DNY SLOVANSKÉ KULTURY 2013

16. 4. 2013

V roce 2013 uplyne od této významné události 1150 let a tato akce chce značnou měrou přispět k připravovaným oslavám této významné události. V roce 2013 proběhnou dvě největší společenské akce vztahující se k tomuto výročí na Velehradě (5.7.) a v Mikulčicích (24. - 26.5.) a obě tyto akce budou mít především významný náboženský charakter. V Kroměříži bude tato akce mít především rozměr KULTURNÍ a její nejvýznamnějším strategickým cílem je zahájení kulturního dialogu a hledání kořenů kultury, písemnictví a vzdělanosti slovanských zemí – Slovensko, Bulharsko, Srbsko, Ukrajina, Rusko, Polsko, FYROM, Chorvatsko, Slovinsko, Bělorusko .... Tato orientace přirozeně vychází z historického a společenského postavení Města Kroměříž – tedy města kultury a vzdělanosti – Hanácké Athény. Dalším důležitým důvodem pro zahájení nové tradice je propojení s cyrilometodějskou tradicí přímým odkazem na významnou kroměřížskou osobnost Matěje Pavlíka (GORAZD II), jehož značná část života a činnosti je spjatá s městem Kroměříži a cyrilometodějskou tradicí a odkazem (první česká mše proběhla v roce 1920 v Kroměříži, byl zakladatelem pravoslavné církve v ČR, napsal životopis Cyrila a Metoděje … ). Akce se bude konat letos poprvé, ale chceme ji opakovat každý rok.

Jednotlivé akce:

JIŘÍ ŠINDLER - PÍSMO

• Datum konání: Pá, 24. 5. 2013 - Ne, 23. 6. 2013
• Čas konání: 16:30
• Místo konání: foyer DK
• Pořadatel: DŮM KULTURY v Kroměříži
• Vstupné: zdarma

Jiří Šindler se narodil 22. května 1922 v Poličce, kde nejprve studoval na reálném gymnáziu. Poté pokračoval na Státní grafické škole v Praze a odtud přešel na UMPRUM. O mnohém bude vyprávět sám, a tak přeskočme k tomu, že v letech 1969-83 vyučoval písmo a propagační grafiku na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. Od roku 1992 vyučuje ručnímu psaní a základům teorie písma na brněnské Fakultě výtvarných umění, v roce 1998 začal učit i na Střední a vyšší odborné škole uměleckých řemesel v Brně

Zájem o písmo jako médium sdělení vedl autora k zájmu o cizí písma a k vytváření novotvarů. Kromě aplikací hebrejského písma vytvořil také řadu přepisů staroslověnštiny. V této oblasti bylo nejdůležitější vytvoření tiskové podoby hlaholice - několikaletá práce byla završena edicí misálu v roce 1992. Šindler je též autorem knižního grotesku. Významná je rovněž Šindlerova spolupráce s uměleckými knihaři, pro něž vytvářel potahový papír, navrhoval knihkařská tlačítka nebo výtvarné řešení vazby. Vedle práce s knihou a textem se zabýval i jiným užitým a volným uměním včetně nástěnné malby. Je činný též literárně.

LEGENDA O SVATÉ OROSII

• Datum konání: Pá, 24. 5. 2013 - Ne, 23. 6. 2013
• Čas konání: 16:30
• Pořadatel: DŮM KULTURY v Kroměříži
• Vstupné: zdarma

Příběh sv. Orosie (Dobroslavy) je úzce spjat s naším územím. Dobroslava byla dcerou knížete Mojslava, a po jeho smrti se ujal její výchovy sám Bořivoj I. pokřtěna pak podle legendy byla samotným arcibiskupem Metodějěm. Výstava představí fotografie dokumentující každoroční velkolepé oslavy ve španělském městě Jaca, jehož je patronkou. Oslavy věnované světici se konají každoročně dne 24. května v den jejího svátku (podle špan. kalendáře). My se pokusíme oslavit tuto světici výstavou zahájenou ve stejný den v rámci akce Dny slovanské kultury.

HRADIŠŤAN a FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN "HUDEBNÍ ROZMLUVY"

• Datum konání: Pá, 24. 5. 2013
• Čas konání: 18:30
• Místo konání: Divadelní sál DK
• Pořadatel: DŮM KULTURY v Kroměříži
• Vstupné: 300,- Kč, 250,- Kč ARTE

Přesně před rokem zahajila koncertem Porta Peregrinorum ve Vatikánu zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů společně s Jiřím Pavlicou a souborem Hradišťan Jubilejní rok sv. Cyrila a Metoděje. Filharmonie Bohuslava Martinů a Hradišťan jsou tělesa, která neodmyslitelně patří ke kraji jihovýchodní Moravy, kam přišli a kde působili svatí bratři. Tato oblast je dnes známa svým velkým písňovým a hudebním bohatstvím, která se stala inspirací k jedinečnému hudebnímu projektu na zahájení Dnů slovanské kultury v Kroměříži a oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. V prodeji jsou již VIP speciální vstupenky na všechny tři koncerty DNŮ SLOVANSKÉ KULTURY.

ÚDOLÍ VČEL

• Datum konání: Pá, 24. 5. 2013
• Čas konání: 17:00
• Místo konání: NADSKLEPÍ
• Pořadatel: DŮM KULTURY v Kroměříži

Snímek Údolí včel je součástí volné historické trilogie Františka Vláčila, která dále zahrnuje filmy Ďáblova past (1961) a Markéta Lazarová (1967). Také v Údolí včel Vláčil využil své schopnosti vytvářet působivé výtvarné kompozice, vynikají, jsou zejména černobílé celky krajiny, výrazně komponované pro širokoúhlý formát. Vláčil opět vsadil na chorální hudbu Zdeňka Lišky a upřednostnil pomalé tempo vyprávění. Počátkem normalizace byl film zařazen na seznam nežádoucích, tzv. trezorových snímků.

Drama / Historický, Československo, 1967, 96 min
Režie: František Vláčil
Kamera: František Uldrich
Hudba: Zdeněk Liška

Hrají: Petr Čepek, Jan Kačer, Zdeněk Kryzánek, Věra Galatíková, Miroslav Macháček, Josef Somr, Václav Kotva, Josef Kotapiš, Petr Sedlák, Jana Hlaváčková, František Kovářík, Antonín Pražák, Ludvík Volf, Ladislav Gzela, Petr Štěpánek, Michal Kožuch, Jana Hájková, Zdeněk Sedláček, Miloš Willig, František Husák, Vladimír Navrátil, Zdeněk Chlum, Jiří Stivín, Vlastimila Vlková, Zdeněk Řehoř, Vlastimil Hašek, Pavel Landovský, Vítězslav Vejražka

DEN DĚTÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

• Datum konání: So, 25. 5. 2013
• Čas konání: 10,00 - 14,00
• Místo konání: letiště Bagrák
• Pořadatel: DŮM KULTURY v Kroměříži
• Vstupné: zdarma

Pro malé, ale i velké návštěvníky u příležitosti dne dětí je připravena spousta zábavy, soutěží, dobrodružství i překvapení. Den dětí města Kroměříže je součástí oslav 750. let trvání města a zahájení Dnů slovanské kultury v Kroměříži. Prostor u vodní plochy Bagráku ožije novou atrakcí a to zobrazením dobového života Velkomoravanů - historické boje a lukostřelba, ukázky a praktická vyzkoušení dobových řemeslech, ukázka a ochutnávka jídel dobové kuchyně a další.

BULHARSKÉ IKONY

• Datum konání: Pá, 22. 3. 2013 - Ne, 5. 5. 2013
• Čas konání: 14:00
• Místo konání: Sněmovní sál
• Pořadatel: DŮM KULTURY v Kroměříži
• Vstupné: zdarma

Výstava pravoslavných ikon bulharského malíře Justiniana Tilova představí více než třicítku obrazů východního křesťanství, které jsou již po staletí vytvářeny podle přísných pravidel určujících nejen námět, ikonografii, ale i málířskou techniku a provedení. Jedná se o tradiční malířské téma, které bylo zpracováváno především v klášterních dílnách a to již od konce 5. století v koptské církvi. Dodnes se uplatňuje především ve východních církvích. Ikona je především liturgickým předmětem, který slouží při uctívání Boha. Ikony byly vytvářeny na dřevěné desky, nejprve tzv. enkaustikou (malířská technika helénisticko-egyptského původu užívající jako pojidlo barev vosk), později temperami.

ŽANA BIČEVSKÁ (Rusko)

• Datum konání: So, 25. 5. 2013
• Čas konání: 18:30
• Místo konání: Divadelní sál DK
• Pořadatel: DŮM KULTURY v Kroměříži

Unikátní koncert nejlepší ruské zpěvačky všech dob (např. oceněná nejenom v Rusku, ale i ve Francii, Itálii), která po několika letech opět přijíždí do ČR na speciální turné, které je věnováno oslavám 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V rámci turné navštíví Wroclaw (22.5.), Praha (kino Lucerna - 23.5.), Kroměříž (26.5.), Mikulčice (26.5.) a Nitru (27.5.). Své písně zpívá už třicet let a získaly si lásku milionů lidí mnoha národů. Její repertoár je bohatý i různorodý, čítá několik stovek písní, od staletí zapomenutých ruských lidových písní ("Vesnické i Městské písně a Balady," Díl. I a II), písně z války z roku 1920 ("Lyubo, Bratsy, Lyubo"), až po současné písně modlitby ("Pyesni Ieromonacha Romana"). V 80. letech soubory písní Žany Bičevské zahrnovaly také její verze songů, které napsal její mentor a přítel Bulat Okudžava, písně na motivy veršů básníků tvz. Stříbrné doby či z pera básníků Sergeje Nikitina, Andreje Makareviče, Alexandra Dolského a dalších.

DVOJKONCERT S MARTOU TÖPFEROVOU (USA) + SLAVIC STRING (CZ,MOL,SK)

• Datum konání: So, 25. 5. 2013
• Čas konání: 17:00
• Místo konání: Divadelní sál DK
• Pořadatel: DŮM KULTURY v Kroměříži
• Vstupné: 250,- / 200,- ARTE

Zatímco Marta Töpferová (dcera herce Tomáše Töpfera) od dětství žijící v New Yorku, patří k špičce světové worldmusic, Tomáš Liška je předním českým jazzmanem. Tomáš dosud Martu doprovázel na jejích koncertech, nyní se však stali hudebními partnery a společně dali dohromady nový původní projekt s názvem Slavic Strings - Slovanské struny. Svoje zkušenosti z latinsko-americké hudby a z amerického prostředí Marta kombinujeme s Tomášovou jazzovou zkušeností a společně se obrací ke svým českým a moravským kořenům. Mezi Martininy fanoušky patří například i zpěvačka Björk.

ACHILLEAS CHALDAIAKIS (Řecko) + FILOKALLIA (CZ)

• Datum konání: Ne, 26. 5. 2013
• Čas konání: 14:00
• Místo konání: kostel Cyrila a Metoděje
• Pořadatel: DŮM KULTURY v Kroměříži
• Vstupné: 150,- Kč, 100,- ARTE

Koncert ženského sboru FILOKÁLLlIA kyperského dirigenta a skladatele Mariose Christou doplní vystoupení nejvýznamnějšího řeckého žalmisty a profesora university v Soluni dr. Achillease Chaldaiakise. Koncert proběhne v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. Koncert bude věnován památce sv. Gorazda - Matěje Pavlíka, který působil dlouhá léta právě v kroměřížské psychiatrické léčebně a později se stal prvním vladykou pravoslavné církve v ČR v roce 1921. V roce 1942 byl zastřelen za účast na atentátu na Heydricha (v té době působil v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze). Součástí koncertu bude přednáška o sv. Gorazdovi a po koncertě pak přednáška dr. A.Chaldaiakise a Mariose Christou k tredici a podstatě byzantské hudby.

ATENTÁT

• Datum konání: Ne, 26. 5. 2013
• Čas konání: 17:30
• Místo konání: NADSKLEPÍ
• Pořadatel: DŮM KULTURY v Kroměříži

Český film Atentát natočil režisér Jiří Sequens jako pečlivou rekonstrukci událostí, díky nimž Spojenci a světová veřejnost uznali, že Československo s nacistickou okupací nesouhlasí a že jeho legitimní vládu tvoří exilový úřad prezidenta Edvarda Beneše. Provedení atentátu a následné události jsou ve filmu zachyceny věrně podle skutečnosti. Atentátníci ve filmu vystupují pod krycími jmény, která jim byla přidělena ve Velké Británii a na která zněly jejich falešné osobní doklady.

Drama / Válečný / Historický / Thriller
Československo, 1964, 98 min
Režie: Jiří Sequens st.
Scénář: Jiří Sequens st., Miloslav Fábera
Kamera: Rudolf Milič
Hudba: Miloš Vacek

Hrají: Radoslav Brzobohatý, Rudolf Jelínek, Ladislav Mrkvička, Luděk Munzar, Josef Vinklář, Siegfried Loyda, Harry Studt, Wolf Goette, Gerhard Rachold, Jiří Kodet, Vlastimil Čaněk, Jaroslav Dufek, Václav Kutheil, Pavel Molčík, Jiří Holý, Jaroslav Moučka, Petr Oliva, Jiří Vršťala, Vlasta Matulová, Vladimír Hlavatý, Oldřich Velen, Gustav Heverle, Miloš Vavruška, Eduard Dubský, Oldřich Lukeš, Ivo Foustka, Pavel Robin, Richard Záhorský, Ludmila Dyrová, Věra Kalenská, Milada Lukašovská, Pavel Bártl, Josef Trousílek

Antonín Cyril Stojan

DMS Velehrad

Tisková zpráva (PDF, 43 kB)

Novinky

24. 9. 2023

Vychází kniha Tatíčku Stojane!

Matice velehradská vydala ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým knihu Tatíčku Stojane! 

5. 7. 2023

Národní pouť na Velehradě dnes navštívilo 30 tisíc lidí

Čtyřiadvacáté Dny lidí dobré vůle dnes končí. „Dnešního svátečního dne se zúčastnilo 30 tisíc nejen poutníků,...

4. 7. 2023

Na Velehradě dnes složili poctu A. C. Stojanovi. Na konto lidí dobré vůle přibylo přes 800 tisíc korun

V 19.30 začal na pódiu před bazilikou tradiční Večer lidí dobré vůle, letos věnovaný odkazu A. C. Stojana....

3. 7. 2023

Na Velehrad dorazí cyklopoutníci až ze Soluně. Na kole přejili sedm zemí Evropy

Skupina 35 cyklopoutníků, kteří se vydali 18. června ze Soluně na 1800 km dlouhou jízdu po stopách sv. Cyrila...

16. 6. 2023

Igor Bareš se na Velehradě představí ve scénickém čtení Být všem vším

Zveme vás na scénické čtení v podání herce Igora Bareše, které proběhne 4. července v Kapitulní síni...

9. 6. 2023

Na Velehradě si připomeneme výročí A. C. Stojana

Velehradské slavnosti letos kladou důraz na 100. výročí úmrtí poslance, senátora a olomouckého arcibiskupa...

více novinek

 • Zde jsou naše kořeny.

  (bl. Jan Pavel II., 22.4.1990, Velehrad)

  Chtěli se stát částí těch národů a ve všem s nimi sdílet osud.

  Zde, na tomto místě, na Velehradě, na Moravě, cítíme zvláštním způsobem dějinný odkaz království - i ty, kteří se stali jeho správci a strážci.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Pro nás, lidi dnešní doby, obsahuje jejich apoštolát i výřečnost ekumenické výzvy, tj. znova budovat v mírumilovném usmíření jednotu, která v pozdější době po jejich smrti byla těžce poškozená, a na prvním místě jednotu mezi Východem a Západem.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Jejich dílo je též velmi důležitým přínosem pro růst společných křesťanských kořenů Evropy, které svou pevností a životaschopností tvoří jeden z hlavních styčných bodů, na který musí brát zřetel každý vážný pokus o znovusjednocení našeho světadílu novým a aktuálním způsobem.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Příběh obou bratří, Cyrila a Metoděje, je výrazným příkladem jednoty.

  Sv. Cyril a Metoděj přispěli rozhodujícím přínosem při budování Evropy, nejen pokud jde o její křesťanské náboženské společenství, ale i co se týká její občanské a kulturní jednoty.

  (bl. Jan Pavel II.)


Dny lidí dobré vůle – Velehrad

gfsgfas

Otevřené brány

STRÁNKY FINANČNĚ PODPORUJE

Zlínský kraj

Spolupracujeme

 • Senát PČRVláda ČR
  Poslanecká sněmovna PČRMinisterstvo kultury ČR
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRMinisterstvo zahraničních věcí ČR
  Česká biskupská konferenceAkademie věd České republiky
  Zlínský krajVelvyslanectví ČR při Svatém stolci
 • Jihomoravský krajOlomoucký kraj
  Římskokatolická farnost VelehradObec Velehrad
  Město Uherské HradištěMěsto Staré Město
  Město HodonínPravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
  Centrála cestovního ruchu Východní MoravyPETARDA PRODUCTION, a.s.
 • Three Brothers s.r.o.Univerzita Palackého v Olomouci
  Masarykova univerzitaUniverzita Karlova v Praze
  Slovácké muzeum v Uherském HradištiMoravské zemské muzeum v Brně
  Muzeum umění OlomoucCentrum Aletti
  Masarykovo muzeum v HodoníněCzechTourism

mapa webu