prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy

Jubilea jsou dobrou příležitostí, abychom uprostřed všedních dnů čas od času věnovali pozornost důležitým událostem či postavám minulosti. Abychom si připomenuli, co o nich víme (nebo spíš máme vědět), abychom se dozvěděli, co se o nich v poslední době vybádalo nového, a abychom si nově promysleli, jak je nám jejich odkaz živý a inspirativní. Proto je dobré pořádat při výročích rozmanité jubilejní akce, v akademickém prostředí především sympozia a konference, při nichž se naše poznávání a rozvíjení odkazu předků osvěžuje, tříbí a posouvá vždy o kus dál.

V případě jubilea Cyrila a Metoděje rozhodně je o čem mluvit, a to jak historicky, tak aktuálně. Jejich dílo a jejich odkaz jsou zcela zásadním vkladem do našich národních dějin, nepominutelným fenoménem kulturních tradic Slovanů a důležitým prvkem evropské dějinné identity. Od nejstarších počátků až po naši současnost můžeme sledovat, jak navazování na jejich dílo a úsilí o jeho aktuální uplatnění vždy znovu, v časech dobrých i zlých, spoluutvářelo naši národní historickou cestu a jak zejména ve zlomových chvílích hrálo důležitou roli. I v naší současnosti, například v diskusích o identitě a základních hodnotách naší evropské civilizace, přicházejí znovu ke slovu jak přímé, tak nepřímé vazby na cyrilometodějské tradice. Těmto otázkám, konkrétně úsilí o navazování a rozvíjení cyrilometodějského odkazu, stejně jako pokusům o jeho potlačení či umlčení v průběhu 19. a 20. století, bude věnována mezinárodní vědecká konference, kterou začátkem června spolupořádá Univerzita Karlova.

Z dnešní perspektivy mne jako univerzitního učitele a vědce fascinuje především přínos Cyrila a Metoděje pro oblast vzdělávání, vědu a kulturu - ten je vskutku mimořádný. Když pomyslíme na to, co všechno tito dva lidé vykonali tím, že položili základy pro literární vzdělanost ve slovanském jazykovém prostředí, přeložili Bibli, prosadili staroslověnštinu jako oficiální jazyk bohoslužeb a rozvinuli ve staroslověnštině také vlastní literární tvorbu, bere to dech.

Konstantin, který později přijal jméno mnišské jméno Cyril, může být v mnoha ohledech vzorem a inspirací i dnešním vzdělancům, učitelům, vědců, akademikům. Ne náhodou mu už jeho současníci přiřkli přídomek "filosof". Jeho dílo bylo rozsáhlé, dnes bychom řekli mnohooborové a komplexní, na druhé straně ale jasně integrované a celistvé. Svoji mimořádnou vzdělanost přitom uplatňoval docela prakticky, v přijetí konkrétních "poslání" (misí), ve velkých, mnohaletých "projektech" i v dílčích úkolech. Nebyl přitom ale žádný "pragmatik" v nízkém slova smyslu; průběžně se účastnil teoretických a metodologických diskusí své doby a byl tvůrčím myslitelem, originálním autorem, mistrem slova a básníkem. Svou životní cestou, dílem, které vykonal, a odkazem, který zanechal, je pro mne jedinečným příkladem, jakou hodnotou pro nás - pro obecné dobro a prospěch lidstva na jeho dějinné cestě - je kritická, činorodá vzdělanost, neokázalá a pracovitá služba moudrosti, která se projevuje zcela konkrétně a velmi užitečně, přitom však není vedena utilitárním zájmem či dokonce osobní zištností.

Jedním z výrazných důrazů, který by z díla a odkazu Cyrila a Metoděje mohl a měl promlouvat do naší současnosti, je komunikace mezi kulturami, přenos porozumění přes hranice dosavadních obzorů poznání i linie mocenských domén. Tak jako tato problematika v podobě veliké výzvy utvářela životní dílo obou slavných bratrů, je velkou výzvou i pro nás dnes. A dobrá perspektiva pro příští generace lidského rodu - nejen v Evropě, ale v celém našem globalizovaném světě - závisí do značné míry na tom, jak tuto komunikaci a porozumění napříč jazyky, kulturami a doménami budeme zvládat. Právě cyrilometodějské výročí nám dává dobrou příležitost, abychom do zápasu o porozumění a do vzájemné komunikace o zásadních otázkách naší kultury a civilizace vstoupili a přispěli k nim.

DMS Velehrad

Tisková zpráva (PDF, 43 kB)

Novinky

16. 3. 2018

Farní léta Mons. Františka Vaňáka

Zveme na Velehrad na přednášku s besedou Farní léta Mons. Františka Vaňáka.

14. 3. 2018

Velehradský seminář duchovních filmů

Velehradský seminář duchovních filmů se uskuteční v neděli 25.3. od 16:30. Na programu bude film Křižáček...

20. 2. 2018

Děti se vydávají Cestou dvou bratří. Už potřinácté!

Cestou dvou bratří je název tradiční výtvarné soutěže pro děti mezi 3. a 11. rokem. Je vyhlašována v rámci...

18. 2. 2018

Kalendář velehradských akcí

Kam na Velehradě za kulturou? Je toho dost, nabízíme souhrnný kalendář až do června.

18. 2. 2018

Pozvánka pro děti

Mysterium světla – divadelní představení Víti Marčíka se uskuteční v neděli 11.3. Akce je určena návštěvníkům...

14. 2. 2018

Pozvánka na poutnický recitál

Poutnický recitál Z pošťákovy poutní brašny s hudebním doprovodem cimbalisty Aleše Kapsy proběhne na Velehradě...

více novinek

 • Zde jsou naše kořeny.

  (bl. Jan Pavel II., 22.4.1990, Velehrad)

  Chtěli se stát částí těch národů a ve všem s nimi sdílet osud.

  Zde, na tomto místě, na Velehradě, na Moravě, cítíme zvláštním způsobem dějinný odkaz království - i ty, kteří se stali jeho správci a strážci.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Pro nás, lidi dnešní doby, obsahuje jejich apoštolát i výřečnost ekumenické výzvy, tj. znova budovat v mírumilovném usmíření jednotu, která v pozdější době po jejich smrti byla těžce poškozená, a na prvním místě jednotu mezi Východem a Západem.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Jejich dílo je též velmi důležitým přínosem pro růst společných křesťanských kořenů Evropy, které svou pevností a životaschopností tvoří jeden z hlavních styčných bodů, na který musí brát zřetel každý vážný pokus o znovusjednocení našeho světadílu novým a aktuálním způsobem.

  (bl. Jan Pavel II.)

 • Příběh obou bratří, Cyrila a Metoděje, je výrazným příkladem jednoty.

  Sv. Cyril a Metoděj přispěli rozhodujícím přínosem při budování Evropy, nejen pokud jde o její křesťanské náboženské společenství, ale i co se týká její občanské a kulturní jednoty.

  (bl. Jan Pavel II.)


Dny lidí dobré vůle – Velehrad

gfsgfas

Otevřené brány

STRÁNKY FINANČNĚ PODPORUJE

Zlínský kraj

Spolupracujeme

 • Senát PČRVláda ČR
  Poslanecká sněmovna PČRMinisterstvo kultury ČR
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRMinisterstvo zahraničních věcí ČR
  Česká biskupská konferenceAkademie věd České republiky
  Zlínský krajVelvyslanectví ČR při Svatém stolci
 • Jihomoravský krajOlomoucký kraj
  Římskokatolická farnost VelehradObec Velehrad
  Město Uherské HradištěMěsto Staré Město
  Město HodonínPravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
  Centrála cestovního ruchu Východní MoravyPETARDA PRODUCTION, a.s.
 • Three Brothers s.r.o.Univerzita Palackého v Olomouci
  Masarykova univerzitaUniverzita Karlova v Praze
  Slovácké muzeum v Uherském HradištiMoravské zemské muzeum v Brně
  Muzeum umění OlomoucCentrum Aletti
  Masarykovo muzeum v HodoníněCzechTourism

mapa webu