← vše o soutěži Cestou dvou bratří

Seznam oceněných účastníků výtvarné soutěže Cestou dvou bratří 2020

1. kategorie – 1. – 3. třída ZŠ

1. místo Sára Šebek 9 let
2. místo Matěj Sovadina 9 let
3. místo Daniel Dvořák 7 let
4. místo Stanislav Matušinec 8 let
5. místo Lucie Jelínková 9 let
6. místo Adéla Hocková 10 let
7. místo Anna Sovadinová 5 let
8. místo Matouš Loučka 6 let
9. místo Klára Svatošová 7 let
10. místo Pavel Matúšů 8 let
11. místo Adéla Ptáčková 7 let
12. místo Vojtěch Martinásek 7 let
13. místo Ondřej Ledvinka 6 let

2. kategorie – 4. - 5. třída ZŠ

1. místo Inna Štěpánková 10 let
2. místo Jakub Sovadina 11 let
3. místo Anežka Pražáková 10 let
4. místo Marian Ptáček 10 let
5. místo Kateřina Martinásková 10 let
6. místo Barbora Martinásková 11 let
7. místo Monika Hrušková 11 let
8. místo Aneta Hocková 12 let
9. místo Jan Jelínek 11 let
10. místo Claudie Slavíková 10 let
11. místo David Kratochvíl 10 let

Kategorie MŠ

1. místo Antonín Matušinec 5 let
2. místo Veronika Matúšů 6 let
3. místo František Ptáček 4 roky
4. místo Radim Beneš 6 let
5. místo Alžběta Loučková 4 roky
6. místo Barbora Sovadinová 3 roky
7. místo Marie Sovadinová 5 let
8. místo Klára Valíková 6 let
9. místo Anežka Valíková 4 roky
10. místo Barbora Matúšů 3 roky