← zpět na úvodní stránku

TISKOVÁ ZPRÁVA

Děti se vydají Cestou dvou bratří, budou u toho malovat

Hlavním cílem soutěže je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti, od toho se i odvíjejí každoroční témata. Ta se inspirují dobrodružnou cestou bratří Cyrila a Metoděje, která se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat dnešní život a připomínat tak bohatství našich předků, které stále uchováváme. V roce 2013 jsme si na Velehradě připomněli významné jubileum, uběhlo rovných 1150 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu, a o dva roky později to bylo přesně 1200 let od narození staršího z bratrů – Metoděje. Všechny tyto významné historické milníky se v tématech soutěže objevují.

Téma letošního ročníku se zaměří na úctu k oběma věrozvěstům a na atributy, které je vystihují. Děti se zamyslí, jestli znají místa po bratrech pojmenovaná, jestli někde viděly jejich obrazy či sochy. A během malování se třeba i dozví, co který atribut symbolizuje.

Vítězné obrázky slavnostně představíme 4. července v prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě, v rámci Dnů lidí dobré vůle. Na vernisáž pozveme nejen návštěvníky velehradských oslav, ale i malé umělce s rodinou a významné osobnosti veřejného života,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.

Soutěž má celkem čtyři kategorie a děti mohou volit malbu, kresbu nebo grafiku, a to ve formátu A3:

I. kategorie (1. až 3. třída)
II. kategorie (4. až 5. třída)
kategorie MŠ (3 až 6 let)
kategorie ZUŠ (1. až 5. třída)

Témata pro jednotlivé kategorie jsou letos následující:

I. kategorie (1.–3. třída) + kategorie MŠ

a) Zamysli se, jaký atribut bys zvolil/a pro svoji rodinu a namaluj ho. Můžeš namalovat i více atributů.

b) Metoděj se stal biskupem. Je přirovnáván k pastýři, který se stará o své ovce. Namaluj, jak se pastýř stará o ovečky.


II. kategorie (4.–5. třída) + kategorie ZUŠ

a) Zamysli se, jaký atribut bys zvolil/a pro svoji rodinu. Namaluj rodinu s tímto atributem.

b) Namaluj Cyrila a Metoděje s některými jejich atributy.


Výtvarné práce je potřeba poslat nejpozději do 17. 5. 2023 na adresu:

Výtvarná soutěž – Velehrad 20232

Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi

Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc

Bližší informace:

Monika Babincová
PETARDA PRODUCTION a. s.
Tel.: +420 737 726 686
E-mail: tisk@velehrad.eu
www.velehrad.eu