← zpět na úvodní stránku

Na Velehrad patří sochy sv. Cyrila a Metoděje

Arcibiskupství olomoucké pořádá veřejnou sbírku, aby na Velehradě mohlo vzniknout sousoší sv. Cyrila a Metoděje. To už má jasnou podobu i autora. Sochy budou provedeny v mírně nadživotní velikosti (205 cm) z bílého kamene. Autorem díla je sochař Vladimír Matoušek, který přizval ke spolupráci Radima Horáka z Brna.

Zobrazení světců akcentuje sílu ducha, rytířskost, moudrost, vznešenost, vnitřní pevnost. V postavách s oduševnělými tvářemi se snoubí dědictví antické i křesťanské kultury (vnitřní klid, soustředěný, klidný postoj, jasný výraz obličejů, atributy přítomné jen jaksi mimoděk), jak to odpovídá jejich životnímu příběhu i prostředí, z něhož vzešli. Zároveň ale sochy zjednodušující stylizací odkazují na současnost. Každá doba totiž čerpá z cyrilometodějské tradice právě to, co potřebuje.

 „Během cyrilometodějských oslav Dnů lidí dobré vůle 4. i 5. července bude v kapli Cyrilce umístěna kasička, do níž mohou poutníci a návštěvníci přispívat. Zároveň jim ukážeme, jak bude sousoší na Velehradě vypadat. To už totiž bylo před lety vytvořeno pro Cyrilometodějské gymnázium v Brně. Stejné sochy vzniknou i pro velehradský poutní areál. Sochy v mírně nadživotní velikosti přivezeme poslední červnový týden. Cena soch je vyčíslena na 688 500 Kč, proto jsme se rozhodli pro veřejnou sbírku a obracíme se na všechny lidé dobré vůle s prosbou o pomoc s jejich financováním,“ uvedl Martin Kučera, vedoucí turistického centra Arcibiskupského paláce v Olomouci. Dary lze posílat také na sbírkové konto 44336622/0800, které za tímto účelem zřídilo Arcibiskupství olomoucké.

Cyril a Metoděj k Velehradu patří

Dva muži nadaní poznáním a láskou opustili bezpečí svého domova. Svou víru a lásku ve svém nitru přenesli o tisíce kilometrů dál do země, kde takové poznání a láska zatím nezapustily kořeny. Světlo přinášené lásky postavili na Písmu. A stalo se… Víra v moc takové lásky v naší zemi zapustila kořeny a přinesla plody. V roce 1980 je papež sv. Jan Pavel II. jako „průkopníky evangelizace východní Evropy“ prohlásil za spolupatrony Evropy.