Ruční přepisování Bible na Velehradě již poosmé

Zahájení letošního přepisování Písma svatého se ujali kardinál Dominik Duka a Mons. Jan Graubner. Jako první začali i s ručním opisováním knihy Sirachovec, která spolu s knihou Moudrosti rozšíří Velehradský rukopis.

„Jsem rád, že opsání kousku Písma svatého zůstává stále v srdcích účastníků. Doufám a přeji si, aby to tak bylo i nadále,“ pronesl své přání arcibiskup Jan Graubner. V podobném duchu se nesl i proslov kardinála Dominika Duky. „Ve škole by se opisovat nemělo, ale opisování Bible je velmi užitečné. Můžeme si zde připadat jako středověcí mniši, kteří v době před vynálezem knihtisku poctivě opisovali Slovo Boží,“ uvedl kardinál Duka.

Přepisovat může najednou až pět dospělých. Nezapomnělo se ani na naše nejmenší, kteří text doprovodí svými obrázky k danému biblickému tématu. K výkresům se najednou vejde až osm dětí. Každý účastník bude potom odměněn pamětním listem, kde je uvedeno, jakou část Písma svatého opsal.

Ruční přepisování bylo oficiálně zahájeno ve středu 4. července ve 13.00 ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje a bude pokračovat do pozdních nočních hodin. Zájemci mohou přepisovat také ve čtvrtek 5. července od 8.00 do 14.00 hodin.

-hor-

Sdílet
Loga pořadatelů www.kr-zlinsky.cz www.velehrad.cz www.ado.cz