Velehradské hry 2023

Zážitkovo-sportovní soutěž "O pohár tatíčka Stojana"

Registrace týmů jsou možné na místě

Kdy: úterý 4. 7. 2023 / 14:00 - 18:00 hod.
Kde: u ZŠ Velehrad

motto

...běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši

Filip 3, 13-14

Zveme Vás na zážitkovou soutěž týmů "O POHÁR TATÍČKA STOJANA", která se bude konat v rámci programu Mladí fandí Velehradu na Dnech lidí dobré vůle 2023.

Přihlásit se může jakékoliv seskupení seskládané ze společenství, spolků, rodin, farností, center atd.

Podmínky:

  • věková skupina členů týmu 15+
  • poskládat si 6 - 8 členný tým (může být i více, max 10, členové se mohou střídat)
  • jeden člen týmu (kapitán) musí být starší 18 let
  • přihlásit se nejpozději do 30. 6. 2023

Podrobnější informace Vám budou zaslány na kontaktní email.

Registrace týmů jsou možné na místě