← zpět na úvodní stránku

Výstava pravoslavných ikon oslaví svátek Cyrila a Metoděje

V úterý 4. července ve 14.30 hodin proběhne v rámci Dnů lidí dobré vůle v kostele Zjevení Páně (kaple Cyrilka) na Velehradě vernisáž pravoslavných ikon bulharské autorky Stefky Nikolové. Výstava bude dále k vidění do konce srpna 2017. Výstava Ikonografie se koná ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem.

„Bulharská malířka a restaurátorka Stefka Nikolová žije ve Vídni a úspěšně vystavuje po celé Evropě, hlavně v Německu a Rakousku. Na Velehradě vystaví 22 pravoslavných ikon, které budou navíc i na prodej,“ uvedl Josef Kořenek, tajemník projektu Dny lidí dobré vůle.

Vernisáže se kromě jiných zúčastní také velvyslanec Bulharské republiky v ČR Latchezar Petkov a ředitelka Bulharského kulturního institutu Galina Todorova.

Výstava bude zahájena v předvečer státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. A kde jinde než právě na Velehradě? Historicky významném místě úzce spojeném s příchodem sv. Cyrila a Metoděje.

Co jsou pravoslavné ikony?

Slovo ikona pochází z řeckého výrazu EIKÓN a znamená obraz. Do češtiny bylo převzato z církevní slovanštiny a označuje pravoslavný náboženský obraz. Bez ikon si jen těžko představíme obřady pravoslavné a řeckokatolické církve. Námětem bývá vyobrazení Krista, bohorodičky a světců a výjevy z jejich života. Nejstarší ikony se objevily na konci 5. století v koptské církvi a velký rozkvět zažila ikona v 8. století v Cařihradě. Významná střediska maleb ikon byla do 14. století na Krétě a poté v Novgorodě a Moskvě.