Cestou dvou bratří
XII. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ

Putujeme společně, kreslíme společně a soutěžíme společně

Seznam oceněných účastníků

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje vyhlašujeme, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 12. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. – 5. třída ZŠ + ZUŠ).

Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak bohatství předků, které stále uchováváme.

Vyhlášení výsledků: během Večera lidí dobré vůle dne 4. 7. 2017 na Velehradě

Hodnotící komise:
Jan Jemelka, Vítězslav Koutník, Zdeňka Krejčová, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Martina Špinková, Jan Zemánek, Soňa Zemánková

Soutěž je připravena pro následující kategorie:

 • I. kategorie (1. až 3. třída): malba + kresba + grafika
 • II. kategorie (4. až 5. třída): malba + kresba + grafika
 • kategorie MŠ (3 až 6 let): malba + kresba + grafika
 • kategorie ZUŠ (1. až 5. třída): malba + kresba + grafika
 • formát A3
 • autoři výtvarných prací musí zaslat kopii rodného listu (týká se pouze vítězných obrázků)

Nezapomeňte přiložit stručný popis námětu obrázku a na zadní stranu obrázku napište svoji adresu, třídu, do které chodíte, věk, telefonický kontakt domů a e-mailovou adresu.

Výtvarné práce prosím zasílejte do 20. 5. 2017 na adresu:

Výtvarná soutěž – Velehrad 2017
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2
771 01 Olomouc

(Výtvarné práce nevracíme, děkujeme.)

Cílem výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“ je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti. Soutěž je primárně zaměřená na děti, ale neobejde se bez aktivní spolupráce rodičů, učitelů, vychovatelů či animátorů. Jejich úkolem je přiblížit dětem státní svátek České republiky Den slovanských věrozvěstů (5. červenec).

I. kategorie (1. – 3. třída) + kategorie MŠ

 • Dobrý panovník válku ve své zemi nechce.
  a) Nakresli, jak by měla vypadat země, ve které by ses cítil šťastně a bezpečně.
 • Cyrila a Metoděje ani nebezpečí neodradilo od poslání, ke kterému byli vyvoleni.
  b) Namaluj jejich cestu přes moře.

II. kategorie (4. – 5. třída) + kategorie ZUŠ

 • V Bibli ve Starém zákoně najdeš větu: Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad. (Sírachovec 6,14). Každý člověk potřebuje někoho, na koho se může spolehnout a kdo se může spolehnout na něho, s kým bude prožívat dobré i zlé. Stejně jako to prožívali Cyril s Metodějem. I císař Michal potřeboval spojence.
  a) Nakresli, jak si představuješ opravdové přátelství (může být i komiks, symboly).
 • Cyrilovi a Metodějovi pomohla k vítězství nad židy a muslimy moudrost, víra a láska, nikoliv zbraně.
  b) Jak může moudrost a láska měnit svět kolem nás? Odpověď nakresli.

Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu na Velehradě v období letních prázdnin. Vernisáž proběhne za přítomnosti významných hostů dne 4. 7. 2017.

Ceny v jednotlivých kategoriích:

I. + II. + ZUŠ kategorie

 • 1. místo - počítač
 • 2. místo - mobilní telefon
 • 3. místo - lego
 • 4.-6. místo - společenská hra pro děti
 • 7.-10. místo - kniha
 • 11.-15. místo - předplatné časopisu Pastelka nebo Nezbeda a puzzle sv. Cyril a Metoděj

MŠ kategorie

 • 1. místo - koloběžka
 • 2. místo - Kouzelné čtení a elektronická tužka
 • 3. místo - lego
 • 4.-6. místo - společenské hry apod.
 • 7.-10. místo - CD písničky, pohádky
 • 11.-15. místo - předplatné časopisu Duha nebo Nezbeda a puzzle sv. Cyril a Metoděj

Podrobné informace najdete v letáku:

Cestou_dvou_bratri_2017_letak.pdf (2.5 MB)

Cestou dvou bratří - výtvarná soutěž pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ

Mediální partneři:

Nezbeda Pastelka Duha Tarsicius Katolický týdeník