← zpět na úvodní stránku

Na Velehradě bude otevřená velká výstava věnováná životu A. C. Stojana

V neděli 4. července v 17.30, v rámci Dnů lidí dobré vůle, proběhne v Sále kardinála Tomáše Špidlíka na Velehradě vernisáž „Antonín Cyril Stojan – život a dílo“. Je instalována u dvou významných příležitosti: 170. výročí narození Antonína Cyrila Stojana a 100. výročí jeho jmenování olomouckým arcibiskupem.

Kdo byl A. C. Stojan?

Kněz, vlastenec a politik. Byl to skutečný lidumil, za což si vysloužil přezdívku „tatíček Stojan“. Není divu, za jeho působení vzniklo 139 nových kostelů a far, ve 100 obcích ho jmenovali čestným občanem, za všech okolností pomáhal chudým, staral se o uprchlíky z 1. sv. války, položil základy Charity ČR, přivedl elektrický proud na Svatý Hostýn, podporoval hudební soubory a hájil práva učitelů, živnostníků a novinářů, za Rakouska-Uherska pomáhal se zakládáním knihoven s českou literaturou atd.

Seznam je dlouhý, přijďte se na Velehrad seznámit s pestrým a bohulibým životem významné osobnosti našich dějin. K vidění budou i zajímavé předměty. „Stojan se sám aktivně účastnil několika hasičských zásahů. Chodil v hasičské uniformě a z jedné akce v Příboru je na výstavě helma a sekyrka, které mu pomohly při nouzovém opouštění hořícího domku,“ uvedl kurátor výstavy Josef Kořenek.

Vychází audiokniha

Současně vychází také audiokniha (obsahuje dvě CD), kterou v rozhlasovém studiu nahrál herec Igor Bareš a která se nazývá „Být všem vším“, což bylo také jedno z životních hesel Antonína Cyrila Stojana. Igor Bareš velmi atraktivně interpretuje celý Stojanův život.