← zpět na úvodní stránku

Jak se dostanete 4. a 5. července na Velehrad?

Doprava a parkování ve dnech 4. - 5. 7. 2022
Odstavné parkoviště pro osobní automobily návštěvníků Dnů lidí dobré vůle

V  provozu od 4. 7. 2022 od 14:00 hodin do 5. 7. 2022 17:00 hodin.

1. Silnice I/55 Tovární, Staré Město
2. Tupesy hřiště

Vjezd osobních automobilů na Velehrad bude možný pouze na povolenky. Držitelům průkazu ZTP/P bude vjezd na Velehrad umožněn bez povolení k vjezdu a poskytnuto parkování u Turistického centra. Dále držitelé ZTP/P jedoucí na setkání vozíčkářů mohou využít parkoviště u Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje nebo parkoviště u Turistického centra.

Dopravu návštěvníků z odstavných parkovišť bude po celou dobu zajišťovat autobusová kyvadlová doprava.

INFORMACE PRO VJEZD A PARKOVÁNÍ POUTNÍCH AUTOBUSŮ 5. 7. 2022

Doporučujeme poutníkům cestovat poutními autobusy. Doprava poutními autobusy je možná až na Velehrad, avšak vjezd bude povolen pouze do 9:30 hod. Poutní autobusy budou parkovat na silnici III/4221 Velehrad – Salaš.

Kyvadlová doprava
Nástupní místa, provozní doba a intervaly kyvadlové dopravy:

Pondělí 4. 7. 2022 – koncert od 19:30 hod.

 • AN, UH (st. 7): 17 – 19 h, jede v intervalu 30 min
 • St. Město, žel. stanice (st. 2): 17:30 – 19 h, jede dle příjezdů vlaků
 • St. Město, nadjezd (prostor ve výjezd směr Velehrad, Jalubí z I/55, ul. Tovární): 17 – 19 h, jede dle potřeby
 • Modrá, rozc. 21 – 24 h, poslední odjezd z Modré v 00:15 h
 • Zlechov - 17 – 19 h, jede v intervalu cca 30 min
 • Velehrad – křižovatka u hotelu Mlýn: 21 – 23 h, jede v intervalu cca 30 min + poslední odjezd 00:15 h

Úterý 5. 7. 2022 – národní pouť od cca 6:30 hod.

 • AN, UH (st. 7): 6 – 11:30 h, jede v intervalu 30 min
 • St. Město, žel. stanice (st. 2): 6:15 – 10:30 h, jede dle příjezdů vlaků
 • St. Město, nadjezd (prostor ve výjezd směr Velehrad, Jalubí z I/55, ul. Tovární): 6 – 12 h, jede dle potřeby
 • Modrá, rozc. 12 – 18 h, poslední odjezd z Modré v 18 h
 • Zlechov - 6 - 11 hod., jede v intervalu cca 30 min
 • Velehrad – křižovatka u hotelu Mlýn: 11 – 14 h, jede v intervalu cca 30 min + poslední spoj v 15:10 h