← zpět na úvodní stránku

Vydejte se do Stojanova gymnázia na výstavy

Dny lidí dobré vůle, které se konají již osmnáct let v předvečer státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, přinášejí bohatý program pro celou rodinu. Oblíbenou součástí jsou i výstavy a vernisáže ve Stojanově gymnáziu.

Prezentace DMS projektu – Dům Ignáce Stuchlého

Před 90 lety přišel do Fryštáku u Zlína první český salesián P. Ignác Stuchlý. Založil zde chlapeckou střední školu, která fungovala až do roku 1950. Poté ji komunistická vláda zrušila a celý objekt přešel pod správu státu. Salesiáni ho získali zpět v roce 1990 a o šest let později vznikl současný Dům Ignáce Stuchlého, který nabízí v ČR unikátní program pro školy Orientační dny, víkendové a prázdninové pobyty pro mládež a jejich rodiny. Dům Ignáce Stuchlého letos slaví 90. výročí a je kolébkou salesiánů v ČR. Prezentace ve Stojanově gymnáziu představí jeho historii i současnost.

Papežská misijní díla (PMD)

PMD jsou jednou z největších církevních světových organizací, které se zabývají pomocí chudým a nejpotřebnějším bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost. Koordinují a zajišťují misijní činnost katolické církve na všech kontinentech, zvěstují evangelium, učí lidi v misiích hospodařit, vedou je k spoluúčasti a respektují jejich důstojnost. Nabízí jak duchovní, tak hmotnou pomoc v zemích poznamenaných bídou, hladem, válkou, negramotností, leprou, AIDS apod. Tato činnost je postavená na úctě k nejchudším a na modlitbě a je koordinována Kongregací pro evangelizaci národů a generálními sekretariáty v Římě. Soustřeďuje se na čtyři základní oblasti: šíření víry, pomoc dětem, podpora kněžského a řeholního dorostu spolu se zabezpečením kněží a řeholníků v misijních oblastech a duchovní podpora skrze Misijní unii. „Na seznamu, kde v letošním roce Papežská misijní díla pomáhají potřebným, je 11 zemí: Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Papua-Nová Guinea, Sýrie, Nigérie a Tanzánie. Výstava na Stojanově gymnáziu nám dá nahlédnout do různých koutů světa, záběry pochází z různých misijních cest a zachycují život prostých lidí i pohled na bohatství víry domorodců,“ uvedl Leoš Halbrštát z PMD.

Výstava vězeňských prací

Noc kostelů. Pojem, který se stal blízký mnoha lidem, nejen věřících. Skrývá v sobě otevření míst, která jinak nebývají určena k veřejným prohlídkám a návštěvám. Jednu noc v roce se otevírají brány kostelů, kaplí a jiných sakrálních prostor k nahlédnutí všem zájemcům. V loňském roce se poprvé otevřely veřejnosti i brány věznice, aby návštěvníci Noci kostelů mohli vstoupit do vězeňské kaple ve Věznici Příbram. „Atmosféru tohoto mimořádného počinu přibližuje všem velehradským poutníkům fotografická výstava Martiny Řehořové. Zároveň jsou návštěvníci Dnů lidí dobré vůle zváni k prezentačnímu stánku Vězeňské duchovenská péče vedle baziliky, kde se mohou dozvědět více o této službě od samotných vězeňských kaplanů či si odnést některý z výrobků samotných vězňů, které pro tuto příležitost připravili,“ řekl Otto Broch, kaplan Vazební věznice Olomouc.

Barvy naděje na Haiti

Fotografie z karibského ostrova Haiti, jejichž autorem je fotograf Jiří Pasz, přiveze na Velehrad Arcidiecézní charita Olomouc. Výstava Všechny barvy naděje aneb jak Haiti (ne)přichází o školáky představí život v těžce zkoušené zemi, kde Charita pomáhá už 11 let. Velkoformátové fotografie zachycují tamější školství, komunitu i místní obyvatele a jejich každodenní život.

Krom toho čekají na návštěvníky Stojanova gymnázia dvě vernisáže – vítězných fotografií „Fotografické soutěže -Velehrad 2016“ a obrázků výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“.