Fotografická soutěž Velehrad 2023 u příležitosti Dnů lidí dobré vůle

Na Velehrad s fotoaparátem

 • Atraktivní hodnotné ceny
 • Účast na výstavě fotografií na Velehradě a dalších místech
 • Setkání s fotografem Ondřejem Durczakem, Osobností české fotografie do 30 let za rok 2019

Pozvánka k účasti

Fotografická soutěž je určena zájmovým fotografům, studentům středních a vysokých škol, ale především široké veřejnosti - všem návštěvníkům Dnů lidí dobré vůle, kteří na Velehrad přijedou s fotoaparátem nebo mobilním telefonem a chtějí se podělit o své zážitky prostřednictvím média fotografie. Soutěž není určena profesionálním fotografům.

Setkání s fotografem a pedagogem Ondřejem Durczakem

Pro účastníky fotografické soutěže Na Velehrad s fotoaparátem je připraveno setkání s fotografem, dokumentaristou, kurátorem a pedagogem Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, autorem odborných i fotografických publikací MgA. Mgr. Ondřejem Durczakem, Ph.D., který nabídne účastníkům rady a podněty pro fotografování, představí svou tvorbu i projekty studentů a absolventů Institutu tvůrčí fotografie.

Zaostřeno na fotografii: info a  registrace

Jak se do soutěže zapojit?

Je to jednoduché. Postačí do konce července 2023 vybrat ze svých fotografií ty nejlepší a vložit je v elektronické podobě na stránky http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/. Nahráním fotografií a vyplněním základních informací proběhne registrace do soutěže. Možnost nahrát fotografie bude zpřístupněna od 4.  do 31. července 2023.

Jaké fotografie lze do soutěže přihlásit?

Do soutěže můžete odeslat vaše fotografie, které vznikly při návštěvě oslav Dnů lidí dobré vůle 2023 na Velehradě ve dnech 4. a 5. července 2023.

Cílem je představit zajímavé události programu velehradských oslav, jedinečnou duchovní atmosféru místa, ale především své vlastní prožitky z pouti na Velehrad, ze setkávání s blízkými apod.

Soutěžit lze s jednotlivými fotografiemi nebo s fotografickým cyklem (souborem více foto). Maximální počet přihlášených fotografií ale nesmí přesáhnout 18 snímků pro jednoho soutěžícího.

Neplatí žádná žánrová omezení, příspěvky můžou pojednány jako reportážní či dokumentární snímky, portréty, zákoutí nebo třeba fotografie architektury.

Hned několik ocenění

Tři hlavní ceny soutěže - porota soutěže vybere z doručených fotografií a nejlepším fotografům udělí ocenění.

 • 1. místo - odměna 5.000 Kč
 • 2. místo - odměna 3.000 Kč
 • 3. místo - odměna 2.000 Kč

Porota může udělit čestná uznání i dalším fotografům, jejichž fotografie budou vystaveny na prestižní výstavě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle 2024 na Velehradě a na dalších místech.

Cena veřejnosti - po uzávěrce soutěže budou od 1. 8. 2023 všechny soutěžní příspěvky publikovány v internetové galerii na stránkách www.velehrad.eu. Tato webová galerie nabídne návštěvníkům stránek možnost ocenit hlasováním nejzajímavější fotografie, jejichž autor obdrží cenu veřejnosti – mobilní telefon.

Výsledky rozhodnutí poroty soutěže budou zveřejněny po uzávěrce a vyhodnocení Fotografické soutěže Velehrad 2023 na internetových stránkách www.velehrad.eu v sekci Fotografická soutěž Velehrad 2023. Vítězové budou pozváni na slavnostní vernisáž s vyhlášením výsledků a oceněné snímky budou vystaveny na prestižní výstavě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle 2023 na Velehradě. Zde také proběhne slosování a vítězové si převezmou ceny.

Podmínky účasti ve Fotografické soutěži Velehrad 2023

Pokyny pro zařazení fotografií do Fotografické soutěže Velehrad 2023

 • Soutěžící mohou své snímky do Fotografické soutěže Velehrad 2023 přihlásit pouze v elektronické podobě prostřednictvím stránky http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/ v sekci „Fotografická soutěž Velehrad 2023“. Možnost vkládání soutěžních fotografií bude zpřístupněna od 4. 7. 2023 do 31. 7. 2023. Galerie soutěžních příspěvků s možností hlasování bude zveřejněna 6. srpna 2023.
 • Soutěžní příspěvky můžou být připraveny jako jednotlivé fotografie nebo jeden či více fotografických cyklů.
 • Jeden účastník soutěže může přihlásit maximální počet 18 fotografií. Příspěvky o větším počtu snímků nebudou přijaty.
 • Před nahráním je nezbytné zkontrolovat obrazovou velikost a formát fotografií dle pokynů, které budou zveřejněny současně s možností nahrání fotografií.
 • Nadbytečně velké fotografie můžou mít za důsledek zdlouhavý či nesprávný průběh nahrávání.
 • Soutěžní příspěvky je nutné nahrát na stránky organizátora soutěže www.velehrad.eu nejpozději do 31. 7. 2023. Později nahrané či doručené fotografie nebudou do soutěže zařazeny.