Krojovaní Velehrad 2023

Zveme všechny farnosti, obce, jednotlivce i páry na Národní pouť na Velehradě 5. července 2023, jejímž hlavním tématem je připomínka 100. výročí úmrtí „tatíčka Stojana“, olomouckého arcibiskupa, Služebníka Božího, který vykonal mnohé pro naši vlast. Na Velehradě chceme vyjádřit také podporu rodiny a modlit se společně za mír ve světě.

Zveme vás všechny, kteří touží po míru a pokoji.

Zveme také vás, kteří usilujete o zachováváni našich národních tradic a jste ochotni přijít podpořit letošní Národní pouť ve svém tradičním kroji.

Rádi bychom tak ještě více prohloubili tradici našich předků, kteří v minulosti putovali na naše národní moravské poutní místo v kroji, aby ukázali jeho jedinečnost.

Pro ty z vás, kteří se rozhodnete přijet na Velehrad v kroji, bude připraveno místo na převlečení a zajištěna přední místa před tribunou.

Mši svatou bude doprovázet velká dechová hudba složená z muzikantů ze všech regionů naší země.

U kaple Cyrilka bude pro přihlášené vytvořené zázemí s možností převlečení do krojů. Poté bude následovat společný průvod k oltáři na nádvoří baziliky. Pro krojované jsou zajištěny místa v blízkosti tribuny.

Mši svatou přenáší Česká televize.

Po přihlášení obdržíte organizační informace (k možnosti parkování a vjezdu na Velehrad).

Těšíme se na Vás!

Registrujte se prosím do 25. 6. 2023.

Registrace

Jednotlivci

Jméno a příjmení

Obec (farnost)

E-mail

Telefon

Poznámka

Skupiny(farnosti, obce)

Obec (farnost)

Počet lidí

(prosíme upřesněte muži, ženy)

Kontaktní osoba

E-mail

Telefon

Poznámka