Fotografická soutěž Velehrad 2022 - přehled soutěžních příspěvků

Výsledky Fotografické soutěže VELEHRAD 2022

Hodnotitelé: Mgr. Josef Kořenek, MgA. Marek Malůšek, Ph.D, prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c.

Nadále je možné ocenit ve webové galerii hlasováním nejzajímavější fotografie, jejichž autor obdrží cenu veřejnosti. Všechna ocenění budou autorům fotografií předána při zahájení výstavy fotografií Velehrad 2022 v průběhu oslav Dnů lidí dobré vůle 2023 na Velehradě.