Cestou dvou bratří
XVI. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ

Putujeme společně, kreslíme společně a soutěžíme společně

Seznam oceněných účastníků

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje vyhlašujeme, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 16. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. – 5. třída ZŠ + ZUŠ).

Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak bohatství předků, které stále uchováváme.

Vyhlášení výsledků: během Večera lidí dobré vůle dne 4. 7. 2021 na Velehradě

Hodnotící komise:
Jan Jemelka, Vítězslav Koutník, Zdeňka Krejčová, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Martina Špinková, Jan Zemánek, Soňa Zemánková

Soutěž je připravena pro následující kategorie:

 • I. kategorie (1. až 3. třída): malba, kresba nebo grafika
 • II. kategorie (4. až 5. třída): malba, kresba nebo grafika
 • kategorie MŠ (3 až 6 let): malba, kresba nebo grafika
 • kategorie ZUŠ (1. až 5. třída): malba, kresba nebo grafika
 • formát A3
 • cenu je nutné vyzvednout na Velehradě na slavnostním předávání 4. 7. 2021 či po individuální domluvě
 • do soutěže může registrovat škola, školka, rodiče i příbuzní, je ale důležité, aby kontakt byl na rodiče a ne na školu (ani pedagoga)

Nezapomeňte přiložit stručný popis námětu obrázku a na zadní stranu obrázku napište svoji adresu, třídu, do které chodíte, věk, telefonický kontakt domů a e-mailovou adresu.

Výtvarné práce prosím zasílejte do 17. 5. 2021 na adresu:

Výtvarná soutěž – Velehrad 2021
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2
771 01 Olomouc

(Výtvarné práce nevracíme, děkujeme.)

Cílem výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“ je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti. Soutěž je primárně zaměřená na děti, ale neobejde se bez aktivní spolupráce rodičů, učitelů, vychovatelů či animátorů. Jejich úkolem je přiblížit dětem státní svátek České republiky Den slovanských věrozvěstů (5. červenec).

I. kategorie (1. –  3. třída) + kategorie MŠ

 • a) Namaluj Ludmilu se svým vnukem Václavem.
 • b) Namaluj sebe se svojí babičkou.

II. kategorie (4. – 5. třída) + kategorie ZUŠ

 • a) Namaluj Ludmilu, jak pomájá svým poddaným (může to být i komiks).

 • b) Namaluj, co dobrého jsi pro někoho udělal.

Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu na Velehradě 4. - 5. 7. 2021. Vernisáž proběhne za přítomnosti významných hostů dne 4. 7. 2021.

Podrobné informace najdete v letáku:

Cestou_dvou_bratri_2021_letak.pdf (0.9 MB)

Cestou dvou bratří - výtvarná soutěž pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ

Mediální partneři:

Nezbeda Kamarádi Duha Tarsicius Katolický týdeník S dětmi v Praze