Fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad pohledem dětí

V letošním roce znovu proběhne jako součást programu Velehrad rodinám fotografická soutěž pro nejmenší návštěvníky Dnů lidí dobré vůle 2023. Soutěžícím budou zapůjčeny digitální fotoaparáty, se kterými si můžou vyzkoušet, jak fotografuje profesionální fotograf. Cílem soutěže je zachytit náladu velehradských událostí očima mladých a nejmladších návštěvníků.

Fotografie mohou zobrazovat portréty členů rodiny nebo poutníků, pestrobarevné prostředí zábavných atrakcí, nebo třeba zajímavé okamžiky doprovodného programu Dnů lidí dobré vůle.

Po vrácení fotoaparátu všechny pořízené záběry prohlédne odborná porota. Ta vyhodnotí nejzajímavější fotografie, které budou nejlépe vystihovat atmosféru místa a oslav Dnů lidí dobré vůle. Výsledky soutěže budou oznámeny v závěru programu Velehrad rodinám, a na autory vítězných fotografií čekají hodnotné ceny.

Komu je soutěž určena, kdy, jak a kde proběhne?

 • Soutěž probíhá souběžně s programem Velehrad rodinám v úterý 4. července 2023 od 15 do 18 hodin. Stanoviště moderátora soutěže je v bezprostřední blízkosti pódia u baziliky.
 • Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež do 15 let v doprovodu zákonného zástupce.
 • Účast v soutěži je podmíněna registrací. Tu je možné provést dopředu >on-line formulářem, nebo přímo na stanovišti moderátora soutěže (vedle pódia) v úterý 4. července 2023. Registrace do fotografické soutěže je možná již hodinu před zahájením programu Velehrad rodinám, tzn. od 14.00 hodin.
 • Počet fotoaparátů je limitovaný. Proto budou upřednostněni předem registrovaní účastníci soutěže. Účastníci, kteří se zaregistrují později, budou nuceni vyčkat na vrácení fotografické techniky. Proto doporučujeme provést registraci co nejdříve pomocí on-line formuláře.
 • Soutěžícího do soutěže registruje jeho zákonný zástupce. Při registraci je nezbytné předložit průkaz totožnosti, podpisem stvrdit dohodu o zapůjčení fotoaparátu a nechat u moderátora soutěže číslo svého mobilního telefonu pro případný kontakt v průběhu soutěže.
 • Zákonnému zástupci je i v případě početnějších rodin s více zájemci o soutěž možné zapůjčit v jednom termínu pouze jeden fotoaparát.
 • Registrovaným účastníkům soutěže bude zapůjčen digitální fotoaparát na dobu jedné hodiny. Doba fotografování je tedy omezená na jednu hodinu. Fotoaparát bude vydán do rukou zákonného zástupce, který jej také po uplynutí doby fotografování vrátí na stanoviště moderátora soutěže. Součástí zapůjčení i vrácení fotoaparátu je kontrola funkčního i vzhledového stavu.
 • Fotoaparáty budou účastníkům soutěže zapůjčeny ve dvou termínech. První termín pro zapůjčení fotoaparátu je od 15.00 do 16.00 hodin, druhý a poslední od 16.00 do 17.00 hodin. Po dohodě s moderátorem soutěže je možné fotoaparát zapůjčit také ihned po zahájení registrace od 14.00 do 15.00 hodin.
 • Při zapůjčení moderátor představí soutěžícím funkce fotoaparátu potřebné pro fotografování, objasní tématické zadání soutěže a seznámí je s pravidly a časem, kdy budou vyhlášeny výsledky soutěže.
 • Účastnit se soutěže s vlastním fotoaparátem není možné.
 • Pokud soutěžící nevrátí fotoaparát na stanoviště moderátora do 17.00 hodin, nebudou již jejich příspěvky zahrnuty do hodnocení soutěže.
 • Hodnocení bude probíhat ve dvou kategoriích podle věku soutěžících. V první - mladší kategorii budou hodnoceny soutěžní příspěvky dětí ve věku do 12 let (po 6. třídu základní školy). Spodní věková hranice není stanovena. Druhá kategorie je určena soutěžícím ve věku od 13 do 15 let.
 • V každé kategorii vyhodnotí odborná porota první, druhé a třetí místo. Na oceněné soutěžící čekají zajímavé ceny.
 • Hodnocení poroty proběhne ihned po skončení soutěže v 17.00 hodin. Vyhlášení výsledků, ocenění nejlepších příspěvků a předání cen soutěžícím se uskuteční před závěrem programu Velehrad dětem na pódiu u baziliky přibližně v 18.00 hodin.

Registrace byla ukončena