← zpět na úvodní stránku

TISKOVÁ ZPRÁVA

Děti se vydají Cestou dvou bratří, budou u toho malovat

Ve dnech 4. – 5. července se na Velehradě uskuteční 23. ročník Dnů lidí dobré vůle. Součástí je také výtvarná soutěž pro děti od 3 do 11 let „Cestou dvou bratří“. Letos ji pořadatelé vyhlašují posedmnácté a stěžejními tématy jsou dlouhá cesta a příroda. Výtvarné práce mohou děti (rodiče či pedagogové) posílat do 17. května.

Hlavním cílem soutěže je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti, od toho se i odvíjejí každoroční témata. Ta se inspirují dobrodružnou cestou bratří Cyrila a Metoděje, která se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat dnešní život a připomínat tak bohatství našich předků, které stále uchováváme. V roce 2013 jsme si na Velehradě připomněli významné jubileum, uběhlo rovných 1150 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu, a o dva roky později to bylo přesně 1200 let od narození staršího z bratrů – Metoděje. Všechny tyto významné historické milníky se v tématech soutěže objevují.

„V letošním ročníku se děti při malování svých obrázků zamyslí nejen nad dlouhou cestou, kterou v roce 863 oba bratři absolvovali, ale také nad krásou přírody a nutností její ochrany,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.

Vítězné obrázky jsou slavnostně představeny vždy 4. července v prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě, v rámci Dnů lidí dobré vůle. Vernisáže se kromě návštěvníků velehradských oslav účastní významné osobnosti, malí umělci a jejich rodiny.

Soutěž má celkem čtyři kategorie a děti mohou volit malbu, kresbu nebo grafiku, a to ve formátu A3:

  • I. kategorie (1. až 3. třída)
  • II. kategorie (4. až 5. třída)
  • kategorie MŠ (3 až 6 let)
  • kategorie ZUŠ (1. až 5. třída)

 

Témata pro jednotlivé kategorie jsou letos následující:

 

I. kategorie (1.–3. třída) + kategorie MŠ

a) Namaluj Cyrila a Metoděje, jak obdivují nádhernou přírodu po cestě na Velkou Moravu.

b) Namaluj sebe na svém oblíbeném místě v přírodě.

 

II. kategorie (4.–5. třída) + kategorie ZUŠ

a) Namaluj Cyrila a Metoděje s jejich výpravou, jak nocují v přírodě v některé části cesty na Velkou Moravu.

b) Namaluj sebe, jak děláš něco pro ochranu přírody.

 

Výtvarné práce je potřeba poslat nejpozději do 17. 5. 2022 na adresu:

Výtvarná soutěž – Velehrad 2022

Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi

Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc

Bližší informace:

Monika Babincová
PETARDA PRODUCTION a. s.
Tel.: +420 737 726 686
E-mail: tisk@velehrad.eu
www.velehrad.eu