Přihlašovací formulář do Fotografické soutěže Velehrad 2019

Vyplňte prosím své osobní údaje, po jejich uložení bude vytvořena Vaše přihláška s možností vložení soutěžních fotografií.

Jméno, příjmení, titul:
Trvalý pobyt:
Kontaktní adresa:(pokud se neshoduje s trvalým pobytem)
Emailová adresa:
Kontaktní telefon:
Rodné číslo:
Žánrová kategorie:
Název soutěžního příspěvku:
Souhlasím s publikováním odeslaných fotografií na internetových stránkách www.velehrad.eu a dalších místech v souvislosti s propagací Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Dále souhlasím s případným vystavením odeslaných fotografií v tištěné podobě na výstavě v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě 2020 i na dalších místech a na jejich publikování v tištěném katalogu k této výstavě.
Pokud máte problémy s registrací nebo nahráváním soutěžích fotografií, přečtěte si Pokyny pro zařazení fotografií do Fotografické soutěže Velehrad 2019 nebo napište na info@velehrad.eu.