Krojovaní Velehrad 2022

Zveme všechny - farnosti, obce, jednotlivce i páry na Národní pouť na Velehradě 5. července 2022, jejímž hlavním tématem je podpora rodiny a zvláště v dnešní době modlitba za mír a ukončení války na Ukrajině.

Zveme vás všechny, kteří touží po míru a pokoji.

Zveme také vás, kteří usilujete o zachováváni naších národních tradic a jste ochotni přijít podpořit letošní Národní pouť ve svém tradičním kroji.

Rádi bychom tak ještě více prohloubili tradici našich předků, kteří v minulosti putovali na naše národní moravské poutní místo v kroji, aby ukázali jeho jedinečnost.

Zároveň chceme připomenout i jednoho z hlavních obnovitelů tohoto místa – služebníka Božího, olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.

Místo převlékání a zázemí se nachází v prostoru Stojanova gymnázia Velehrad. Vstup je ze strany od lapidária. Zde bude od 8:00 pořadatel, který Vás nasměruje dále.

Mši svatou bude doprovázet velká dechová hudba, která je složena z muzikantů ze  všech regionů naší země.

Mše svatá je přenášena Českou televizí.

Po přihlášení obdržíte organizační informace (k možnosti parkování a vjezdu na Velehrad).

Těšíme se na Vás!

Registrujte se prosím do 1. 7. 2022.

Registrovaní obdrží parkovací karty a taktéž poukázku na malý oběd.