Cestou dvou bratří
XIII. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ

Putujeme společně, kreslíme společně a soutěžíme společně

Seznam oceněných účastníků

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje vyhlašujeme, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 13. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. – 5. třída ZŠ + ZUŠ).

Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak bohatství předků, které stále uchováváme.

Vyhlášení výsledků: během Večera lidí dobré vůle dne 4. 7. 2018 na Velehradě

Hodnotící komise:
Jan Jemelka, Vítězslav Koutník, Zdeňka Krejčová, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Martina Špinková, Jan Zemánek, Soňa Zemánková

Soutěž je připravena pro následující kategorie:

 • I. kategorie (1. až 3. třída): malba, kresba nebo grafika
 • II. kategorie (4. až 5. třída): malba, kresba nebo grafika
 • kategorie MŠ (3 až 6 let): malba, kresba nebo grafika
 • kategorie ZUŠ (1. až 5. třída): malba, kresba nebo grafika
 • formát A3
 • autoři výtvarných prací musí zaslat kopii rodného listu (týká se pouze vítězných obrázků)

Nezapomeňte přiložit stručný popis námětu obrázku a na zadní stranu obrázku napište svoji adresu, třídu, do které chodíte, věk, telefonický kontakt domů a e-mailovou adresu.

Výtvarné práce prosím zasílejte do 18. 5. 2018 na adresu:

Výtvarná soutěž – Velehrad 2018
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2
771 01 Olomouc

(Výtvarné práce nevracíme, děkujeme.)

Cílem výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“ je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti. Soutěž je primárně zaměřená na děti, ale neobejde se bez aktivní spolupráce rodičů, učitelů, vychovatelů či animátorů. Jejich úkolem je přiblížit dětem státní svátek České republiky Den slovanských věrozvěstů (5. červenec).

I. kategorie (1. – 3. třída) + kategorie MŠ

 • Kliment sebe i své společníky zachránil před žízní, když našel vodu v místě, kde ji před tím hledalo malé jehňátko.

  a) Nakresli, jak Kliment našel vodu.
  Když Cyril a Metoděj nalezli ostatky papeže Klimenta, měli velkou radost.
 • b) Nakresli, co ti dělá v životě radost.

II. kategorie (4. – 5. třída) + kategorie ZUŠ

 • Prozkoumávat zříceninu kostela nebylo pro oba bratry jednoduché.
  a) Nakresli, jak hledali Cyril a Metoděj ostatky Klimenta.
  Cyrila a Metoděje neodradilo nic od cesty ke zřícenině kostela, ani od práce tento rozpadlý kostelík prohledávat. Stálo je to mnoho námahy a času.

 • b) Je ve tvém životě něco, kvůli čemu ti stojí za to se namáhat a věnovat tomu svůj čas? Nakresli to (může být i komiks).

Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu na Velehradě v období letních prázdnin. Vernisáž proběhne za přítomnosti významných hostů dne 4. 7. 2018.

Ceny v jednotlivých kategoriích:

I. + II. + ZUŠ kategorie

 • 1. místo - počítač
 • 2. místo - mobilní telefon
 • 3. místo - Lego
 • 4.-6. místo - společenská hra pro děti
 • 7.-10. místo - kniha
 • 11.-15. místo - předplatné časopisu Pastelka nebo Nezbeda a puzzle sv. Cyril a Metoděj

MŠ kategorie

 • 1. místo - koloběžka
 • 2. místo - Kouzelné čtení a elektronická tužka
 • 3. místo - Lego
 • 4.-6. místo - společenské hry apod.
 • 7.-10. místo - CD písničky, pohádky
 • 11.-15. místo - předplatné časopisu Duha nebo Nezbeda a puzzle sv. Cyril a Metoděj

Podrobné informace najdete v letáku:

Cestou_dvou_bratri_2018_letak.pdf (3.5 MB)

Cestou dvou bratří - výtvarná soutěž pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ

Mediální partneři:

Nezbeda Pastelka Skaut Kamarádi S dětmi v Praze S dětmi v Brně Tarsicius Katolický týdeník Duha