Marta Kubišová zahájila olomoucký Festival vánoční hudby

18. 12. 2013

V pondělí 16. prosince 2013 proběhl ve Velkém sále Arcibiskupství olomouckého koncert generacemi oblíbené Marty Kubišové, a to za klavírního doprovodu Karla Štolby. Byl první akcí konanou v rámci Festivalu vánoční hudby u sv. Mořice, který je letos zapojen do oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Součástí koncertu bylo také slavnostní předání ceny Křesadlo 2013 dobrovolníkům Olomouckého kraje. Křesadlo si odneslo celkem osm oceněných dobrovolníků.

Festival vánoční hudby bude pokračovat v pátek 20. prosince v kině Metropol dlouho očekávanou premiérou filmu „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“, který vypráví pravdivý příběh o zrodu naší kultury.

Ve čtvrtek 26. prosince přijde na řadu Svatoštěpánský koncert a v neděli 29. prosince zakončí Festival vánoční hudby u sv. Mořice varhanní koncert Karla Martínka. Během vánočních svátků budou navíc probíhat mše svaté, konkrétně 24. (ve 22 hodin) a 25. (v 10.30 hodin) prosince.

„Smyslem festivalu je, aby byly Vánoce obohacené o krásnou hudbu, zejména pak v podání svatomořických varhan. Po všem tom předvánočním shonu mohou lidé využít možnost zklidnění nejen ve svatém Mořici, ale i ve všech ostatních kostelech," řekl před začátkem pondělního vystoupení Marty Kubišové farář František Hanáček.
Předání cen Křesadlo 2013

Cena Křesadlo je udělována lidem v Olomouckém kraji, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnické činnosti. Cílem Křesadla je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Mottem Křesadla je: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“

Křesadlo bylo letos uděleno v těchto kategoriích:
• sociální služby,
• děti, mládež a volnočasové aktivity,
• zdravotnictví,
• a dobrovolní hasiči.

Ve vyhlášených kategoriích ochrana životního prostředí a humanitární pomoci, rozvojové projekty se výběrová komise v letošním roce rozhodla cenu neudělovat.

V oblasti sociální služby získali ocenění Křesadlo 2013:

• Pavlína Doskočilová
Již 2 roky pracuje v rámci Maltézské pomoci Šumperk jako dobrovolnice v tamějším domově důchodců. Nejvíce pomáhá na ošetřovatelském oddělení, kde dělá společnost lidem trvale upoutaným na lůžko. Pomáhá jim při podávání stravy, doprovází je na kulturní a společenské akce a každou druhou sobotu se podílí na organizaci mše svaté v kulturní místnosti. Letos spolu se svou rodinou uspořádala pro seniory výlet do Loučné nad Desnou a získala pro ně pomůcky pro etnomuzikoterapii. Do dobrovolnictví postupně zapojila manžela, syna i neteř.

• Rostislav Novák
Přes 2 roky pracuje jako dobrovolník pro Maltézskou pomoc Olomouc, konkrétně v programu sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny. Každý týden dochází za jedenáctiletým chlapcem s těžkým zdravotním postižením, aby mu věnoval 2 až 3 hodiny svého času. Svým přirozeným a lidským přístupem plným respektu přijímá chlapce takového, jaký je. I proto společný čas mohou trávit radostně. Rovněž je velkou oporou chlapcově rodině, které v případě potřeby vypomůže svou blízkostí i praktickou pomocí.

• Josef Fremder
Od listopadu 2011 dochází pravidelně jako dobrovolník při Maltézské pomoci Olomouc do občanského sdružení Klíč, které se věnuje psychicky a duševně zraněným dětem a mládeži, odkud doprovází dva klienty na jejich aktivitách. Navíc dochází také do Domova s pečovatelskou službou POHODA Chválkovice, kde tráví čas se svou stálou klientkou. Rovněž ochotně zastupuje své kolegy dobrovolníky, kteří zrovna nemohou za svým klientem dojít. Vždy je také ochotný komukoli pomoci a svým lidským, houževnatým a skromným přístupem získává srdce svých svěřenců.

• Simona Vondráková
Jako dobrovolnice začala pro Maltézskou pomoc Přerov pracovat v červenci 2012. Nejprve zpříjemňovala poslední měsíce života jedné paní v Léčebně dlouhodobě nemocných v Přerově. Nyní dochází za dvěma klienty, z nichž jeden je mladý muž s těžkým zdravotním postižením. Druhou klientkou je osamocená seniorka v Domě s pečovatelskou službou v Přerově. Jednotlivé návštěvy, ve kterých dotyčným zpříjemňuje a obohacuje jejich životy, probíhají každý týden, a to až dvě hodiny. I přes náročné zaměstnání v dětském domově věnovala dobrovolnictví v krátké době přes 250 hodin.

Cenu Křesadlo pro zdravotnickou oblast převzala:

• Ludmila Bednářová
Jako bývalá onkologická pacientka se od února 2013 věnuje v rámci Amelie, o.s. dobrovolnické činnosti v programu psychosociální pomoci dospělým onkologicky nemocným na lůžkovém oddělení Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Svou neúnavnou a velice kreativní činností si získala srdce jak pacientů, tak i sestřiček z oddělení. Velmi šikovná je ve vymýšlení stále nových námětů pro skupinové tvořivé dílny a zvláště ve výrobě předmětů z papíru a jiných druhů materiálu. Ve své činnosti je spolehlivá, zodpovědná a vůči pacientům přátelská a empatická. Do nemocnice dochází jednou až dvakrát týdně, a to na dobu 1-2 hodin.

V kategorii děti, mládež, volnočasové aktivity byl vybrán:

• Petr Kabelík
Své dobrovolnické činnosti v rámci občanského sdružení Junák – svaz skautů a skautek se ve Zlatých Horách věnuje již úctyhodných 23 let. Jako střediskový vedoucí zajišťuje chod skautského střediska, vytváří výchovné programy a celoročně pracuje jednou až třikrát týdně s různými skupinami dětí a mládeže ve věku 9 až 25 let. Navíc každoročně pořádá letní dětské tábory a mnoho dalších akcí nejen ve Zlatých Horách, ale po celé ČR a několikrát dokonce i za hranicemi naší země. Svou dlouholetou úspěšnou činností se velkou měrou podílí na prevenci sociálně-patologických jevů dětí a mládeže i na jejich výchově.

V kategorii dobrovolní hasiči byli Křesadlem oceněni:

• Ladislav Pudil
Již v roce 1952 se stal v Olomouci profesionálním hasičem a zároveň členem Sboru dobrovolných hasičů Olomouc-město. V něm se v rámci družstva podílel na úspěších v řadě soutěží, z nichž nejvýznamnější cenou byl titul „Absolutní mistr ČSR“. Zároveň začal intenzivně pracovat s mládeží, která pod jeho vedením dosahovala úspěchů v okresních i krajských soutěžích. Později se stal místopředsedou v komisi pro práci s mládeží a velitelem okrskových soutěží. Ještě po 63 letech dobrovolnictví, ve věku 86 let, pomáhá okolním sborům zakládat kolektivy mladých hasičů.

• Dagmar Bartoňková
U Sboru dobrovolných hasičů Loučany aktivně působí již 20 let. Účastní se závodů žen a je členkou okresního sdružení Odborné rady mládeže. Její radostí a největší zásluhou je mnohaletá práce s mladými hasiči, kterým se celoročně věnuje. A to jednak v rámci náročných tréninků a samotných soutěží, ve kterých slaví úspěchy, ale i realizací různých výletů a odpočinkových aktivit. Kromě toho vede mladé hasiče k údržbě hřiště, techniky, ale třeba i třídění dopadu. Díky velkému smyslu pro zodpovědnost, ale i kamarádskému přístupu, si získala nejen své svěřence, na které má velmi pozitivní vliv, ale i jejich rodiče.

Antonín Cyril Stojan

DMS Velehrad

Tisková zpráva (PDF, 43 kB)

Novinky

24. 9. 2023

Vychází kniha Tatíčku Stojane!

Matice velehradská vydala ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým knihu Tatíčku Stojane! 

5. 7. 2023

Národní pouť na Velehradě dnes navštívilo 30 tisíc lidí

Čtyřiadvacáté Dny lidí dobré vůle dnes končí. „Dnešního svátečního dne se zúčastnilo 30 tisíc nejen poutníků,...

4. 7. 2023

Na Velehradě dnes složili poctu A. C. Stojanovi. Na konto lidí dobré vůle přibylo přes 800 tisíc korun

V 19.30 začal na pódiu před bazilikou tradiční Večer lidí dobré vůle, letos věnovaný odkazu A. C. Stojana....

3. 7. 2023

Na Velehrad dorazí cyklopoutníci až ze Soluně. Na kole přejili sedm zemí Evropy

Skupina 35 cyklopoutníků, kteří se vydali 18. června ze Soluně na 1800 km dlouhou jízdu po stopách sv. Cyrila...

16. 6. 2023

Igor Bareš se na Velehradě představí ve scénickém čtení Být všem vším

Zveme vás na scénické čtení v podání herce Igora Bareše, které proběhne 4. července v Kapitulní síni...

9. 6. 2023

Na Velehradě si připomeneme výročí A. C. Stojana

Velehradské slavnosti letos kladou důraz na 100. výročí úmrtí poslance, senátora a olomouckého arcibiskupa...

více novinek

 • Zde jsou naše kořeny.

  (bl. Jan Pavel II., 22.4.1990, Velehrad)

  Chtěli se stát částí těch národů a ve všem s nimi sdílet osud.

  Zde, na tomto místě, na Velehradě, na Moravě, cítíme zvláštním způsobem dějinný odkaz království - i ty, kteří se stali jeho správci a strážci.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Pro nás, lidi dnešní doby, obsahuje jejich apoštolát i výřečnost ekumenické výzvy, tj. znova budovat v mírumilovném usmíření jednotu, která v pozdější době po jejich smrti byla těžce poškozená, a na prvním místě jednotu mezi Východem a Západem.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Jejich dílo je též velmi důležitým přínosem pro růst společných křesťanských kořenů Evropy, které svou pevností a životaschopností tvoří jeden z hlavních styčných bodů, na který musí brát zřetel každý vážný pokus o znovusjednocení našeho světadílu novým a aktuálním způsobem.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Příběh obou bratří, Cyrila a Metoděje, je výrazným příkladem jednoty.

  Sv. Cyril a Metoděj přispěli rozhodujícím přínosem při budování Evropy, nejen pokud jde o její křesťanské náboženské společenství, ale i co se týká její občanské a kulturní jednoty.

  (bl. Jan Pavel II.)


Dny lidí dobré vůle – Velehrad

gfsgfas

Otevřené brány

STRÁNKY FINANČNĚ PODPORUJE

Zlínský kraj

Spolupracujeme

 • Senát PČRVláda ČR
  Poslanecká sněmovna PČRMinisterstvo kultury ČR
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRMinisterstvo zahraničních věcí ČR
  Česká biskupská konferenceAkademie věd České republiky
  Zlínský krajVelvyslanectví ČR při Svatém stolci
 • Jihomoravský krajOlomoucký kraj
  Římskokatolická farnost VelehradObec Velehrad
  Město Uherské HradištěMěsto Staré Město
  Město HodonínPravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
  Centrála cestovního ruchu Východní MoravyPETARDA PRODUCTION, a.s.
 • Three Brothers s.r.o.Univerzita Palackého v Olomouci
  Masarykova univerzitaUniverzita Karlova v Praze
  Slovácké muzeum v Uherském HradištiMoravské zemské muzeum v Brně
  Muzeum umění OlomoucCentrum Aletti
  Masarykovo muzeum v HodoníněCzechTourism

mapa webu