← zpět na úvodní stránku

V Modré probíhá seminář zaměřený na význam rodiny

V přednáškovém sále hotelu Skanzen od 9:00 probíhá seminář s názvem Co nás bolí v rodinách zaměřený na velice aktuální problematiku rodinných vztahů. Přednášející se věnují různým palčivým otázkám a také důsledkům spojených s proměnou rodiny jako instituce v naší společnosti. Seminář je určen pro rodiče, pedagogy, sociální pracovníky, vychovatele a další. Možnost vyslechnout si zajímavé přednášky čtyř odborníků mají registrovaní účastníci až do 13:30.

Na začátku k naplněnému sálu v příjemné atmosféře promluvil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Vyzdvihl vzdělávací snahy projektu Dny lidé dobré vůle a pohovořil také o významu rodiny a jejím vztahu s církví: „Očekává se od církve, že pomůže rodině, jenž je základem společnosti,“ řekl přítomným arcibiskup. Odbornou garanci a záštitu nad tímto seminářem má prof. Ing. Mgr. Petera Tavela, Ph. D. z Cyrilometodějské fakulty UP Olomouc.

Jako první přednášející vystoupil český filosof a pedagog prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. Věnoval se funkcím rodiny a vývoji rodiny od pravěku a zemědělských společností až do její dnešní podoby. Nevynechal také otázku manželství a dětí. „Rodina má za úkol děti přijmout, pomoct jejich dospívání, individualizaci, personalizaci a naučit je žít ve vztazích. Člověk, který se to nenaučí, tak pak nedokáže vztahy navázat,“ zdůraznil Sokol. Z řad účastníků potom padla také řada dotazů na téma pozice ženy v manželství, homosexuálních vztahů či adopce dětí.

Dalším přednášejícím je morální teolog Mgr. Dominik Opatrný, ThD. zabývající se základy křesťanské etiky. Program obohatí také vstup socioložky Mgr. Hany Šlechtové, Ph.D., která se zaměřuje mimo jiné na sociologii rodiny. V sérii přednášek zazní také téma rozvíjení životních dovedností dětí i dospělých, které přednese sociální pedagožka Mgr. Milena Mikulková.

-MAN-