Anselm Grün kněžím

Přednáška pro kněze a bohoslovce

Kdy: středa 3. 7. 2019 / 19:00 hod.
Kde: Hotel u Skanzenu - přednáškový sál (Modrá 227, Velehrad)

Cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s organizačním výborem Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, si Vás dovolují pozvat, v rámci Cyrilometodějských slavností a Národní pouti na Velehrad, na přednášku benediktína Anselma Grüna. Tato přednáška je určena výhradně kněžím a bohoslovcům. Téma přednášky zní: „Anselm Grün kněžím".

Překlad je zajištěn.

Přihláška na přednášku

O přednášejícím...

Anselm Grün, OSB (* 14. ledna 1945 Junkershausen) je německý katolický kněz, benediktinský mnich, ekonom, filosof a teolog (žák Karla Rahnera). Je mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury a hlavním ekonomem opatství Münsterschwarzach. Napsal okolo dvou set knih. Řada z nich byla přeložena do několika jazyků, více než třicet titulů se dočkalo i českého vydání. Inspirativní je nejen ve svých knihách, ale také při osobním setkání, kde předává své cenné rady pro duchovní život.