DNY SLOVANSKÉ KULTURY - 24. - 26. května v KROMĚŘÍŽI

15. 5. 2013

Obě výročí nabídnou několik desítek dalších akcí, ale DNY SLOVANSKÉ KULTURY po dlouhé době nabízí prostor pro prezentaci kultury slovanských národů. Akce tak připomíná velmi důležitý aspekt byzantské mise – tedy zrod prvního slovanského písma HLAHOLICE a vytvoření základů slovanské kultury a
vzdělanosti. V posledních letech došlo k výraznému omezení kulturní spolupráce slovanských zemí a strategickým cílem nového festivalu je obnova těchto vztahů a rozšíření vzájemné spolupráce. Festival se letos bude konat poprvé, ale díky záštitě a podpoře prakticky všech slovanských zemí i díky vstřícnosti města Kroměříž (města kultury a vzdělanosti, ale i místa velmi silné novodobé cyrilometodějské tradice) se festival bude konat KAŽDÝ ROK - příští rok se festival uskuteční ve dnech 23. - 25. května 2014.. Letošní ročník je prakticky celý ve znamení oslav výročí cyrilometodějské mise a přinese tyto vrcholné události :

1. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ s Hradišťanem a Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín

Takřka rok po slavném „vatikánském“ koncertě (25.5.2012 – zahájení ROKU SV. CYRILA A METODĚJE ve Vatikáně) vystoupí na zahájení festivalu a série velkých kulturně-společenských akcí cyrilometodějského výročí opět Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a folklórní skupina Hradišťan. Ve společném programu nabídnou průřez tradicí slovanské hudby, zazní skladby Antonína Dvořáka, P.J.Vejvanovského, ale i uměleckého vedoucího Hradišťanu Jury Pavlicy. Hostem koncertu bude opět operní zpěvák a sólista Národního divadla ROMAN JANÁL.

2. UNIKÁTNÍ DVOJKONCERT ruské legendy a hvězdy světové worldmusic

Speciálním hostem festivalu bude letos legenda ruského i světového folku zpěvačka ŽANNA BIČEVSKÁ. Ta po dlouhé době opět zavítá do ČR (v minulosti vystupovala se Spirituálem Kvintet i Jarkem Nohavicou), ale i Polska a Slovenska. V České republice vystoupí pouze v Praze (23.5.) a pak na tomto festivalu na dvojkoncertu s vycházející hvězdou světové world-music MARTOU TÖPFEROVOU (s projektem MILOKRAJ). Koncert se uskuteční v sobotu 25. května od 17:00 hodin.

3. HUDEBNÍ POCTA GORAZDOVI II. od nejlepšího řeckého žalmisty

Další hudební lahůdku nabídne nedělní KONCERT PRO GORAZDA II (velká osobnost cyrilometodějské tradice 20. století – Matěj Pavlík) v nádherném prostředí kostela sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické léčebně Kroměříž. Od 14:00 vystoupí ženský sbor FILOKALLIA s kyperským sbormistrem Mariem Christou společně s nejlepším řeckým žalmistou a universitním profesorem ACHILLEM CHALDAIAKISEM. Koncert představí nejzajímavější části liturgie sv. Jana Zlatoústého, jak je zhudebnili byzantští skladatelé i slovanští autoři. Před koncertem proběhne krátká přednáška o sv. Gorazdovi (Matěj Pavlík) a po koncertě pak přednáška dr. A.Chaldaiakise a Mariose Christou k tradici a podstatě byzantské hudby. Týž den proběhne mimořádně ještě jeden koncert sborového
zpěvu – od 17:00 hodin ve Sněmovním sále CANTUS MORKOVICE + HARMONIA MIKOLOW (POL).

4. PRVNÍ VEŘEJNÉ UVEDENÍ (PŘEDPREMIÉRA) nového českého výpravného
dokufilmu CYRIL A METODĚJ : APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ 1.díl

Kromě unikátních koncertů nabídne festival u PRVNÍ VEŘEJNOU PROJEKCI nového českého dokufilmu CYRIL A METODĚJ: APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ 1.díl režiséra Petra Nikolajeva. V současné době se jedná o nejnákladnější domácí audiovizuální projekt, který kromě čtyřdílného televizního seriálu na podzim nabídne i stejnojmenný celovečerní film. Před projekcí proběhne koncert vyškovského sboru M.H.D. A také setkání s hosty a tvůrci filmu. Projekce proběhne na Velkém náměstí (v případě špatného počasí v divadelním sále Domu kultury ) a bude ZDARMA.

5. TRADIČNÍ DEN DĚTÍ tentokrát s Velkomoravany a jejich zvyky

V rámci festivalu proběhne i tradiční a oblíbený DEN DĚTÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽ, který bude letos s velké části věnován prezentaci starobylých zvyků VELKOMORAVANŮ. Děti i rodiče se kromě tradičních atrakcí (lanové centrum, kouzelník, letecká přehlídka, hry, …) seznámí s ukázkami tkaní na destičce, zbrojnicí – hod oštěpem, kovářského řemesla, bojového vystoupení, ochutnávkou jídel …

6. DVĚ VÝSTAVY poodhalí tajemství byzantské mise

Dvě mimořádné výstavy budou zahájeny v pátek v 16:30 a kromě estetického výtvarného zážitku nabídnou i dvě přednášky týkající se některých méně známých faktů spojených s byzantskou misií. Na první vernisáži představí výtvarník Jiří Šindler svoji celoživotní lásku – PÍSMO, především HLAHOLICI – písmo, které na Velkou Moravou přinesl sv. Cyril a Metoděj. Na druhé vernisáži pak představíme ve
fotografiích tradiční španělskou slavnost na počet sv. Orosie, která každý rok probíhá ve španělském městě Jaca. V přednášce se pak dozvíte více o původu této světice a patronky města, která přišla do dalekého Španělska z Velké Moravy (původně se jmenovala Dobroslava) a zahynula zde mučednickou smrtí v roce 880. Legenda je stále velmi živá ve Španělsku, ale naprosto neznámá v naší zemi a historii.


7. SETKÁNÍ A WORKSHOP bulharského tvůrce ortodoxních ikon

V sobotu 25. května v 15:00 proběhne derniéra výstavy BULHARSKÝCH IKON, které jsou vystaveny v zákaznickém centru Arcibiskupského zámku. Kromě poslední možnosti si prohlédnout tuto výstavu nabídneme i unikátní možnost se sejít s autorem ikon – bulharským mistrem Justinianem Tilovem. Součástí setkání bude nejenom povídání o starodávném umění tvorby IKON, ale i přednáška o dalších tajemstvím a méně známých faktech spojených s cyrilometodějskou misí.

8. FILMOVÁ MINIPŘEHLÍDKA "slovanských" historických filmů

V rámci letošních DNŮ SLOVENSKÉ KULTURY nabídneme i minipřehlídku „slovanských“ filmů – historických filmů spojených s dávnou historií. Vrcholem přehlídky bude veřejná předpremiéra filmu CYRIL A METODĚJ: APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ, ale unikátní budou i projekce filmů BORIS I. (bulharský velkofilm o osudu cyrilometodějské mise), ANDREJ RUBLEV (nejlepší ruský film všech dob), ÚDOLÍ VČEL (vytříbený klenot českého historického filmu) a ATENTÁT (uváděný jako vzpomínka na hrdinský čin sv. GORAZDA II.). Na všechny projekce vstup VOLNÝ.

9. POZVÁNKA na další velké akce k výročí

Festival symbolicky zahajuje sérii největších akcí letošního cyrilometodějského výročí a bude pozvánkou na


SETKÁNÍ KULTUR 24 – 26/5/2013, Mikulčice
NITRA, MILÁ NITRA 5 – 7/7/2013, Nitra
DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE 5 – 7/7/2013, Velehrad
POUŤ NA SÁZAVĚ 22/6/2013, Sázava
NOC S VĚROZVĚSTY 14/6/2013, Uherské Hradiště

PROPAGACE

Festival má své vlastní plakáty A1 (celkový program, DEN DĚTÍ, TOP AKCE) i menší plakáty jednotlivých akcí (A3). Podrobnější informace o jednotlivých akcích najdete na http://www.dkkromeriz.cz/dny-slovanske-kultury a nebo na www.velehrad.eu. Fotografie v tiskové kvalitě a nebo další informace (presskit) získáte u Aleše Vrtala – tel.: 573 500 583, 724 934 045,
propagacedk.km@gmail.com

PROGRAM FESTIVALU

čtvrtek 23. 5. - pozvánka na festival

14:00 tisková konference ke DNŮM SLOVANSKÉ KULTURY – centrum CZECHTOURISM
18:00 koncert ŽANNY BIČEVSKÉ (RUS) – kino Lucerna Praha

pátek 24. 5.

16:30 vernisáž - Jiří Šindler: PÍSMO (malba) + LEGENDA O SVATÉ OROSII (fotografie). Obě vernisáže budou doplněny o přednášky k vývoji písma a legendě o sv. Dobroslavě - foyer DK
18:30 koncert HUDEBNÍ ROZMLUVY : Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín + Hradišťan – slavnostní zahájení DNŮ - Dům kultury
17:30 film ÚDOLÍ VČEL (ČR 1968, F.Vláčil) – kino Nadsklepí
20:00 film ANDREJ RUBLEV (Rusko 1967, A.Tarkovský) – kino Nadsklepí
20:30 film BORIS I. - II. Díl (Bulharsko 1985,Borislav Šaralijev) - Velké náměstí případně Dům kultury

sobota 25.5.

10:00 – 14:00 DEN DĚTÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE - Bágrák, Letiště
14:00 - přednáška TAJEMSTVÍ BYZANTSKÉ MISE I. – Arcibiskupský zámek kaple sv. Cyrila a Metoděje
15:00 - derniéra BULHARSKÝCH IKON + setkání s autorem ikon panem Justinianem Tilovem (Bulharsko) a přednáška TAJEMSTVÍ BYZANTSKÉ MISE II. – Arcibiskupský zámek Zákaznické centrum
17:00 - koncert ŽANNA BIČEVSKÁ (Rusko) + MILOKRAJ : MARTA TÖPFEROVÁ & SLAVIC STRING – Dům kultury DIVADELNÍ SÁL
17:30 - film BORIS I. (Bulharsko 1985,Borislav Šaralijev) – II. Díl – kino Nadsklepí
20:00 – koncert Malé Hudební Sdružení Vyškov (sborový zpěv lidových i staroslovanských písní) – Velké náměstí
21:00 - film CYRIL A METODĚJ – APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ – díl 1. (ČR 2013, režie : P.Nikolajev) – předpremiéra prvního dílu nového dokudrama s hosty a delegací - Velké náměstí (DK)

neděle 26.5.

14:00 - KONCERT PRO GORAZDA II. - Ženský sbor "Filokallia" Dirigent : Marios Christou (KYPR), sólista : Achilleas Chaldaiakis (Řecko) - kostel C+M v Psychiatrické léčebně
16:00 – přednáška KOŘENY BYZANTSKÉ HUDBY – přednáška skladatele MARIOSE CHRISTO (Kypr) + prof. ACHILLEASE CHALDAIAKISE (Řecko) – kostel C+M na Psychiatrické léčebně
17:00 – koncert CANTUS MORKOVICE + HARMONIA MIKOLOW (POL) – Sněmovní sál Arcibiskupského zámku
17:30 - film ATENTÁT (ČR 1963, K.Steklý) – kino Nadsklepí

ORGANIZACE

Hlavní pořadatel a finanční pomoc:
DŮM KULTURY v Kroměříži, Město Kroměřížska, Zlínský kraj, 1150. výročí, Fond kultury ČR, P.L.U.S. Levice

Spolupořadatelé:
Informační centrum Kroměříž, Knihovna Kroměříž, Arcibiskupský zámek Kroměříž, NPU Kroměříž, klub UNESCO, Muzeum Kroměříž, Muzeum Umění Olomouc, Forfest Kroměříž, Three Brothers Praha

Pod záštitou:
Česká centra, velvyslanectví Slovenska, Bulharska, Srbska, Ukrajiny, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Ruska, Běloruska, Slovinska, Řecka, Španělska a zahraničních kulturních středisek v Praze - Slovenský institut, Bulharský institut, Ruský dům vědy a kultury, Institut Cervantes, …

mediální podpora
CzechTourism – Česká centrála cestovního ruchu, Regionální DENÍKY, výstaviště FLÓRIA

Jiří Králík, ředitel
Dům kultury v Kroměříži, p.o.,
Tovačovského 2828
767 01 Kroměříž
tel : 602 704620,
e-mail: jiri.kralik@dk-kromeriz.cz
Dům kultury v Kroměříži, p. o., Tovačovského 2828 , 767 01 Kroměříž IČO: 70962642 DIČ: CZ 70962642
tel. 573 500 581, mobil: 725 822 198, e-mail: naplavova@dk-kromeriz.cz, www.dk-kromeriz.cz

Antonín Cyril Stojan

DMS Velehrad

Tisková zpráva (PDF, 43 kB)

Novinky

24. 9. 2023

Vychází kniha Tatíčku Stojane!

Matice velehradská vydala ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým knihu Tatíčku Stojane! 

5. 7. 2023

Národní pouť na Velehradě dnes navštívilo 30 tisíc lidí

Čtyřiadvacáté Dny lidí dobré vůle dnes končí. „Dnešního svátečního dne se zúčastnilo 30 tisíc nejen poutníků,...

4. 7. 2023

Na Velehradě dnes složili poctu A. C. Stojanovi. Na konto lidí dobré vůle přibylo přes 800 tisíc korun

V 19.30 začal na pódiu před bazilikou tradiční Večer lidí dobré vůle, letos věnovaný odkazu A. C. Stojana....

3. 7. 2023

Na Velehrad dorazí cyklopoutníci až ze Soluně. Na kole přejili sedm zemí Evropy

Skupina 35 cyklopoutníků, kteří se vydali 18. června ze Soluně na 1800 km dlouhou jízdu po stopách sv. Cyrila...

16. 6. 2023

Igor Bareš se na Velehradě představí ve scénickém čtení Být všem vším

Zveme vás na scénické čtení v podání herce Igora Bareše, které proběhne 4. července v Kapitulní síni...

9. 6. 2023

Na Velehradě si připomeneme výročí A. C. Stojana

Velehradské slavnosti letos kladou důraz na 100. výročí úmrtí poslance, senátora a olomouckého arcibiskupa...

více novinek

 • Zde jsou naše kořeny.

  (bl. Jan Pavel II., 22.4.1990, Velehrad)

  Chtěli se stát částí těch národů a ve všem s nimi sdílet osud.

  Zde, na tomto místě, na Velehradě, na Moravě, cítíme zvláštním způsobem dějinný odkaz království - i ty, kteří se stali jeho správci a strážci.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Pro nás, lidi dnešní doby, obsahuje jejich apoštolát i výřečnost ekumenické výzvy, tj. znova budovat v mírumilovném usmíření jednotu, která v pozdější době po jejich smrti byla těžce poškozená, a na prvním místě jednotu mezi Východem a Západem.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Jejich dílo je též velmi důležitým přínosem pro růst společných křesťanských kořenů Evropy, které svou pevností a životaschopností tvoří jeden z hlavních styčných bodů, na který musí brát zřetel každý vážný pokus o znovusjednocení našeho světadílu novým a aktuálním způsobem.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Příběh obou bratří, Cyrila a Metoděje, je výrazným příkladem jednoty.

  Sv. Cyril a Metoděj přispěli rozhodujícím přínosem při budování Evropy, nejen pokud jde o její křesťanské náboženské společenství, ale i co se týká její občanské a kulturní jednoty.

  (bl. Jan Pavel II.)


Dny lidí dobré vůle – Velehrad

gfsgfas

Otevřené brány

STRÁNKY FINANČNĚ PODPORUJE

Zlínský kraj

Spolupracujeme

 • Senát PČRVláda ČR
  Poslanecká sněmovna PČRMinisterstvo kultury ČR
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRMinisterstvo zahraničních věcí ČR
  Česká biskupská konferenceAkademie věd České republiky
  Zlínský krajVelvyslanectví ČR při Svatém stolci
 • Jihomoravský krajOlomoucký kraj
  Římskokatolická farnost VelehradObec Velehrad
  Město Uherské HradištěMěsto Staré Město
  Město HodonínPravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
  Centrála cestovního ruchu Východní MoravyPETARDA PRODUCTION, a.s.
 • Three Brothers s.r.o.Univerzita Palackého v Olomouci
  Masarykova univerzitaUniverzita Karlova v Praze
  Slovácké muzeum v Uherském HradištiMoravské zemské muzeum v Brně
  Muzeum umění OlomoucCentrum Aletti
  Masarykovo muzeum v HodoníněCzechTourism

mapa webu