd: 12:00 – 13:00 hodin)
Počet účastníků: maximálně 25
Kde: Altánek Poutního domu Stojanov, Velehrad

Každý z nás utváříme dennodenně, aniž bychom tomu dávali nějaký hlubší význam, různá zátiší. Vytváříme je nevědomě a především ze zcela pragmatických důvodů. Naší pohodlnosti či různými potřebami. Takzvaně si zabydlujeme náš prostor. Židle se může stát odkládací plochou a věšákem pro oblečení. Větev stromu pak třeba držákem pro zahradní hadici. Žijeme v určitém prostoru a zaběhnutých stereotypech jeho užívání. Jak velké překvapení nás pak čeká, pokud nám někdo “nastaví zrcadlo” a tyto naše “instalace v prostoru” vyfotografuje. Nemusí nás portrétovat, aby na základě těchto našich otisků podal divákovi dosti komplexní obraz nás samotných. Podobně tomu může být i u velkých masových akcí, jako jsou hudební koncerty a festivaly či různá shromáždění. Tam se samozřejmě podle charakteru akce a publika kterému je určena, také mění výběr předmětů či artefaktů, které v podobě zátiší může fotograf nalézt. Cílem workshopu bude hledání, nalézání a fotografování různých zátiší a zákoutí, které by mohli co nejlépe přinést informaci o této konkrétní akci a pohledu fotografa na ni...

Dopolední část:

Teoretická a technolologická příprava:

  • komentovaná projekce ukázek snímků různých autorů zabývajících se podobnými tématy
  • základní technické informace týkající se nastavení fotoaparátu, ukázka možnosti práce s vestavěným či externím bleskem
  • zadání úkolu pro účastníky fotografické dílny

Odpolední část:

Teoretická a technolologická příprava:

  • hodnoceni fotografií z dopoledního zadání
  • možnost hodnocení portfolií - každý účastník může předložit maximálně 10 tématicky propojených fotografií v elektronické podobě, které lektor v komentované projekci zhodnotí

Podmínky účasti na fotografické dílně:

  • Dílna je určena pouze pro registrované účastníky Fotografické soutěže Velehrad 2015
  • Registraci a závazné přihlášení k účasti na fotografické dílně je nutné provést nejpozději do 2.7.2015
  • Pro řádně zaregistrované účastníky Fotografické soutěže Velehrad 2015 je bezplatná
  • Vzhledem k omezené kapacitě účastníků dílny bude možnost přihlášení po obsazení uzavřena
  • Stornování účasti je nutné provést písemně nejpozději do 25.6.2015 na mailové adrese info@velehrad.eu

Kapacita workshopu je již naplněna.

MgA. Jan Mahr

Narozen 8. 4. 1977 v Českých Budějovicích. Vystudoval Pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Působí jako odborný pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově a na Institutu Tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Úzce spolupracuje s Domem umění České Budějovice a dalšími galeriemi, umělci, či architektonickými ateliéry. Ve své volné tvorbě se věnuje především inscenované fotografii. Často s přesahy do dalších uměleckých disciplín. Svými snímky je zastoupen například v Národní Galerii v Praze.

Loga pořadatelů www.kr-zlinsky.cz www.velehrad.cz www.ado.cz