← zpět na úvodní stránku

Arcidiecézní charita Olomouc představuje službu domácí hospicové péče

Na Velehradě se již tradičně představuje Arcidiecézní charita Olomouc, která zastřešuje 28 diecézních charit v Arcibiskupství olomouckém. Návštěvníci festivalu si u jejich stánku mohou poslechnout prezentaci domácí hospicové péče, podívat se výstavu fotografií olomouckého fotografa Jindřicha Štreita a zasoutěžit si v charitativním kvízu o hmotné ceny.

Tematická výstava Jindřicha Štreita je nedílnou součástí prezentace olomoucké charity, protože pomáhá lépe představit osudy lidí, které jejich péči potřebují. „Na situacích konkrétních lidí demonstrujeme nejenom to, jak se o ně charita postarala, ale i to, co prožívali, jak se srovnávali s konečnou situací svého života, jak se smiřovali s rodinou a jak jejich odchod vypadal,“ vysvětluje ředitel Arcidecézní charity Olomouc Václav Keprt.

Charita si připravila program nejen pro dospělé, ale také pro děti. Pro ně je zde zřízen herní koutek, kde si mohou malovat nebo vyrábět placky na připnutí na oděv či na batoh. Kromě toho si mohou vyzkoušet jízdu na vozíčku nebo se podívat na speciálně vybavenou postel, nachystanou pro péči o nemocného člověka.

Arcidiecézní charita Olomouc je koordinačním, metodickým, podpůrným a vzdělávacích centrem a pracuje ve prospěch oblastních charit, aby měly co nejlepší podmínky pro činnost v terénu. Jednotlivé charity se starají o široké spektrum osob, například o rodiny s dětmi, lidi bez domova, hendikepované osoby či propuštěné vězně, dohromady mají celkem přes dvě stě registrovaných sociálních služeb.

„V letošním roce prezentujeme domácí hospicovou péči. Jde o ošetřování lidi, kteří jsou v poslední fázi života, tzv. terminálním stádiu. Pomoc nenabízíme jen umírajícím osobám, ale i rodinám, které se o ně starají,“ sděluje ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt. Nejedná se však o zcela novou službu, domácí hospicovou péči poskytuje charita již druhé desetiletí. „Já jsem v charitě 22 let a už v té době jsme se starali o naše pacienty dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Akorát doba se mění a máme novou techniku a vybavení. A právě tyto služby a novinky zde prezentujeme,“ dodává.

 -KČ-