← zpět na úvodní stránku

Sdílet

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zhlédněte výstavy ve Stojanově gymnáziu

Dny lidí dobré vůle, které se konají již šestnáct let v předvečer státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, přinášejí bohatý program pro celou rodinu. Oblíbenou součástí jsou i výstavy ve Stojanově gymnáziu.

Papežská misijní díla (PMD)

PMD ve Stojanově gymnáziu nás letos prostřednictvím velkoformátových fotografií zavedou hned do několika zemí, konkrétně do Zambie, Ugandy a Papui-Nové Guineji. „Jen v Ugandě a Papui jsme díky dárcům pomohli 33 941 dětem z chudých rodin. Postavili jsme mateřské školy, jesle pro děti žijící na ulici, válečné sirotky a děti nakažené virem HIV, zajistili jsme jídlo, lékařskou péči, oblečení, vzdělání nebo vystavěli cisterny na vodu pro lepší hygienu ve škole. Dále jsme například v Zambii postavili kláštery, kostely, fary, administrativní prostory, mateřské školy, parky pro bezpečnou hru dětí apod.“ uvedla s. M. Luisa Ščotková, diecézní ředitelka Papežských misijních děl v olomoucké arcidiecézi.

PMD jsou jednou z největších světových organizací, které se systematicky zabývají pomocí misiím. Činnost PMD se soustřeďuje na čtyři základní oblasti: šíření víry, pomoc dětem, podpora kněžského a řeholního dorostu, zabezpečení kněží, řeholníků a řeholnic v misijních oblastech a vytváření misijního povědomí mezi kněžími a řeholníky světa. V loňském roce věnovali dárci z České republiky na všechny projekty PMD téměř 33 milionů korun.

Výstava vězeňských prací

Výstava Vězeňské duchovenské péče je letos tematicky zaměřená na vězeňské kaple. „Letos chceme návštěvníkům Velehradu nabídnout kromě fotografických panelů, dokumentující alespoň některé vězeňské kaple, také model kaple z Věznice Teplice, který byl zhotoven v měřítku 1:1. Lidé tak budou moci vstoupit do prostoru, který je vyhrazen jen pro lidi ve vězení.“ přiblížil Otto Broch, koordinátor projektu. Celkem ze všech vězněných osob využívá pravidelně nabídku duchovní služby zhruba 8 % vězněných, což představuje ročně víc než 1380 osob.

Mezinárodní rok rodiny v evropském kontextu

Fotografickou výstavu připravilo Národní centrum pro rodinu a Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Zachycuje fotografické postřehy z rodinného života v různých časech a na různých místech. K vidění jsou fotografie nové i historické, které zapůjčil archiv slovenského fotografa Vladimíra Koštiala. Propojením starého a nového se autorka výstavy Lucia Petrůjová pokusila poukázat na hodnoty, jejichž naplňování má výrazný vliv na kvalitu života rodiny, např. čas společně trávený prací nebo odpočinkem, blízkost, předávání zkušeností, setkávání různých generací v běžných situacích všedního dne, hrdost plynoucí z rodičovského úkolu i otázka samoty. Impulsem k uspořádání výstavy byly loňské oslavy 20. výročí vyhlášení Mezinárodního roku rodiny OSN.

Krom toho čekají na návštěvníky Stojanova gymnázia dvě vernisáže – vítězných fotografií „Fotografické soutěže -Velehrad 2014“ a obrázků výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“.

Bližší informace:

Kristina Vavríková

PETARDA PRODUCTION a. s.

Tel.: +420 724 02 99 02

E-mail: tisk@velehrad.eu

www.velehrad.eu

Loga pořadatelů www.kr-zlinsky.cz www.velehrad.cz www.ado.cz