← zpět na úvodní stránku

Ekoaktivity čekají na návštěvníky v Archeoskanzenu

Návštěvníci Dnů lidí dobré vůle dnes mohou po celý den prozkoumávat Archeoskanzen v Modré, který nabízí bohatý program pro děti i dospělé v rámci projektu Aktivity pro životní prostředí. Kromě prohlídky velkomoravských staveb se tu děti mohou seznámit například se zvířátky.

V celém areálu volně pobíhají kozy a malá prasátka. Děti si tu také ověří své znalosti z přírody. V prostoru areálu naleznou návštěvníci také stánek rodinné soutěže Velehradský pas, kde je pro děti připravena malá pexesová výzva.

Již tradičně je možné se v archeoskanzenu dozvědět něco o neziskové organizaci hnutí Brontosaurus, která se věnuje nejen péči o přírodu, ale i kulturnímu bohatství. Hnutí ve svém stánku nabízí také upomínkové předměty s obrázkem „Brontíka“ v podobě triček či plátěných tašek a další. Letos je u jejich stánku možné najít také hnutí Nesehnutí, jehož cílem je ukázat, že změnit společnost je možné také budováním respektu k lidem, zvířatům a přírodě.

Celý areál je otevřený až do 18:00, takže pokud jste ještě Archeoskanzen v Modré nenavštívili, máte dnes jistě skvělou příležitost.

-MAN-