Pěstounská péče - dlouhodobá či na přechodnou dobu?

Poslechněte si zvukový záznam se semináře

Vzdělávací seminář pro rodiče, pěstouny i pro všechny zájemce, kteří o pěstounství uvažují

4. července 2015 od 9:00 do 14:00 hod

v sále Poutního domu Stojanov
Salašská 62, VELEHRAD 687 06

9:00 Mons. Jan Graubner (arcibiskup olomoucký, metropolita moravský)úvodní slovo
9:15 - 10:15 PhDr. Jaroslav Šturma (dětský klinický a poradenský psycholog)
a PhDr. Jiřina Prekopová (dětská psycholožka a autorka populárně naučné literatury)
Možnosti péče o ohrožené děti včera a dnes
10:15 - 11:15 Mgr. Lucie Salačová (metodička neziskové organizace Rozum a cit, z.s., lektorka v oblasti náhradní rodinné péče)
Světla a stíny pěstounské péče na přechodnou dobu
11:45 – 12:45 Bc. Markéta Švejdová Jandová (pěstounka a lektorka v oblasti náhradní rodinné péče)
Na čem skutečně záleží – svědectví pěstounské rodiny
12:45 – 14:00 Svědectví rodiny poskytující péči na přechodnou dobu

Cena:
180,- Kč / jednotlivec
130,- Kč / pár

Kontakt: Marcela Kořenková, 733 522 339

Ke stažení:

Informační leták

Cesty a zákruty psychického vývoje dítěte

Zdárný vývoj dítěte v sociální a psychické oblasti úzce souvisí s citovými vztahy, které má dítě šanci od útlého věku navázat. Chybí-li tato příležitost, vývoj k plnému lidství je komplikovanější. Nejúčinnější pomocí je pro dítě nalezení náhradních rodičů – tedy náhradní rodinná péče.

Co by měli rodiče (a nejen ti náhradní) znát o zákonitostech i problémech cesty dítěte k plnému lidství z pohledu moderní psychologie, s tím budou mít možnost seznámit se na semináři pro náhradní rodiče. Jaké jsou podmínky a zákonitosti zdravého psychického vývoje? Jak se projevují odchylky psychického vývoje v sociální a osobnostní rovině? A především, jak je možno v takových případech dítěti a leckdy bezradným rodičů a vychovatelům pomoci?

To jsou náměty semináře o problémech vývoje dítěte, jež budou jistě doplněny zkušenostmi a otázkami přítomných. Na tomto interaktivním semináři budou Vašimi partnery a průvodci PhDr. Jaroslav Šturma, dětský psycholog s padesátiletou praxí v oboru, emeritní předseda Českomoravské psychologické společnosti a aktuálně její místopředseda, řádný člen Papežské akademie pro život, a Dr. phil. Jiřina Prekopová, světově známá psycholožka a rodinná terapeutka, jež se po 50 letech působení ve světě vrací do své vlasti, aby své jedinečné zkušenosti předávala rodičům a vychovatelům našich dětí.

Loga pořadatelů www.kr-zlinsky.cz www.velehrad.cz www.ado.cz