← zpět na úvodní stránku

Velehradský rukopis se rozšíří o další ručně psané stránky

Ve dnech 4. – 5. července se v rámci Dnů lidí dobré vůle uskuteční tradiční velehradský projekt Ruční přepisování Bible. Přepisování Bible, jehož výstupem je tzv. Velehradský rukopis, zahájilo před třinácti lety České katolické biblické dílo a nyní v něm pokračuje Římskokatolická farnost Velehrad.

Doposud byla přepsána větší polovina Starého zákona. „V minulých letech jsme přepisovali knihy Nového zákona. Celkem se od roku 2004 zapojilo 6.227 zájemců. V loňském roce 2016 to bylo 376 dospělých a 72 dětí, kteří společně přepsali listy Galaťanům, Efezanům, Filipanům, Kolosanům, Soluňanům, Timotejovi, Titovi, Filemonovi a část listu Židům,“ uvedla Petra Číhalová z Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje.

V letošním roce máme v plánu dopsat zbylé části Nového zákona, a to list Židům, list Jakubův, listy Petra a Jana, Judy a Zjevení Janovo.

V předchozích letech byla opsána čtyři evangelia sv. Matouše, Marka, Lukáše a Jana podle překladu Václava Bognera, skutky apoštolů, list ap. Pavla Římanům, dva listy Korinťanům, list Galaťanům, Efesanům, Filipanům, Kolosanům, Thesaloničanům, Timotejovi, Titovi a Filemonovi. Dále 5 knih Mojžíšových, žalmy, proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, 12 malých proroků a mudroslovné knihy.

Opisovat může najednou šest lidí, pro děti jsou pak připravena témata textů k výtvarnému zpracování. K nahlédnutí budou i dříve přepsané knihy a každý zúčastněný získá pamětní list.

Ručního přepisování Bible se může zúčastnit kdokoli, a to v úterý 4. 7. od 13 do 22 hodin a ve středu 5. 7. od 8 do 15 hodin v prostorách Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje, konkrétně v Muzeu Bible. „V muzeu je expozice Bible pro malé i velké, kterou si mohou účastníci přepisování prohlédnout,“ dodala Číhalová. Multifunkční dům byl zrekonstruován z bývalé sýpky a konírny teprve před pár lety a sám o sobě stojí za návštěvu.