Fotografická soutěž Velehrad 2017 u příležitosti Dnů lidí dobré vůle

Přihlašovací formulář do Fotografické soutěže Velehrad 2017

Na Velehrad s fotoaparátem

 • Atraktivní peněžité ceny
 • Možnost získání ceny veřejnosti
 • Slosování o další hodnotnou cenu
 • Možnost bezplatné účasti na přednášce s osobností české fotografie Romanem Vondroušem, držitelem mezinárodního ocenění World Press Photo a dalších prestižních cen
 • Účast na prestižní výstavě fotografií na Velehradě a dalších místech
 • Účastníci soutěže obdrží speciální „Press karty“, s nimiž mohou nahlédnout i do zákulisí velehradských oslav

Osmnáctý ročník oslav státního svátku Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velehradě s sebou opět přináší bohatou nabídku kulturních, společenských a sportovních aktivit. Část pestrého programu je zaměřena také na oblast fotografie. Dokladem toho je fotografická soutěž pro děti, přednáška a setkání úspěšným dokumentaristou a fotoreportérem České tiskové kanceláře Romanem Vondroušem, nebo řada tematických výstav. Již pojedenácté je vyhlášena také Fotografická soutěž Velehrad 2017.

Fotografická soutěž Velehrad 2016 - soutěžní příspěvky

Pozvánka k účasti - jak a proč se do soutěže přihlásit?

Fotografická soutěž Velehrad 2017 je otevřena všem návštěvníkům Dnů lidí dobré vůle, kteří se v letošním roce na Velehrad vypraví s fotoaparátem.

Je určena zájmovým fotografům, studentům středních a vysokých škol, ale především široké veřejnosti.

Je to snadné. Vaše fotografie stačí jednoduše v elektronické podobě vložit na stránky http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/.
Pokud se chcete o své zážitky a vzpomínky v podobě fotografií pořízených při návštěvě Velehradu podělit s dalšími lidmi a zároveň se zúčastnit soutěže o atraktivní ceny, stačí jednoduše snímky v elektronické podobě vložit do konce měsíce srpna 2017 na stránky http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/.

Každý účastník soutěže může získat řadu atraktivních cen. Přihlášení do soutěže proběhne automaticky po doručení fotografií. Pokud chcete získat i další výhody, můžete se do soutěže předem zaregistrovat.

Přihlášení do soutěže proběhne automaticky po doručení fotografií. Každý účastník soutěže může získat řadu atraktivních cen.
Registrace není podmínkou účasti v soutěži. Pro zapojení do soutěže se můžete rozhodnout i dodatečně.

Tři atraktivní ocenění

Cena veřejnosti
Po uzávěrce soutěže budou všechny soutěžní příspěvky publikovány v internetové galerii na stránkách www.velehrad.eu. Tato webová galerie nabídne návštěvníkům stránek možnost ocenit hlasováním nejzajímavější fotografie, jejichž autor obdrží cenu veřejnosti.

Slosování všech soutěžících o digitální fotoaparát
Každý účastník soutěže, který své fotografie doručí ve stanoveném termínu a v souladu s pravidly soutěže, bude automaticky zařazen do slosování o digitální fotoaparát. Veřejné losování proběhne při zahájení výstavy oceněných fotografií u příležitosti Dnů lidí dobré vůle 2018 na Velehradě.

Tři hlavní peněžité ceny soutěže
Porotci, jejichž základnu tvoří odborníci z oblasti žurnalistiky, fotografie, teologie a teorie a dějin umění, vyberou z doručených fotografických souborů ty nejzdařilejší a udělí napříč žánrovými kategoriemi tři hlavní ceny.

Autoři vítězných fotografií závěrečného finále obdrží následující ceny:

 • 1. místo – peněžitou odměnu 10.000 Kč
 • 2. místo – peněžitou odměnu 5.000 Kč
 • 3. místo – peněžitou odměnu 2.500 Kč

Výsledky rozhodnutí poroty soutěže budou k dispozici po uzávěrce a vyhodnocení Fotografické soutěže Velehrad 2017 na internetových stránkách www.velehrad.eu v sekci Fotografická soutěž Velehrad 2017.

Vítězové budou pozváni na slavnostní vernisáž s vyhlášením výsledků a vítězné a oceněné snímky budou vystaveny na prestižní výstavě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle 2018 na Velehradě a na dalších místech. Zde si také autoři oceněných fotografických souborů převezmou své ceny (bude upřesněno na www.velehrad.eu).

Výhody registrace:

Zaregistrujte se nejpozději do pátku 30. 6. 2017 k účasti v soutěži na stránkách www.velehrad.eu v sekci Fotografická soutěž Velehrad 2017 a získejte tak následující výhody:

 • Každý zaregistrovaný účastník soutěže obdrží po příjezdu na Velehrad akreditaci, která opravňuje držitele k volnému fotografování při všech událostech oslav Dnů lidí dobré vůle.
 • Registrovaní účastníci fotografické soutěže jsou zváni na zahájení výstav, a to včetně slavnostního vyhlášení výsledků Fotografické soutěže Velehrad 2016.
 • Pro registrované účastníky je připraveno setkání s osobností české fotografie Romanem Vondroušem.

Registrace není povinná. Zájemci o účast ve Fotografické soutěži Velehrad 2017 mohou své soubory fotografií odeslat i bez předchozí registrace. Ta proběhne automaticky po odeslání fotografií.

Soutěžní žánrové kategorie:

Fotografická reportáž nebo dokument - atmosféra a nálada Dnů lidí dobré vůle 2017
Soubor barevných nebo černobílých fotografií sestávající z detailů, polocelků i celkových záběrů, které zachycují určité události, děje a příběhy nebo jejich vybrané úseky. Ty je možné představit novým, neobvyklým či subjektivním pohledem.

Portrét
Obrazy lidí, dětí, postižených, či pomáhajících. Tváře, autoportréty, stylizované portréty, výtvarné záznamy, které odkryjí jedinečnost člověka i jeho životního prostoru, propojí realitu s fantazií.

Soubor výtvarných fotografií
Výtvarný záznam nalezené i vytvořené reality pomocí fotoaparátu. Vyjádření formou fotografického konceptu. Výrazná světelná stylizace nebo práce s barvou. Soubory, které odkryjí krásu, záhadnost, kouzlo noci, světla a stínu, ale především jedinečné atmosféry velehradských oslav.

Příklady možných tematických zadání: přípravy provázející oslavy, poutníci, řeholníci, rodiny a děti, slavné osobnosti a politici, vozíčkáři, pomoc lidem se zdravotním postižením, ekologické a sportovní aktivity, architektura, Večer lidí dobré vůle, kouzlo dne i noci, atmosféra národní poutě na Velehradě apod.

Doporučujeme soutěžícím, aby před odesláním snímků zvážili zařazení svého soutěžního příspěvku do vhodné soutěžní kategorie.

Podmínky účasti ve Fotografické soutěži Velehrad 2017

Partner Fotografické soutěže:

Nikon

Zaostřeno na fotografii

Pro registrované účastníky fotografické soutěže je připravena přednáška a setkání s osobností české fotografie Romanem Vondroušem

Podrobné informace

Pokyny pro zařazení fotografií do Fotografické soutěže Velehrad 2017

 • Soutěžící mohou své snímky do Fotografické soutěže Velehrad 2017 přihlásit pouze v podobě souborů fotografií skládajících se minimálně ze 3 snímků a maximálně z 10 snímků pro jednotlivé žánrové kategorie. Jednotlivé fotografie či soubory o větším počtu snímků nebudou přijaty.
 • Je možné se přihlásit současně do všech 3 žánrových kategorií (fotografická reportáž nebo dokument, portrét, výtvarný soubor).
 • Do každé žánrové kategorie lze odeslat maximálně 2 soubory fotografií. V případě odeslání většího počtu soutěžních příspěvků pro jednotlivé kategorie budou do soutěže zařazeny pouze první dva dle pořadí přijetí.
 • Soutěžící mohou své fotografie do soutěže zasílat výhradně v elektronické podobě. Fotografie v tištěné podobě nebudou přijaty.
 • Snímky pořízené na klasický černobílý nebo barevný filmový materiál je nutné pomocí skenování negativu či pozitivu v dostatečné kvalitě převést do elektronické podoby.
 • Soutěžní fotografie bude možné vložit přímo na internetové stránce www.velehrad.eu v sekci „Fotografická soutěž Velehrad 2017“. Možnost vkládání soutěžních fotografií bude zpřístupněna od 10. 7. 2017 do 31. 8. 2017.
 • Před nahráním je nezbytné zkontrolovat obrazovou velikost a formát fotografií dle pokynů, které budou zveřejněny současně s možností nahrání fotografií. Nadbytečně velké fotografie můžou mít za důsledek zdlouhavý či nesprávný průběh nahrávání.
 • Soutěžní příspěvky je nutné nahrát na stránky organizátora soutěže www.velehrad.eu nejpozději do 31. 8. 2017. Později nahrané či doručené fotografie nebudou do soutěže zařazeny.