Výstava "Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí"

26. 4. 2013

Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie, Ambit
Vlastivědné muzeum v Olomouci | Handkeho sál, Malý sál historické expozice
25. 4. – 11. 8. 2013
VERNISÁŽ: 25. 4. 2013 | 18.30 hod. | Arcidiecézní muzeum Olomouc | Mozarteum

KONCEPCE VÝSTAVY | Simona Jemelková (Muzeum umění Olomouc); Miloslav Pojsl;
Lukáš Hlubek, Filip Hradil (Vlastivědné muzeum v Olomouci); Jiří Glonek (Vědecká knihovna v Olomouci)
KURÁTOŘI VÝSTAVY | Simona Jemelková (Muzeum umění Olomouc); Filip Hradil (Vlastivědné muzeum v Olomouci)
AUTOŘI TEXTŮ | Jaroslav Dopita, Jiří Glonek, Lukáš Hlubek, Filip Hradil, Veronika Hrbáčková, Luisa Karczubová, Robert Šrek
RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE EXPONÁTŮ | Marie Dočekalová, Ivan Houska, Kristýna Karlíková, Jiří Látal, Karel Říhovský, Dalibor Sedlák, Radomír Slovik, Milan Stecker, Miroslava Trizuljaková, Dana Wlczková, Ondřej Žák
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Marek Novák (Muzeum umění Olomouc); Petr Šubčík (Vlastivědné muzeum v Olomouci)
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Beata Rakowská, Petr Šmalec (Muzeum umění Olomouc)
INSTALACE | Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Ondřej Žák (Muzeum umění Olomouc); Alena Kubáčová, Petr Šubčík (Vlastivědné muzeum v Olomouci)
PROPAGACE | Petr Bielesz (Muzeum umění Olomouc); Renáta Fifková (Vlastivědné muzeum v Olomouci)

V Arcidiecézním muzeu vyhradili připomínce cyrilometodějské mise hned dva výstavní prostory – Galerii a křížovou chodbu Románského biskupského paláce. Výstava představuje kulturní, historické a umělecké aspekty příchodu učených bratří na Velkou Moravu. Klade přitom důraz na olomoucké a moravské souvislosti mise ve výtvarném umění. „Zhruba 150 exponátů od 30 zapůjčitelů řadíme do několika tematických celků, například život svatého Cyrila a Metoděje, legendy a písemnictví, slovanská liturgie, literární tradice nebo ikonografie a výtvarné umění,“ přiblížila kurátorka Simona Jemelková. Základní členění výstavy podle ní navazuje na nedávné podobné projekty, například na výstavu Národní galerie v Praze Svatý Václav – ochránce České země (2008/2009) nebo Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice (2011/2012). „Stejně jako tyto úspěšné výstavy chceme i my komplexně a přitažlivě představit kult a kulturní tradici svatých patronů,“ dodala.

Při výběru vystavených předmětů kurátoři kladli důraz na jejich vizuální atraktivitu, ale také na pestrost zastoupených uměleckých a uměleckořemeslných oborů. Malba, kresba, grafika, sochařství, knižní kultura, numismatika – všechny tyto obory mají na výstavě zastoupení. A nechybějí ani archeologické nálezy. „Které exponáty stojí za zvláštní upozornění? Těžko z takového množství vybírat, ale zmíním alespoň obraz Křest moravského krále Svatopluka od barokního malíře Josefa Sadlera, který pochází ze zaniklé olomoucké kaple svatých Cyrila a Metoděje, kam ho pořídil známý barokní učenec a velký ctitel Cyrila a Metoděje František Řehoř Giannini,“ jmenovala Jemelková. Unikátů se však podle ní na výstavě najde celá řada. Patří k nim určitě jediný obraz od slavného polského malíře Jana Matejka na českém území nazvaný Slowjanom z roku 1885, který Velehradu věnovali polští poutníci, nebo zajímavá malba od Anny Thořové z roku 1928, pocházející z velehradské baziliky. „Málo známá česká malířka v kompozici vycházela z tradice pravoslavných ikon a zobrazuje oba světce spolu s ´Velehradským paládiem´ – obrazem Panny Marie křesťanské jednoty, vytvořené Emanuelem Dítětem podle vzoru byzantské ikony z římského Santa Maria Maggiore,“ doplnila kurátorka. Návštěvníci podle ní nemohou minout ani zlacené a drahými kameny osázené kování mešního kánonu z roku 1868. „Špičkové zlatnické dílo je součástí většího souboru liturgického nádobí a má všechny přednosti nejlepší tradice vídeňského zlatnictví. Objednal jej patrně známý olomoucký kanovník a děkan Robert Lichnovský z Voštic, který mimo jiné inicioval historizující přestavbu kapitulního děkanství, dnešního sídla Arcidiecézního muzea, a nechal zde vystavět Erbovní sál,“ popsala zářivý exponát Jemelková.

Ve výstavních sálech však lze najít i doklady toho, že cyrilometodějská tradice našla uplatnění v umění 20. a 21. století. Na výstavě se tak objevuje například návrh vitráže od olomouckého autora Jana Jemelky z roku 2011. „Koncept pro Diecézní centrum v Žilině navazuje na řadu Jemelkových monumentálních vitráží v církevních objektech u nás i v zahraničí,“ řekla Jemelková. Z Itálie se do Olomouce přestěhovalo dílo světoznámého, původem olomouckého sochaře Ivana Theimera. „Jeho bronzové, více než dvoumetrové dveře s cyrilometodějskými motivy jsou určené pro římský kostel San Clemente,“ přiblížila kurátorka. Návštěvníci uvidí i litografii známého malíře a grafika Cyrila Boudy, která nezaměnitelným rukopisem zobrazuje oba světce v klasické kompozici i ikonografickém řešení.

Jak Jemelková upozornila, výročí 1150 let příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu je v Olomouci současně spojeno s 950. výročím založení, respektive obnovením olomouckého biskupství, jehož samotné počátky jsou rovněž spojeny s velkomoravským obdobím. „Část naší výstavy jsme proto speciálně věnovali tématu spojení Olomouce s cyrilometodějskou tradicí. Upozorňujeme tak na kontinuitu olomouckého biskupství s velkomoravským církevním uspořádáním a zároveň na vybraných výtvarných dílech připomínáme úctu, která byla v Olomouci oběma světcům věnována,“ informovala kurátorka.

Samostatnou expozici k výročí cyrilometodějské mise připravilo i Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci. V prostorách Malého sálu stálé historické expozice diváci najdou podle kurátora Filipa Hradila archeologické nálezy z 9. až 11. století dokumentující nejrůznější stránky života středověkých Slovanů. Hlavní část výstavy, tedy bohatá kolekce medailérské tvorby a knižní kultury, je však soustředěná v Handkeho sálu. „Představujeme téměř stovku mincí, medailí a vyznamenání z posledních tří století. Tak bohatá a početná kolekce cyrilometodějských ražeb dosud nebyla v Olomouci k viděn,“ vyzdvihl jedinečnost výstavy Hradil. Knižní kulturu pak zastupují dvě desítky rukopisů a starých tisků z fondů olomoucké Vědecké knihovny, které odrážejí propagaci kultu obou světců od 15. do 20. století. „Tyto stěžejní soubory jsme doplnili o několik prací z prostředí lidové kultury. Vystavena bude například fajáns s cyrilometodějskou tématikou z Vyškova. Chybět ale nebudou ani dokumenty audiovizuální povahy, které jsme získali z Národního filmového archivu a od soukromých zapůjčitelů. Jedná se o unikátní záběry cyrilometodějských poutí z Velehradu v průběhu 20. století,“ dodal kurátor.

Výstavu Mezi Východem a Západem doprovází stejnojmenná publikace, na níž pracovala řada renomovaných odborníků z různých oborů - historiků, jazykovědců, literárních historiků i teoretiků umění. Zatímco první část knihy sestává z odborných studií k vybraným cyrilometodějským otázkám, druhá část je klasickým katalogem vystavených uměleckých předmětů.
Olomoucká výstava je spolu s doprovodnou publikací součástí společného projektu Ministerstva kultury ČR k cyrilometodějskému výročí, v němž jsou zahrnuty čtyři základní akce zaštítěné MK ČR, a to výstavy Moravského zemského muzea v Brně a Muzea umění Olomouc a odborné konference Karlovy univerzity v Praze a Akademie věd v Brně. K realizaci projektu významně přispěl rovněž Olomoucký kraj.

Připomínka cyrilometodějského výročí je další společnou akcí Muzea umění Olomouc a Vlastivědného muzea v Olomouci. Program obou institucí se poprvé prolnul díky projektu Olomoucké baroko, který na přelomu let 2010 a 2011 představil významné období kulturního vzepětí hanácké metropole a s návštěvností 32 000 lidí se zařadil k nejúspěšnějším výstavám v historii olomouckého muzejnictví.

Doprovodný program

Muzeum umění Olomouc
Bratři ze Soluně
2. 5.–27. 6. 2013 | Animační program
Vynález slovanského písma, což byl jistě důležitý impuls pro vznik a rozvoj křesťanské kultury na našem území, a společné zamyšlení nad tím, co je to pravda historická a pravda legendy o životě svatých Cyrila a Metoděje, to budou hlavní dva motivy zážitkově vzdělávacího programu k aktuální výstavě Arcidiecézního muzea Olomouc. Účastníci animace získají orientaci v základních odborných pojmech potřebných pro lepší pochopení vystavených vizuálně atraktivních uměleckých a uměleckořemeslných předmětů.
Animační program kombinuje formu výkladu před originálními díly s výtvarnými, dramatickými a jazykovými etudami. Je vytvořen ve dvou verzích, pro II. stupeň ZŠ a střední školy. Doplňuje výuku českého jazyka, dějepisu a výtvarné výchovy.
Délka programu: 90 minut
Lektor: Marek Šobáň, kontakt: soban@olmuart.cz, tel.: 585 514 174

Abeceda Velké Moravy
2. 5.–27. 6. 2013 | Animační program
Kterak dva bratři Cyril a Metoděj na Moravu přišli. Odkud? A co vzácného nám přinesli? Jak velká byla Velká Morava? Dozvíte se v novém animačním programu. Střípky z naší historie budeme skládat jako mozaiku prostřednictvím vystavených exponátů. Koláž výtvarných a dramatických etud je příležitost, jak se vzdělávat a tvořit přímo v galerii našeho muzea.
Program doplňuje výuku výtvarné výchovy, českého jazyka nebo vlastivědy a je vhodný pro I. stupeň ZŠ.
Délka programu: 90 minut
Lektorka: Michaela Johnová Čapková, johncapkova@olmuart.cz, tel.: 585 514 174

Nestárnoucí kniha
Výtvarný workshop pro dospělé
so 27. 4. | 10.00–16.00 hodin | studio AMO
so 11. 5. | 10.00–16.00 hodin | studio AMO
Objekt hodný obdivu a plnící funkci knihy či zápisníku se pokusí vytvořit účastníci knižního workshopu. Restaurátorka Marie Strnadová vás zasvětí do řemesla, které se vyvíjí už po několik staletí.
Počet míst je omezen, na workshop je potřeba se dopředu přihlásit!
Rezervovat místa si můžete na emailu johncapkova@olmuart.cz nebo na tel.: 585 514 174. Účastníci zaplatí pouze vstupenku do muzea podle oficiálního tarifu.

Mezi Východem a Západem / Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí
út 7. 5. | 16.30 hod. | Galerie AMO | Komentovaná prohlídka
Výstavou zájemce provede kurátorka Simona Jemelková.
Akce se uskuteční pouze v případě, že se dostaví minimálně 5 zájemců. Účastníci programu zaplatí vstupenku do muzea podle oficiálního tarifu.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Hlaholice
čt 16. 5. | 16.00–18.00 hod. | Výtvarná dílna zaměřená na tisk znaků hlaholice na textil
Přijďte si zkusit číst a psát v hlaholici a vytvořit si originální kus oděvu nebo tašku zdobenou nápisem v „tajné řeči“. Na místě možnost zakoupení bavlněných triček (taška v ceně dílny).
Muzejní lekce je určena pro širokou veřejnost: dospělé, mládež, děti od 5 let s doprovodem
Cena: 120 Kč (doprovod 30 Kč)

Velkomoravský šperk
čt 13. 6. 2013 | 16.00–18.00 hod. | Výtvarná dílna zaměřená na výrobu šperku ve stylu velkomoravských originálů
Gombík, Granulace a Filigrán se Vám stanou průvodci ve šperkařské dílně a odhalí tajemství výroby velkomoravského šperku. Ozdobte se na léto (ne)tradičně!
Cena: 120 Kč (doprovod 30 Kč)
Počet míst je omezen. Na muzejní lekce je potřeba se dopředu přihlásit. Informace a rezervace: Iva Spáčilová, vmodetem@email.cz, tel.: 585 515 122

TZ - Výstava Mezi Východem a Západem

Dokument sv. Cyril a Metoděj - Výstava "Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí." 25.4.2013

KONTAKT PRO MÉDIA
Mgr. Petr Bielesz
Tiskový mluvčí
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
(+420) 585 514 282, (+420) 724 202 905
bielesz@olmuart.cz, www.olmuart.cz

PhDr. Renáta Fifková
Tisková mluvčí
Vlastivědné muzeum v Olomouci
nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
(+420) 585 515 113, )+420) 725 922 628
fifkova@vmo.cz, www.vmo.cz

Antonín Cyril Stojan

DMS Velehrad

Tisková zpráva (PDF, 43 kB)

Novinky

24. 9. 2023

Vychází kniha Tatíčku Stojane!

Matice velehradská vydala ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým knihu Tatíčku Stojane! 

5. 7. 2023

Národní pouť na Velehradě dnes navštívilo 30 tisíc lidí

Čtyřiadvacáté Dny lidí dobré vůle dnes končí. „Dnešního svátečního dne se zúčastnilo 30 tisíc nejen poutníků,...

4. 7. 2023

Na Velehradě dnes složili poctu A. C. Stojanovi. Na konto lidí dobré vůle přibylo přes 800 tisíc korun

V 19.30 začal na pódiu před bazilikou tradiční Večer lidí dobré vůle, letos věnovaný odkazu A. C. Stojana....

3. 7. 2023

Na Velehrad dorazí cyklopoutníci až ze Soluně. Na kole přejili sedm zemí Evropy

Skupina 35 cyklopoutníků, kteří se vydali 18. června ze Soluně na 1800 km dlouhou jízdu po stopách sv. Cyrila...

16. 6. 2023

Igor Bareš se na Velehradě představí ve scénickém čtení Být všem vším

Zveme vás na scénické čtení v podání herce Igora Bareše, které proběhne 4. července v Kapitulní síni...

9. 6. 2023

Na Velehradě si připomeneme výročí A. C. Stojana

Velehradské slavnosti letos kladou důraz na 100. výročí úmrtí poslance, senátora a olomouckého arcibiskupa...

více novinek

 • Zde jsou naše kořeny.

  (bl. Jan Pavel II., 22.4.1990, Velehrad)

  Chtěli se stát částí těch národů a ve všem s nimi sdílet osud.

  Zde, na tomto místě, na Velehradě, na Moravě, cítíme zvláštním způsobem dějinný odkaz království - i ty, kteří se stali jeho správci a strážci.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Pro nás, lidi dnešní doby, obsahuje jejich apoštolát i výřečnost ekumenické výzvy, tj. znova budovat v mírumilovném usmíření jednotu, která v pozdější době po jejich smrti byla těžce poškozená, a na prvním místě jednotu mezi Východem a Západem.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Jejich dílo je též velmi důležitým přínosem pro růst společných křesťanských kořenů Evropy, které svou pevností a životaschopností tvoří jeden z hlavních styčných bodů, na který musí brát zřetel každý vážný pokus o znovusjednocení našeho světadílu novým a aktuálním způsobem.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Příběh obou bratří, Cyrila a Metoděje, je výrazným příkladem jednoty.

  Sv. Cyril a Metoděj přispěli rozhodujícím přínosem při budování Evropy, nejen pokud jde o její křesťanské náboženské společenství, ale i co se týká její občanské a kulturní jednoty.

  (bl. Jan Pavel II.)


Dny lidí dobré vůle – Velehrad

gfsgfas

Otevřené brány

STRÁNKY FINANČNĚ PODPORUJE

Zlínský kraj

Spolupracujeme

 • Senát PČRVláda ČR
  Poslanecká sněmovna PČRMinisterstvo kultury ČR
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRMinisterstvo zahraničních věcí ČR
  Česká biskupská konferenceAkademie věd České republiky
  Zlínský krajVelvyslanectví ČR při Svatém stolci
 • Jihomoravský krajOlomoucký kraj
  Římskokatolická farnost VelehradObec Velehrad
  Město Uherské HradištěMěsto Staré Město
  Město HodonínPravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
  Centrála cestovního ruchu Východní MoravyPETARDA PRODUCTION, a.s.
 • Three Brothers s.r.o.Univerzita Palackého v Olomouci
  Masarykova univerzitaUniverzita Karlova v Praze
  Slovácké muzeum v Uherském HradištiMoravské zemské muzeum v Brně
  Muzeum umění OlomoucCentrum Aletti
  Masarykovo muzeum v HodoníněCzechTourism

mapa webu