← zpět na úvodní stránku

Vernisáž výstavy Ikonografie přilákala do Cyrilky

V rámci Dnů lidí dobré vůle proběhla v kapli Cyrilka oficiální vernisáž pravoslavných ikon bulharské autorky Stefky Nikolové. Projekt vznikl za spolupráce Bulharského kulturního institutu.

V kapli je vystaveno 20 pravoslavných ikon, které jsou také prodejné. Ceny vystavovaných děl se pohybují od 5 000 až do nejvyšší částky 24 800 korun.

Co je to vlastně ikona? Slovo ikona pochází z řečtiny. V překladu znamená obraz a tento pojem je spojován s pravoslavným náboženským obrazem. Tyto obrazy jsou nedílnou součástí obřadů pravoslavné a řeckokatolické církve.

Autorkou vystavovaných ikon je bulharská malířka a restaurátorka Stefka Nikolová, která se narodila v roce 1963 v bulharském městě Vraca. Dále vystudovala Uměleckou školu zpracování kamene ve vsi Kunino a později studia završila na Vysoké škole báňské sv. Ivana Rilského v Sofii. V roce 2007 se začala věnovat ikonopisectví. V současné době žije ve Vídni a její tvorba je známá nejen v Evropě ale také např. v USA či Finsku.

Účast na zahájení vernisáže přislíbila řada osobností včetně autorky samotné. Vernisáž krásně zahájil Pěvecký sbor Stojanova gymnázia, jehož um ocenil i přítomný velvyslanec Bulharské republiky v ČR Latchezar Petkov. Poté se slova ujal PhDr. Petr Slinták, zástupce farnosti Velehrad. Jeho slova následoval Aleš Mergental, starosta Velehradu. Mezi přítomnými nechyběl Mons. Jan Graubner, který přivítal návštěvníky vernisáže vřelými slovy: „Mým velkým přáním je, aby se dobrá vůle vlila do společnosti, která potřebuje nové impulsy. Dnes hledíme na skvělé dílo ikon, tak bych podtrhl jen jeden aspekt. U ikon se zdůrazňuje, že to není dílo jen malířské, ale je to i plod duchovního života autora.“

Poslanec Miroslav Kalousek se také přidal k mluvčím. Zmínil, že na Velehrad jezdí pravidelně: „Vždy se tu setkají skutečně lidé dobré vůle, ať již toho či onoho vyznání. Často možná i bez vyznání, ale všichni mají dobrou vůli v tom, že chtějí něco dobrého ze sebe dát tomu druhému, tomu nejpotřebnějšímu.“

Na vernisáži sama autorka řekla, že se jedná o jeden z nejsilnějších okamžiků jejího života: „Dnes jsem na Velehradě, kde počátkem dubna roku 885 završil svou pozemskou pouť metropolita Metoděj.“ Vyzdvihla význam věrozvěstů a poděkovala za pozvání. „Ikona se rodí z živé zkušenosti, liturgie a je ztělesněním srdce církve boží,“ uvedla autorka v závěru své řeči.

Jako poslední promluvila Kristýna Zelienková, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která převzala nad výstavou záštitu: „Jsem velice ráda, že jsme se spojili s Kulturním centrem Bulharské ambasády. Doufám, že výstava přinese spoustu zážitků návštěvníkům a nějakým způsobem se nám podaří potřít nebo snížit určité rozdíly mezi lidmi a náboženstvími i kultuře, protože kultura a náboženství je něco, co by nás mělo naplňovat a obohacovat, a ne dělat mezi námi rozdíly.“

Po úspěšném zahájení výstavy v předvečer státního svátku mohou návštěvníci zavítat do kaple Cyrilka za pravoslavnými ikonami až do konce srpna letošního roku.