← zpět na úvodní stránku

Na Velehradě se opět představí Vězeňská duchovenská péče

V letošním roce se již počtrnácté představí během Dnů lidí dobré vůle Vězeňská duchovenská péče z. s., aby přiblížila návštěvníkům působení a činnost duchovní služby mezi obviněnými a odsouzenými v českých věznicích. V letošním ročníku navíc připomene jedno významné výročí – 200 let od narození P. Františka Josefa Řezáče. Tento katolický kněz, pedagog, spisovatel, politik a také vězeňský kaplan byl zároveň reformátorem českého vězeňství a zakladatelem moderní penologie. Výstavu o jeho životě a díle mohou návštěvníci zhlédnout v prostorách Stojanova gymnázia.

Zároveň bude pro návštěvníky a zájemce připraven vedle baziliky stánek Vězeňské duchovenské péče, kde bude možné nejen zhlédnout, ale také si i odnést některý z výrobků, které odsouzení v několika věznicích pro tento účel vyrobili s podporou Vězeňské služby ČR.

"Vězeňská duchovenská péče sdružuje více než sto dobrovolníků i vězeňských kaplanů, kteří obětavě přináší světlo evangelia do prostředí zatíženého lidským i společenským selháním. Jedním z úkolů duchovních, působících mezi vězni, je otázka přijetí vlastní viny a snaha o změnu života. Jak se to některým daří, mohou návštěvníci Dnů lidí dobré vůle posoudit sami a také k tomu přispět třeba i krátkou osobní modlitbou," uvádí Otto Broch, kaplan Vazební věznice Olomouc.