← zpět na úvodní stránku

Diplomy předá malým výhercům výtvarné soutěže sám arcibiskup

Během Dnů lidí dobré vůle se konají kromě mnoha akcí pro dospělé také aktivity zaměřené na nejmenší. Pro děti od 3 do 11 let připravujeme již od roku 2006 výtvarnou soutěž s názvem Cestou dvou bratří odkazující na život Cyrila a Metoděje, významných postav naší historie.

Soutěže, jejímž cílem je přiblížit dětem svátek Den slovanských věrozvěstů, který připadá na 5. července, se každoročně účastní mnoho nadšených malých výtvarníků se svými výtvory. Diplomy za ty obzvlášť podařené předal dětem arcibiskup.

Děti mohly své kresby do soutěže přihlásit do 20. května. V letošním dvanáctém ročníku to měla osmičlenná porota opravdu velice náročné. Soutěže se zúčastnilo neuvěřitelných 1115 dětí a mezi přihlášenými díly se nacházely skutečné skvosty. Soutěžilo se v několika kategoriích: mateřská škola + první až třetí třída a čtvrtá až pátá třída + kategorie ZUŠ.

Ze všech přihlášených prací vybrala porota čtyři vítězné:

První místo v kategorii MŠ získala Dorota Hrabalová (5 let). V kategorii první až třetí třída se porotě nejvíce líbilo dílo Lucie Drešerové (8 let). První příčku za čtvrtou až pátou třídu obsadila Kateřina Lajgotová (11 let) a v kategorii ZUŠ se nejlépe dařilo Markétě Zezulkové (9 let). Všem výherkyním gratulujeme.

Seznam oceněných

-KČ-