← zpět na úvodní stránku

Žehnání soch

Dny lidí dobré vůle 2019 vyvrcholí v pátek 5. července v 10.30 na nádvoří před bazilikou Slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem a kazatelem bude apoštolský nuncius a diplomatický zástupce Vatikánu v ČR Charles Daniel Balvo. Koncelebrovat budou biskupové nejen z Čech, Moravy a Slezska, ale také ze zahraničí. Ještě před samotnou mší se můžete zúčastnit žehnání velehradských soch sv. Cyrila a Metoděje.

Sochy sv. Cyrila a Metoděje již na Velehradě!

24.6.2019 proběhla instalace soch sv. Cyrila a a Metoděje na vstupní pilíře poutního areálu na Velehradě. Upřímně se radujeme, že se díky štědrým dárcům, jak členům Matice velehradské, tak také dalším přátelům Velehradu podařilo dílo dokončit právě u příležitosti připomínky 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila. Jsme rovněž vděčni za veškerou modlitební podporu.

Harmonogram žehnání:

  • 8:00 - kněží vychází ze sakristie, průvod jde kolem Cyrilky a podél silnice ke vstupu se sochami sv. Cyrila a Metoděje
  • 8:05 - přivítání panem farářem P. Josefem
  • 8:07 - krátké zhodnocení sbírky a poděkování dárcům - Martin Kučera, koordinátor sbírky
  • 8:10 - krátké slovo za autory soch - Vladimír Matoušek
  • 8:13 - krátké slovo za dárce - Ing. Jarmila Háblová
  • 8:15 - žehnání soch otcem arcibiskupem 
  • 8:25 - průvod pokračuje do baziliky

Odkaz na foto Člověk a víra.