← zpět na úvodní stránku

TISKOVÁ ZPRÁVA

Velehradský rukopis se rozšíří o další stránky. Ručně psané

Velehrad
1.června 2016

Ve dnech 4. – 5. července se v rámci Dnů lidí dobré vůle uskuteční tradiční velehradský projekt Ruční přepisování Bible. Přepisování Bible, jehož výstupem je tzv. Velehradský rukopis, zahájilo před dvanácti lety České katolické biblické dílo a nyní v něm pokračuje Římskokatolická farnost Velehrad.

Doposud byla přepsána větší polovina Starého zákona a také větší část zákona nového. "Celkem se od roku 2004 zapojilo 5779 zájemců. V loňském roce to bylo 333 dospělých a 54 dětí, kteří společně přepsali Skutky apoštolů, úryvky z listu apoštola Pavla Římanům a první list Korinťanům,“ uvedla Petra Číhalová z Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje. Letos se bude pokračovat v textech I. listu Korinťanům, Galaťanům, Efesanům, Filipanům, Kolosanům, Thesaloničanům, Timotejovi a Titovi.

V předchozích letech byla opsána čtyři evangelia podle překladu Václava Bognera. Ze starého zákona 5 knih Mojžíšových, Žalmy, proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, 12 malých proroků, mudroslovné knihy.

Opisovat může najednou šest lidí, pro děti jsou pak připravena témata textů k výtvarnému zpracování. K nahlédnutí budou i dříve přepsané knihy a každý zúčastněný získá pamětní list.

Ručního přepisování Bible se může zúčastnit kdokoli, a to v pondělí 4. 7. od 13 do 22 hodin a v úterý 5. 7. od 8 do 15 hodin v prostorách Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje, konkrétně v Muzeu Bible. „V muzeu je expozice Bible pro malé i velké, kterou si mohou účastníci přepisování prohlédnout,“ dodala Číhalová. Multifunkční dům byl zrekonstruován z bývalé sýpky a konírny teprve před pár lety a sám o sobě stojí za návštěvu.

Bližší informace:

Monika Babincová
PETARDA PRODUCTION a. s.
Tel.: +420 737 726 686
E-mail: tisk@velehrad.eu
www.velehrad.eu