Cestou dvou bratří
XIV. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ

Putujeme společně, kreslíme společně a soutěžíme společně

Seznam oceněných účastníků

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje vyhlašujeme, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 14. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. – 5. třída ZŠ + ZUŠ).

Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak bohatství předků, které stále uchováváme.

Vyhlášení výsledků: během Večera lidí dobré vůle dne 4. 7. 2019 na Velehradě

Hodnotící komise:
Jan Jemelka, Vítězslav Koutník, Zdeňka Krejčová, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Martina Špinková, Jan Zemánek, Soňa Zemánková

Soutěž je připravena pro následující kategorie:

 • I. kategorie (1. až 3. třída): malba, kresba nebo grafika
 • II. kategorie (4. až 5. třída): malba, kresba nebo grafika
 • kategorie MŠ (3 až 6 let): malba, kresba nebo grafika
 • kategorie ZUŠ (1. až 5. třída): malba, kresba nebo grafika
 • formát A3
 • cenu je nutné vyzvednout na Velehradě na slavnostním předávání 4. 7. 2019 nebo do 31. 8. 2019 v Infocentru Velehrad, výhry není možné zaslat poštou
 • do soutěže může registrovat škola, školka, rodiče i příbuzní, je ale důležité, aby kontakt byl na rodiče a ne na školu (ani pedagoga)

Nezapomeňte přiložit stručný popis námětu obrázku a na zadní stranu obrázku napište svoji adresu, třídu, do které chodíte, věk, telefonický kontakt domů a e-mailovou adresu.

Výtvarné práce prosím zasílejte do 17. 5. 2019 na adresu:

Výtvarná soutěž – Velehrad 2019
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2
771 01 Olomouc

(Výtvarné práce nevracíme, děkujeme.)

Cílem výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“ je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti. Soutěž je primárně zaměřená na děti, ale neobejde se bez aktivní spolupráce rodičů, učitelů, vychovatelů či animátorů. Jejich úkolem je přiblížit dětem státní svátek České republiky Den slovanských věrozvěstů (5. červenec).

I. kategorie (1. – 3. třída) + kategorie MŠ

 • Metodějův návrat z vězení na Moravu byl velmi vřele uvítán.

  a) Nakresli, jak Svatopluk s ostatními uvítali Metoděje, když se vrátil na Velkou Moravu.
  Metoděje po cestě domů na Velkou Moravu přepadli a zajali.
 • b) Nakresli, kdy ses bál, ale překonal ses.

II. kategorie (4. – 5. třída) + kategorie ZUŠ

 • Metodějovi nepřátelé rychle svolali soud, aby ho mohli obžalovat.
  a) Nakresli, jak asi vypadala soudní síň s králem, ve které soudili biskupa Metoděje.
  Metoděj ve vězení trpělivě a statečně snášel útlaky od svých věznitelů.

 • b) Namaluj někoho, kdo má těžkosti, ale nestěžuje si na ně a snáší je trpělivě jako Metoděj.

Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu na Velehradě v období letních prázdnin. Vernisáž proběhne za přítomnosti významných hostů dne 4. 7. 2019.

Ceny v jednotlivých kategoriích:

I. + II. + ZUŠ kategorie

 • 1. místo - počítač
 • 2. místo - mobilní telefon
 • 3. místo - Lego
 • 4.-6. místo - společenská hra pro děti
 • 7.-10. místo - kniha
 • 11.-15. místo - předplatné časopisu Pastelka nebo Nezbeda a puzzle sv. Cyril a Metoděj

MŠ kategorie

 • 1. místo - koloběžka
 • 2. místo - Kouzelné čtení a elektronická tužka
 • 3. místo - Lego
 • 4.-6. místo - společenské hry apod.
 • 7.-10. místo - CD písničky, pohádky
 • 11.-15. místo - předplatné časopisu Duha nebo Nezbeda a puzzle sv. Cyril a Metoděj

Podrobné informace najdete v letáku:

Cestou_dvou_bratri_2018_letak.pdf (3.5 MB)

Cestou dvou bratří - výtvarná soutěž pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ

Mediální partneři:

Nezbeda Pastelka Duha Kamarádi Tarsicius S dětmi v Praze Katolický týdeník