← zpět na úvodní stránku

TISKOVÁ ZPRÁVA

Svatá Ludmila se vrací na Velehrad

V letošním roce si připomínáme 100 let vzniku Československa a 25 let od zasvěcení národa Panně Marii na Velehradě. Svatá Ludmila obě výročí propojuje a letos se po mnoha staletích vrátí na posvátný Velehrad. Poutníci tak budou mít ojedinělou možnost uctít lebku sv. Ludmily v kapli baziliky u hrobu olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Jedná se o jeden z nejvzácnějších skvostů Svatovítského pokladu.

„Svatá Ludmila, světice, kněžna, babička a vychovatelka sv. Václava, je ženou, která stojí na počátku křesťanské identity našeho národa, české státnosti i výchovy k pravdě a lásce,“ vysvětluje olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Sv. Ludmila je právem po staletí vnímána jako matka národa. Stojí u kořenů naší státnosti, protože její manžel (kníže Bořivoj) je první historicky doložený Přemyslovec. Podle tradice přijala křest na posvátném Velehradě z rukou moravského arcibiskupa sv. Metoděje spolu se svým manželem. Podle legendy od sv. Metoděje obdržela kovový reliéf byzantského původu s vyobrazením Panny Marie, který poté darovala sv. Václavovi.

„Velehrad, sv. Ludmila a sv. Václav jsou tak po staletí duchovně propojeni. Zde začal nový život sv. Ludmily pramenící ze křtu a pokračoval v Čechách. Právem je sv. Ludmila první českou světicí – ženou. Těším se, že ji budeme moci znovu přivítat na Velehradě a připomenout si, co vše v roli manželky, matky, babičky a vychovatelky pro náš národ často spíše skrytě učinila. Přijeďte jí také poděkovat, inspirovat se jejím životem a prosit za náš národ, naši víru i naše vztahy, dodává Graubner.

Kromě výjimečných akcí je tato vzácná relikvie vystavena k uctění pouze jeden den v roce, a to na svátek svaté Ludmily 16. září na Pražském hradě. Po zbytek roku jsou ostatky uloženy v pokladnici svatovítské katedrály na čestném místě v blízkosti lebky svatého Vojtěcha a svatého Václava.

Tuzemská patronka, v Rusku zvaná často Ludmila Česká, je důležitou světicí i pro ruské pravoslaví a jako první svatořečenou ženu ji uctívají všichni pravoslavní Slované.

Lebka sv. Ludmily na Velehradě - harmonogram
(případná změna vyhrazena)

Středa 4. 7.
15.00 
Instalace lebky sv. Ludmily na oltáři v Královské kapli

15.45 - 15.55 
Přenesení relikvie na oltář baziliky

16.00 
Mše svatá pro vozíčkáře

17.15 
Přenos relikvie z oltáře baziliky do Královské kaple

18.40 - 18.55 
Přenos relikvie na hlavní oltář

19.00 - 19.20 
Modlitba za vlast

19.20 - 19.30 
Přenos relikvie do Královské kaple

19.30 - 24.00 
Relikvie v Královské kapli

 

Čtvrtek 5.7.
6.00 - 9.30 
Královská kaple

9.30 
Ukončení možnosti úcty relikvie v Královské kapli a přenesení relikvie na hlavní pódium

Bližší informace:

Monika Babincová
PETARDA PRODUCTION a. s.
Tel.: +420 737 726 686
E-mail: tisk@velehrad.eu
www.velehrad.eu