.

Doprava

Odstavné parkoviště pro osobní automobily návštěvníků Dnů lidí dobré vůle bude v provozu
od 4.7.2015 8:00 hodin do 5.7.2015 20:00 hodin.

1. Silnice I/55 Tovární, Staré Město

2. Tupesy hřiště

Vjezd osobních automobilů na Velehrad bude možný pouze na povolenky.

Držitelům průkazu ZTP/P bude vjezd na Velehrad umožněn bez povolení k vjezdu.

Kyvadlová doprava - Uherské Hradiště

4. 7. 2015 od 8:00 do 24:00 hod.

Poslední odjezd z Uh. Hradiště,aut.nádr.: 21:00 hod.
Poslední odjezd ze St. Města,žel.st.: 19:30 hod.
Poslední odjezd z Velehradu,rozc.Modrá: 24:00 hod.

Autobusy odjíždí ze zastávek:

Uh.Hradiště, aut.nádr., odj.st. B7
8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, kyvadlově 17:00-19:00, 20:00, 21:00

Staré Město, hřbitov
8:05, 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, kyvadlově 17:05-19:05, 20:05, 21:05

Staré Město, Velehradská
8:10, 9:10, 10:10 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, kyvadlově 17:10-19:10, 20:10, 21:10

Staré Město, nadjezd Velehradská
8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, kyvadlově 17:15-19:15, 20:15, 21:15

Staré Město, P - pod nadjezdem: kyvadlově, dle potřeby

Staré Město, žel. st.: kyvadlově do 19:30

Staré Město, Lidový dům: kyvadlově do 19:35

Velehrad, rozc.Modrá: kyvadlově, dle potřeby

5. 7. 2015 od 6:00 do 18:00 hod.

Poslední odjezd z Uh. Hradiště,aut.nádr.: 14:20 hod.
Poslední odjezd ze St. Města,žel.st.: 14:30 hod.
Poslední odjezd z Velehradu,rozc.Modrá: 18:00 hod.

Autobusy odjíždí ze zastávek:

Uh.Hradiště, aut.nádr., odj.st. B7
kyvadlově do 11:20, pak ve 12:20, 13:20, 14:20

Staré Město, hřbitov
kyvadlově do 11:25, pak ve 12:25, 13:25, 14:25

Staré Město, žel. st.: kyvadlově do 11:30, pak ve 12:30, 13:30, 14:30

Staré Město, Lidový dům: kyvadlově do 11:35, pak ve 12:35, 13:35, 14:35

Staré Město, Velehradská: kyvadlově do 11:40, pak ve 12:40, 13:40, 14:40

Staré Město, nadjezd Velehradská: kyvadlově do 11:45, pak ve 12:45, 13:45, 14:45

Staré Město, P pod nadjezdem: kyvadlově, dle potřeby

Velehrad, rozc.Modrá: kyvadlově, dle potřeby

Kyvadlová doprava - Zlechov

4. 7. 2015 od 17:00 do 23:00 hod.

Poslední odjezd ze Zlechova: 19:00 hod.
Poslední odjezd z Velehradu: 23:00 hod.

Autobusy odjíždí ze zastávek:

Zlechov - křižovatka
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Zlechov - u keramiky
17:05, 17:35, 18,05, 18,35, 19:05

Tupesy - u lékárny, rozc.Souhrady
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10

Tupesy - P u hřiště
kyvadlově, dle potřeby

Velehrad - rozc. H Mlýn:
kyvadlově, dle potřeby

5. 7. 2015 od 6:00 do 17:00 hod.

Poslední odjezd ze Zlechova: 10:30 hod.
Poslední odjezd z Velehradu: 17:00 hod.

Autobusy odjíždí ze zastávek:

Zlechov - křižovatka
6:00, 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30

Zlechov - u keramiky
6:05, 7:05, 8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35

Tupesy - u lékárny, rozc.Souhrady
6:10, 7:10, 8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 10:40

Tupesy - P u hřiště
kyvadlově, dle potřeby

Velehrad, rozc. H Mlýn - Tupesy, P u hřiště
kyvadlově, dle potřeby

Velehrad, rozc. H Mlýn - Zlechov,křiž.
kyvadlově, dle potřeby

Loga pořadatelů www.kr-zlinsky.cz www.velehrad.cz www.ado.cz