Cestou dvou bratří
XVIII. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ

Putujeme společně, kreslíme společně a soutěžíme společně

Seznam oceněných účastníků

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje vyhlašujeme, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 18. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. – 5. třída ZŠ + ZUŠ).

Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak bohatství předků, které stále uchováváme.

Vyhlášení výsledků: během Večera lidí dobré vůle dne 4. 7. 2023 na Velehradě

Hodnotící komise:
Jan Jemelka, Vítězslav Koutník, Zdeňka Krejčová, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Martina Špinková, Jan Zemánek, Soňa Zemánková

Soutěž je připravena pro následující kategorie:

 • I. kategorie (1. až 3. třída): malba, kresba nebo grafika
 • II. kategorie (4. až 5. třída): malba, kresba nebo grafika
 • kategorie MŠ (3 až 6 let): malba, kresba nebo grafika
 • kategorie ZUŠ (1. až 5. třída): malba, kresba nebo grafika
 • formát A3 (práce v jiném formátu budou ze soutěže vyřazeny)
 • cenu je nutné vyzvednout na Velehradě na slavnostním předávání 4. 7. 2023 či po individuální domluvě
 • do soutěže může registrovat škola, školka, rodiče i příbuzní, je ale důležité, aby kontakt byl na rodiče a ne na školu (ani pedagoga)

Nezapomeňte přiložit stručný popis námětu obrázku a na zadní stranu obrázku napište svoji adresu, třídu, kterou dítě navštěvuje, věk, telefonický kontakt domůe-mailovou adresu.

Výtvarné práce prosím zasílejte do 17. 5. 2023 na adresu:

Výtvarná soutěž – Velehrad 2023
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2
771 01 Olomouc

(Výtvarné práce nevracíme, děkujeme.)

Cílem výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“ je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti. S tím mohou pomoci rodiče, učitelé, vychovatelé či animátoři, kteří mladým umělcům připomenou státní svátek České republiky Den slovanských věrozvěstů (5. červenec). Avšak prosíme, aby svou pomocí příliš nezasahovali do jedinečné dětské tvorby.

I. kategorie (1. –  3. třída) + kategorie MŠ

 • a) Zamysli se, jaký atribut bys zvolil/a pro svoji rodinu a namaluj ho. Můžeš namalovat i více atributů.
 • b) Metoděj se stal biskupem. Je přirovnáván k pastýři, který se stará o své ovce. Namaluj, jak se pastýř stará o ovečky.

II. kategorie (4. – 5. třída) + kategorie ZUŠ

 • a) Zamysli se, jaký atribut bys zvolil/a pro svoji rodinu. Namaluj rodinu s tímto atributem.

 • b) Namaluj Cyrila a Metoděje s některými jejich atributy.

Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu na Velehradě 4. - 5. 7. 2023. Vernisáž proběhne za přítomnosti významných hostů dne 4. 7. 2023.

Podrobné informace najdete v letáku:

Cestou_dvou_bratri_2023_letak.pdf

Cestou dvou bratří - výtvarná soutěž pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ

Mediální partneři:

Nezbeda Kamarádi S dětmi v Praze Učitelské noviny Tarsicius Katolický týdeník Duha