← zpět na úvodní stránku

Na Velehradě se pomáhalo dobrou vůlí i pohybem

Charitativní Oranžová kola Nadace ČEZ se po roce opět zastavila na benefičním koncertu Večeru lidí dobré vůle. Minutou šlapání mohl každý přispět na dobrou věc Nadačnímu fondu Adiuvare a Diecézní charitě Brno.

Dny lidí dobré vůle na Velehradě letos opět přitáhly davy návštěvníků, za jejichž charakter mluví už samotný název akce. Vedle toho nejdůležitějšího jakými byla památka a úcta k našim patronům svatým Cyrilu a Metodějovi, to byly dva dny plné přednášek, sportovních událostí, i akcí pro děti a mládež a také příjemný večer plný kvalitní hudby interpretů jako například Hana Zagorová, Vašo Patejdl nebo tradičně vystupující kapely Hradišťan. Návštěvníci si při tom všem, ale ještě vyhradili minutu času na charitativní jízdu na Oranžových kolech Nadace ČEZ.

Po dobu tří hodin se u kol vystřídalo na tři sta mladších i dospělých osob a jak jinak než s dobrou vůlí pomohli potřebným a zároveň udělali také něco pro svoji dobrou kondičku. Šlapalo se pro Nadační fond Adiuvare, který podporuje vzdělání studentů z početných a sociálně slabších rodin a Diecézní charitu Brno, která už přes rok působí na irácké klinice u Sherfadinu.

Nadačnímu fondu Adiuvare vyšlapali lidé částku 46 077 korun, kterou organizace použije k proplacení výletů a lyžařských kurzů dětem, které jsou ze sociálně slabých rodin. Diecezní charita Brno získala pro svou kliniku v Iráku finanční dar 50 063 korun, který ji pomůže vybavit léky a zdravotním materiálem.

Dny lidí dobré vůle na Velehradě patří se svou milou atmosférou k mým nejoblíbenějším. Nadace ČEZ se tu pokaždé setkává s jedinečnou vstřícností a vůlí pomáhat,“ dodala ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Podpořené organizace:

Nadační fond ADIUVARE

Nadační fond ADIUVARE, což latinsky znamená „pomáhat“ nebo „podporovat“, pomáhá  těm, kterým vnější podmínky brání v dosažení stanovených cílů.  Fond si klade za cíl přispívat k rozvoji duchovních a mravních hodnot a plnění humanitních cílů výchovného a vzdělávacího procesu, motivovat studenty k hlubšímu zájmu o odborné studium a přispívat k rozvoji odborných dovedností a k získání středoškolského či vysokoškolského vzdělání zejména žákům a studentům z vícečetných nebo sociálně slabších rodin. Finanční prostředky k této činnosti získává výhradně z darů.

Diecézní charita Brno

Na irácké klinice u Sherfadinu pomáhá Diecézní charita Brno už přes rok. Kurdský kvalifikovaný lékař a zdravotní sestra zde ošetří 40 až 60 lidí denně, a to v oborech pediatrie a praktické medicíny. Na klinice najdou pomoc jak jezídové a křesťané, tak i muslimové, kteří přebývají v uprchlických táborech nebo polorozbořených domovech v oblasti Nivie. Do jejich života zasáhli krutým způsobem radikálové z tzv. Islámského státu. V neutěšených podmínkách přebývá v této oblasti již čtvrtým rokem 60 až 100 000 lidí. Ti všichni jsou potenciálními pacienty kliniky. Charita pomáhá středisko vybavit léky a zdravotním materiálem.

Kontakty: Jana Štefánková, Nadace ČEZ, útvar komunikace JE Dukovany             
Tel: 724 804 786; jana.stefankova@cez.cz